شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

USD/RUB TOM Ask

  • نرخ فعلی:63.59
  • بالاترین قیمت روز:63.838
  • پایین ترین قیمت روز:63.59
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:63.7196
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:63.7126
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1226

نمودار کندل استیک USD/RUB TOM Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک USD/RUB TOM Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
63.59 ریال10:37:06
63.6175 ریال10:35:06
63.6175 ریال10:35:06
63.635 ریال10:33:07
63.715 ریال10:31:08
63.735 ریال10:29:06
63.7038 ریال10:27:09
63.732 ریال10:25:07
63.732 ریال10:25:07
63.71 ریال10:23:07
63.73 ریال10:21:09
63.727 ریال10:19:06
63.755 ریال10:17:12
63.7483 ریال10:15:09
63.784 ریال10:13:06
63.755 ریال10:11:06
63.786 ریال10:05:07
63.786 ریال10:05:07
63.78 ریال10:03:08
63.7658 ریال10:01:10
63.7784 ریال9:48:08
63.789 ریال9:45:10
63.789 ریال9:45:10
63.7859 ریال9:43:09
63.7971 ریال9:41:06
63.7898 ریال9:33:09
63.8225 ریال9:31:07
63.789 ریال9:27:07
63.7846 ریال9:13:05
63.797 ریال8:57:07
63.7776 ریال8:55:06
63.7776 ریال8:55:06
63.7786 ریال8:53:05
63.7789 ریال8:51:08
63.7801 ریال8:49:05
63.7755 ریال8:37:05
63.7855 ریال8:21:09
63.7842 ریال7:43:05
63.8042 ریال7:41:05
63.8033 ریال7:39:07
63.806 ریال7:37:15
63.7955 ریال7:29:34
63.7905 ریال7:27:08
63.8322 ریال7:05:06
63.8322 ریال7:05:05
63.8054 ریال5:23:12
63.7742 ریال4:55:06
63.7604 ریال4:53:05
63.8025 ریال4:51:08
63.7766 ریال4:35:05
63.778 ریال3:55:06
63.778 ریال3:55:06
63.7902 ریال3:53:05
63.791 ریال3:51:07
63.7755 ریال3:33:06
63.7742 ریال3:25:06
63.7742 ریال3:25:06
63.7666 ریال3:03:07
63.767 ریال3:01:06
63.7673 ریال2:59:08
63.7666 ریال2:57:07
63.7673 ریال2:55:05
63.7684 ریال2:53:05
63.7669 ریال2:51:07
63.7676 ریال2:47:05
63.787 ریال2:43:04
63.788 ریال2:41:05
63.7872 ریال2:37:06
63.7864 ریال2:35:05
63.7863 ریال2:31:06
63.7867 ریال2:29:04
63.7862 ریال2:27:08
63.7867 ریال2:25:05
63.7864 ریال2:23:04
63.7867 ریال2:21:08
63.7947 ریال2:19:05
63.7944 ریال2:17:05
63.7948 ریال2:15:08
63.7928 ریال2:13:08
63.7876 ریال2:05:04
63.7891 ریال2:03:07
63.789 ریال1:59:05
63.7877 ریال1:57:11
63.7883 ریال1:55:06
63.7883 ریال1:55:05
63.7875 ریال1:53:04
63.832 ریال1:49:05
63.838 ریال1:47:04
63.804 ریال1:03:06
63.8105 ریال0:53:04
63.817 ریال0:49:07
63.7865 ریال0:33:07
63.789 ریال0:31:05
63.7885 ریال0:29:04
63.7816 ریال0:27:07
63.7734 ریال0:25:05
63.7724 ریال0:23:04
63.7603 ریال0:21:08
63.7252 ریال0:19:05
63.7225 ریال0:17:04
63.7303 ریال0:15:08
63.7291 ریال0:13:05
63.7298 ریال0:11:06
63.7285 ریال0:09:07
63.7176 ریال0:07:05
63.7186 ریال0:05:05
63.7196 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات