کالایاب
شاخص یاب

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:65.783
  • بالاترین قیمت روز:65.87
  • پایین ترین قیمت روز:65.7545
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.8144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:65.839
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.056

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.783 ریال1:31:04
65.83 ریال1:28:04
65.8378 ریال1:25:04
65.7545 ریال1:22:04
65.775 ریال1:19:04
65.772 ریال1:16:03
65.8 ریال1:13:04
65.8025 ریال1:10:04
65.8167 ریال1:07:03
65.8314 ریال1:04:04
65.8306 ریال1:01:05
65.8217 ریال0:58:03
65.8163 ریال0:55:04
65.8163 ریال0:55:04
65.8065 ریال0:52:04
65.8272 ریال0:49:04
65.8383 ریال0:47:04
65.845 ریال0:44:04
65.8475 ریال0:39:06
65.8381 ریال0:36:06
65.8395 ریال0:32:04
65.85 ریال0:29:03
65.853 ریال0:26:04
65.87 ریال0:23:04
65.8545 ریال0:20:05
65.8545 ریال0:20:04
65.8476 ریال0:16:04
65.86 ریال0:14:04
65.851 ریال0:10:05
65.8443 ریال0:07:03
65.828 ریال0:04:04
65.8144 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات