شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:4.2873
  • بالاترین قیمت روز:4.2879
  • پایین ترین قیمت روز:4.2795
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.281
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:4.2813
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2873 ریال13:51:19
4.2867 ریال13:47:28
4.2869 ریال13:45:21
4.2869 ریال13:45:20
4.2879 ریال13:43:14
4.2866 ریال13:39:17
4.2859 ریال13:35:16
4.2859 ریال13:35:15
4.2877 ریال13:33:17
4.2878 ریال13:31:18
4.2868 ریال13:27:18
4.2856 ریال13:25:48
4.2856 ریال13:25:48
4.2844 ریال13:21:32
4.2862 ریال13:15:20
4.2862 ریال13:15:19
4.2861 ریال13:13:21
4.2838 ریال13:11:15
4.2845 ریال13:09:15
4.2849 ریال13:07:44
4.2833 ریال12:59:14
4.2841 ریال12:57:17
4.2819 ریال12:55:17
4.2819 ریال12:55:17
4.2818 ریال12:51:18
4.2819 ریال12:49:25
4.2845 ریال12:48:18
4.284 ریال12:45:36
4.284 ریال12:45:36
4.2838 ریال12:43:13
4.2822 ریال12:41:13
4.2824 ریال12:39:15
4.2845 ریال12:37:32
4.2839 ریال12:35:15
4.2839 ریال12:35:14
4.2837 ریال12:31:17
4.2838 ریال12:29:17
4.2842 ریال12:27:17
4.2844 ریال12:25:29
4.2844 ریال12:25:28
4.2841 ریال12:23:12
4.2838 ریال12:21:19
4.2828 ریال12:19:12
4.2832 ریال12:15:19
4.2832 ریال12:15:17
4.282 ریال12:13:18
4.2816 ریال12:09:27
4.2835 ریال12:08:16
4.2842 ریال12:05:36
4.2842 ریال12:05:27
4.2839 ریال12:03:15
4.2826 ریال11:57:15
4.2833 ریال11:55:23
4.2833 ریال11:55:23
4.2805 ریال11:53:12
4.2808 ریال11:51:27
4.2827 ریال11:49:12
4.2805 ریال11:47:17
4.28 ریال11:43:09
4.2818 ریال11:41:09
4.2821 ریال11:39:08
4.2817 ریال11:37:06
4.28 ریال11:35:10
4.28 ریال11:35:10
4.2818 ریال11:33:08
4.2819 ریال11:31:12
4.2821 ریال11:27:10
4.2817 ریال11:25:07
4.2817 ریال11:25:07
4.2822 ریال11:23:06
4.2817 ریال11:21:10
4.2828 ریال11:19:05
4.282 ریال11:17:05
4.2836 ریال11:15:10
4.2836 ریال11:15:09
4.2817 ریال11:13:10
4.2833 ریال11:09:12
4.283 ریال11:07:05
4.2837 ریال11:06:09
4.2816 ریال11:03:07
4.2819 ریال11:01:24
4.2833 ریال10:59:06
4.2825 ریال10:55:07
4.2825 ریال10:55:07
4.2826 ریال10:53:06
4.2801 ریال10:51:08
4.2829 ریال10:49:05
4.2827 ریال10:47:05
4.2833 ریال10:45:09
4.2833 ریال10:45:08
4.282 ریال10:43:09
4.2833 ریال10:41:07
4.2845 ریال10:39:08
4.2848 ریال10:37:06
4.2853 ریال10:35:06
4.2853 ریال10:35:06
4.2839 ریال10:33:19
4.2833 ریال10:31:07
4.2836 ریال10:29:09
4.2844 ریال10:27:08
4.2854 ریال10:23:05
4.2841 ریال10:19:06
4.2854 ریال10:17:05
4.2852 ریال10:15:09
4.2852 ریال10:15:09
4.283 ریال10:13:06
4.2817 ریال10:11:05
4.2837 ریال10:07:05
4.283 ریال10:05:06
4.283 ریال10:05:06
4.2827 ریال10:04:06
4.2817 ریال10:01:08
4.2816 ریال9:59:05
4.2822 ریال9:55:09
4.2822 ریال9:55:08
4.2814 ریال9:53:04
4.2826 ریال9:51:08
4.2827 ریال9:49:05
4.2836 ریال9:47:05
4.283 ریال9:45:08
4.283 ریال9:45:07
4.2827 ریال9:43:05
4.282 ریال9:41:06
4.2818 ریال9:39:11
4.2814 ریال9:37:05
4.282 ریال9:35:07
4.282 ریال9:35:06
4.2821 ریال9:33:10
4.2819 ریال9:31:07
4.2824 ریال9:29:07
4.2835 ریال9:27:07
4.2821 ریال9:25:07
4.2821 ریال9:25:07
4.283 ریال9:23:08
4.2828 ریال9:21:08
4.2833 ریال9:17:07
4.2835 ریال9:15:09
4.2835 ریال9:15:08
4.2833 ریال9:13:05
4.2832 ریال9:11:04
4.2839 ریال9:09:08
4.2843 ریال9:07:05
4.2847 ریال9:04:06
4.2845 ریال9:01:07
4.2847 ریال8:57:07
4.2833 ریال8:55:07
4.2837 ریال8:51:07
4.2841 ریال8:47:04
4.2837 ریال8:45:09
4.2837 ریال8:45:09
4.2838 ریال8:43:05
4.2841 ریال8:41:04
4.2833 ریال8:35:04
4.2834 ریال8:33:06
4.2835 ریال8:31:07
4.2834 ریال8:29:05
4.2841 ریال8:27:16
4.2833 ریال8:25:06
4.2833 ریال8:25:05
4.2837 ریال8:21:16
4.2833 ریال8:19:05
4.2841 ریال8:17:05
4.283 ریال8:11:04
4.2832 ریال8:09:07
4.2833 ریال8:04:05
4.2837 ریال8:01:06
4.2838 ریال7:59:04
4.2841 ریال7:55:05
4.2841 ریال7:55:04
4.2849 ریال7:53:04
4.2845 ریال7:51:06
4.2843 ریال7:49:04
4.2845 ریال7:45:08
4.2845 ریال7:45:07
4.2841 ریال7:43:05
4.2845 ریال7:39:06
4.2844 ریال7:37:04
4.2846 ریال7:33:06
4.2853 ریال7:31:05
4.2848 ریال7:29:05
4.2853 ریال7:25:05
4.2853 ریال7:25:05
4.2852 ریال7:23:04
4.2853 ریال7:19:04
4.2847 ریال7:17:04
4.2843 ریال7:13:04
4.2841 ریال7:03:06
4.2845 ریال6:57:06
4.2843 ریال6:55:05
4.2843 ریال6:55:05
4.2849 ریال6:53:04
4.2845 ریال6:51:07
4.2849 ریال6:49:04
4.2842 ریال6:47:05
4.2845 ریال6:45:23
4.2845 ریال6:45:22
4.2847 ریال6:43:05
4.2849 ریال6:41:05
4.285 ریال6:39:07
4.2845 ریال6:37:04
4.2849 ریال6:35:06
4.2849 ریال6:35:05
4.2839 ریال6:33:06
4.2837 ریال6:31:06
4.2834 ریال6:29:04
4.2837 ریال6:21:07
4.2835 ریال6:19:07
4.2836 ریال6:17:08
4.2834 ریال6:15:10
4.2834 ریال6:15:10
4.2833 ریال6:13:06
4.2837 ریال6:09:09
4.2833 ریال6:07:08
4.2837 ریال6:05:08
4.2837 ریال6:05:08
4.2833 ریال5:55:09
4.2833 ریال5:55:08
4.283 ریال5:48:09
4.2826 ریال5:45:11
4.2826 ریال5:45:10
4.2824 ریال5:41:06
4.283 ریال5:39:20
4.2826 ریال5:33:09
4.2837 ریال5:31:08
4.2829 ریال5:29:06
4.283 ریال5:27:08
4.2828 ریال5:26:06
4.2822 ریال5:19:06
4.2819 ریال5:17:05
4.2818 ریال5:13:06
4.2826 ریال5:11:05
4.2818 ریال5:09:08
4.2822 ریال5:08:06
4.2826 ریال5:05:06
4.2826 ریال5:05:05
4.2822 ریال5:04:05
4.282 ریال5:01:11
4.2826 ریال4:59:05
4.2817 ریال4:55:07
4.2818 ریال4:53:04
4.2819 ریال4:51:07
4.2826 ریال4:49:10
4.2814 ریال4:46:04
4.2815 ریال4:43:08
4.2822 ریال4:41:07
4.2816 ریال4:39:09
4.2822 ریال4:37:12
4.282 ریال4:35:08
4.282 ریال4:35:08
4.2814 ریال4:33:09
4.2815 ریال4:31:20
4.2816 ریال4:29:07
4.2822 ریال4:27:08
4.2811 ریال4:25:12
4.2811 ریال4:25:11
4.2809 ریال4:23:07
4.281 ریال4:21:10
4.2806 ریال4:19:09
4.281 ریال4:17:07
4.2808 ریال4:15:16
4.2808 ریال4:15:11
4.281 ریال4:11:06
4.2803 ریال4:07:07
4.2806 ریال4:03:08
4.2808 ریال4:01:10
4.2814 ریال3:57:08
4.281 ریال3:55:07
4.281 ریال3:55:07
4.2818 ریال3:53:05
4.282 ریال3:51:08
4.2822 ریال3:49:07
4.2815 ریال3:48:07
4.2818 ریال3:43:06
4.281 ریال3:41:05
4.2814 ریال3:39:08
4.2807 ریال3:37:05
4.281 ریال3:33:07
4.2807 ریال3:31:10
4.281 ریال3:27:07
4.2807 ریال3:25:07
4.2806 ریال3:17:05
4.2803 ریال3:15:09
4.2803 ریال3:15:08
4.2801 ریال3:13:07
4.2802 ریال3:11:05
4.2801 ریال3:09:07
4.2803 ریال3:05:05
4.2806 ریال3:03:06
4.2803 ریال3:01:14
4.281 ریال2:57:08
4.2806 ریال2:53:04
4.2803 ریال2:49:05
4.2805 ریال2:47:05
4.2814 ریال2:45:08
4.2814 ریال2:45:07
4.281 ریال2:43:05
4.2807 ریال2:41:05
4.2803 ریال2:39:08
4.2805 ریال2:37:05
4.2806 ریال2:35:06
4.2806 ریال2:35:05
4.2795 ریال2:33:08
4.2799 ریال2:31:06
4.2803 ریال2:29:05
4.2799 ریال2:28:05
4.2806 ریال2:25:06
4.2806 ریال2:25:05
4.2799 ریال2:17:05
4.2803 ریال2:13:05
4.2801 ریال2:11:04
4.2803 ریال2:09:10
4.2806 ریال2:07:05
4.2803 ریال2:06:07
4.281 ریال2:04:05
4.2805 ریال2:00:22
4.281 ریال1:59:07
4.2809 ریال1:57:07
4.2808 ریال1:55:05
4.2809 ریال1:53:07
4.2808 ریال1:51:08
4.281 ریال1:49:04
4.2811 ریال1:45:08
4.2811 ریال1:45:07
4.2813 ریال1:43:04
4.281 ریال1:41:04
4.2814 ریال1:37:13
4.2818 ریال1:35:05
4.2818 ریال1:35:05
4.2822 ریال1:27:07
4.2826 ریال1:23:04
4.2822 ریال1:17:04
4.2826 ریال1:13:04
4.283 ریال1:11:04
4.2822 ریال1:07:04
4.2818 ریال1:04:04
4.2822 ریال1:01:06
4.2818 ریال0:59:04
4.2822 ریال0:55:05
4.2822 ریال0:55:04
4.2814 ریال0:49:04
4.281 ریال0:47:04
4.2816 ریال0:45:08
4.2816 ریال0:45:07
4.2826 ریال0:43:05
4.2816 ریال0:41:04
4.2814 ریال0:39:07
4.2818 ریال0:37:05
4.2822 ریال0:35:08
4.2822 ریال0:35:06
4.2819 ریال0:33:07
4.2821 ریال0:30:27
4.2818 ریال0:29:04
4.2826 ریال0:27:07
4.2822 ریال0:23:05
4.2818 ریال0:21:07
4.2814 ریال0:19:05
4.2818 ریال0:15:08
4.2818 ریال0:15:08
4.2823 ریال0:13:05
4.2818 ریال0:11:40
4.282 ریال0:09:06
4.2816 ریال0:08:04
4.2815 ریال0:05:06
4.281 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات