شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.841
  • بالاترین قیمت روز:3.8444
  • پایین ترین قیمت روز:3.8368
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.837
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:3.8379
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.841 ریال9:27:07
3.8412 ریال9:25:06
3.8412 ریال9:25:06
3.8418 ریال9:23:06
3.8411 ریال9:21:08
3.8407 ریال9:19:05
3.8408 ریال9:17:07
3.8418 ریال9:15:09
3.8418 ریال9:15:08
3.841 ریال9:13:04
3.8418 ریال9:11:04
3.8421 ریال9:09:08
3.8424 ریال9:07:04
3.8427 ریال9:04:05
3.8429 ریال9:01:06
3.8427 ریال8:59:08
3.8428 ریال8:57:07
3.8416 ریال8:55:09
3.8416 ریال8:55:06
3.8424 ریال8:53:03
3.8419 ریال8:51:07
3.8428 ریال8:49:04
3.8425 ریال8:47:04
3.8426 ریال8:45:09
3.8426 ریال8:45:09
3.8421 ریال8:43:04
3.8417 ریال8:39:08
3.8412 ریال8:35:05
3.8412 ریال8:35:04
3.8419 ریال8:33:06
3.8414 ریال8:31:07
3.8422 ریال8:29:04
3.8414 ریال8:27:16
3.8416 ریال8:25:05
3.842 ریال8:23:04
3.8411 ریال8:19:05
3.8415 ریال8:17:04
3.8433 ریال8:15:09
3.8433 ریال8:15:08
3.8424 ریال8:13:04
3.8421 ریال8:11:04
3.8425 ریال8:09:07
3.8432 ریال8:07:04
3.8422 ریال8:05:05
3.8422 ریال8:05:05
3.8427 ریال8:04:04
3.8428 ریال8:01:06
3.842 ریال7:59:04
3.8431 ریال7:53:03
3.8432 ریال7:51:06
3.8431 ریال7:49:04
3.843 ریال7:47:04
3.8432 ریال7:45:08
3.8432 ریال7:45:07
3.8431 ریال7:43:04
3.8421 ریال7:41:03
3.8429 ریال7:39:06
3.8424 ریال7:37:04
3.8431 ریال7:35:05
3.8431 ریال7:35:04
3.8423 ریال7:33:06
3.8421 ریال7:29:04
3.8427 ریال7:27:07
3.8421 ریال7:25:05
3.8421 ریال7:25:04
3.8427 ریال7:23:04
3.8431 ریال7:21:07
3.8444 ریال7:19:04
3.8422 ریال7:17:04
3.8418 ریال7:15:08
3.8418 ریال7:15:08
3.8426 ریال7:13:04
3.8427 ریال7:11:04
3.8426 ریال7:09:07
3.8419 ریال7:06:07
3.8424 ریال7:03:06
3.8425 ریال7:01:06
3.8419 ریال6:59:04
3.8427 ریال6:57:06
3.8418 ریال6:53:04
3.8424 ریال6:51:07
3.8423 ریال6:49:04
3.8428 ریال6:47:05
3.8419 ریال6:45:22
3.8419 ریال6:45:22
3.8433 ریال6:43:04
3.8426 ریال6:41:04
3.8433 ریال6:39:07
3.8426 ریال6:37:04
3.8432 ریال6:35:05
3.8432 ریال6:35:04
3.8427 ریال6:33:06
3.8415 ریال6:31:05
3.8422 ریال6:27:07
3.8424 ریال6:25:06
3.8424 ریال6:25:06
3.8423 ریال6:23:05
3.8402 ریال6:21:07
3.84 ریال6:19:07
3.8407 ریال6:15:10
3.8407 ریال6:15:10
3.84 ریال6:13:06
3.8414 ریال6:11:07
3.842 ریال6:09:09
3.8419 ریال6:07:08
3.843 ریال6:05:08
3.843 ریال6:05:08
3.8428 ریال6:03:08
3.8431 ریال6:01:12
3.8427 ریال5:59:07
3.8429 ریال5:57:10
3.8419 ریال5:55:08
3.8419 ریال5:55:08
3.8417 ریال5:53:07
3.8426 ریال5:51:09
3.8429 ریال5:49:16
3.8417 ریال5:48:09
3.8434 ریال5:45:11
3.8434 ریال5:45:10
3.8402 ریال5:43:15
3.8395 ریال5:41:06
3.8417 ریال5:39:20
3.8419 ریال5:37:06
3.8418 ریال5:35:07
3.8418 ریال5:35:06
3.8419 ریال5:33:09
3.8425 ریال5:31:07
3.8423 ریال5:29:06
3.8409 ریال5:27:08
3.8416 ریال5:26:06
3.8403 ریال5:23:05
3.84 ریال5:21:09
3.8414 ریال5:19:06
3.8401 ریال5:17:05
3.841 ریال5:15:09
3.841 ریال5:15:09
3.8407 ریال5:13:06
3.8403 ریال5:11:04
3.8413 ریال5:09:08
3.8417 ریال5:08:06
3.8396 ریال5:05:05
3.8396 ریال5:05:05
3.8391 ریال5:04:05
3.8397 ریال5:01:10
3.8384 ریال4:59:05
3.8392 ریال4:57:07
3.8416 ریال4:55:07
3.8399 ریال4:53:04
3.8402 ریال4:51:07
3.8411 ریال4:49:09
3.8397 ریال4:46:04
3.8404 ریال4:43:07
3.841 ریال4:41:06
3.8399 ریال4:39:09
3.8409 ریال4:37:11
3.8408 ریال4:35:08
3.8408 ریال4:35:08
3.84 ریال4:33:09
3.8412 ریال4:31:20
3.8418 ریال4:29:07
3.8398 ریال4:27:08
3.8412 ریال4:25:12
3.8412 ریال4:25:11
3.8402 ریال4:23:07
3.8398 ریال4:19:08
3.8401 ریال4:17:07
3.8402 ریال4:13:06
3.8409 ریال4:11:06
3.8398 ریال4:09:09
3.8391 ریال4:07:06
3.8392 ریال4:05:07
3.8392 ریال4:05:06
3.84 ریال4:03:08
3.8398 ریال4:01:09
3.8401 ریال3:59:08
3.8403 ریال3:57:08
3.8404 ریال3:55:07
3.8404 ریال3:55:06
3.8409 ریال3:53:05
3.8404 ریال3:51:08
3.8408 ریال3:48:07
3.8402 ریال3:45:09
3.8402 ریال3:45:08
3.8403 ریال3:43:06
3.8404 ریال3:41:05
3.8395 ریال3:39:08
3.8405 ریال3:37:05
3.8399 ریال3:35:12
3.8399 ریال3:35:11
3.8398 ریال3:33:07
3.8402 ریال3:31:09
3.8397 ریال3:29:05
3.8394 ریال3:27:07
3.8405 ریال3:25:09
3.8405 ریال3:25:06
3.84 ریال3:17:05
3.8396 ریال3:15:09
3.8396 ریال3:15:08
3.8388 ریال3:13:06
3.8401 ریال3:11:04
3.8396 ریال3:09:07
3.8398 ریال3:07:04
3.8399 ریال3:05:06
3.8399 ریال3:05:05
3.8393 ریال3:03:06
3.8396 ریال3:01:13
3.8394 ریال2:59:05
3.839 ریال2:57:08
3.8389 ریال2:55:06
3.8389 ریال2:55:05
3.8388 ریال2:53:04
3.8392 ریال2:51:07
3.8389 ریال2:49:04
3.8393 ریال2:47:05
3.839 ریال2:45:08
3.839 ریال2:45:07
3.8395 ریال2:43:04
3.8391 ریال2:41:05
3.8389 ریال2:35:06
3.8389 ریال2:35:05
3.8383 ریال2:33:08
3.8368 ریال2:31:06
3.8378 ریال2:29:05
3.8375 ریال2:25:05
3.8375 ریال2:25:05
3.8376 ریال2:23:05
3.8384 ریال2:21:24
3.8377 ریال2:19:05
3.8374 ریال2:17:05
3.8388 ریال2:15:09
3.8388 ریال2:15:08
3.8381 ریال2:13:04
3.8383 ریال2:11:04
3.8397 ریال2:09:10
3.8395 ریال2:07:04
3.8398 ریال2:06:07
3.8401 ریال2:04:04
3.8386 ریال2:00:22
3.8397 ریال1:59:07
3.8395 ریال1:57:07
3.8388 ریال1:55:05
3.8388 ریال1:55:05
3.8387 ریال1:53:07
3.839 ریال1:51:08
3.8405 ریال1:49:04
3.8403 ریال1:45:08
3.8403 ریال1:45:07
3.8408 ریال1:43:04
3.8406 ریال1:41:04
3.8392 ریال1:39:07
3.839 ریال1:37:12
3.8406 ریال1:35:05
3.8406 ریال1:35:04
3.8412 ریال1:33:07
3.8416 ریال1:31:05
3.8413 ریال1:29:05
3.8419 ریال1:27:07
3.8412 ریال1:21:08
3.8414 ریال1:19:04
3.8416 ریال1:17:04
3.8413 ریال1:15:09
3.8413 ریال1:15:09
3.8412 ریال1:13:04
3.8418 ریال1:11:04
3.8413 ریال1:09:06
3.841 ریال1:05:05
3.841 ریال1:05:04
3.8414 ریال1:04:04
3.8421 ریال1:01:06
3.839 ریال0:59:04
3.84 ریال0:57:06
3.8416 ریال0:55:05
3.8416 ریال0:55:04
3.8401 ریال0:53:07
3.8395 ریال0:51:07
3.8399 ریال0:49:04
3.8411 ریال0:47:04
3.8393 ریال0:45:08
3.8393 ریال0:45:07
3.8399 ریال0:43:05
3.8397 ریال0:41:04
3.8401 ریال0:39:07
3.8381 ریال0:37:04
3.8393 ریال0:35:07
3.8393 ریال0:35:06
3.8379 ریال0:30:26
3.8377 ریال0:29:04
3.8379 ریال0:27:07
3.8374 ریال0:25:05
3.8374 ریال0:25:05
3.8373 ریال0:23:04
3.8375 ریال0:21:07
3.8386 ریال0:19:04
3.8384 ریال0:17:04
3.8392 ریال0:15:08
3.8392 ریال0:15:08
3.8376 ریال0:13:05
3.8369 ریال0:11:37
3.8377 ریال0:09:06
3.8368 ریال0:08:04
3.8374 ریال0:05:06
3.837 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات