شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.8869
  • بالاترین قیمت روز:3.8961
  • پایین ترین قیمت روز:3.8841
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8897
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:3.89
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8869 ریال10:41:19
3.8872 ریال10:39:21
3.8861 ریال10:37:17
3.887 ریال10:35:18
3.887 ریال10:35:16
3.8861 ریال10:33:24
3.8873 ریال10:31:21
3.8882 ریال10:29:16
3.8883 ریال10:27:22
3.8894 ریال10:25:21
3.8894 ریال10:25:20
3.8871 ریال10:23:18
3.8867 ریال10:21:22
3.8859 ریال10:19:19
3.8872 ریال10:17:15
3.8867 ریال10:15:24
3.8867 ریال10:15:22
3.8857 ریال10:13:18
3.8871 ریال10:11:17
3.8851 ریال10:09:18
3.8841 ریال10:07:15
3.8844 ریال10:06:17
3.8865 ریال10:03:14
3.8867 ریال10:01:22
3.8863 ریال9:59:14
3.8849 ریال9:57:18
3.8863 ریال9:55:17
3.8863 ریال9:55:17
3.8862 ریال9:53:14
3.8853 ریال9:51:21
3.8848 ریال9:49:14
3.8859 ریال9:47:13
3.8914 ریال9:45:19
3.8914 ریال9:45:18
3.8913 ریال9:44:13
3.8925 ریال9:41:12
3.8912 ریال9:39:15
3.8915 ریال9:37:11
3.8917 ریال9:35:14
3.8917 ریال9:35:13
3.8918 ریال9:33:14
3.8921 ریال9:31:15
3.8922 ریال9:29:11
3.8916 ریال9:27:16
3.8928 ریال9:25:14
3.8928 ریال9:25:14
3.8914 ریال9:23:12
3.8921 ریال9:21:18
3.8927 ریال9:19:12
3.893 ریال9:17:12
3.8928 ریال9:15:19
3.8928 ریال9:15:18
3.8934 ریال9:11:11
3.8927 ریال9:09:14
3.8933 ریال9:07:12
3.8927 ریال9:06:17
3.8932 ریال9:03:11
3.8933 ریال9:01:15
3.8927 ریال8:59:10
3.8942 ریال8:57:13
3.8931 ریال8:55:10
3.8931 ریال8:55:10
3.8941 ریال8:53:08
3.8932 ریال8:51:12
3.8926 ریال8:49:11
3.8961 ریال8:47:09
3.8931 ریال8:45:15
3.8931 ریال8:45:14
3.893 ریال8:43:09
3.8932 ریال8:41:11
3.8935 ریال8:39:12
3.8936 ریال8:37:08
3.8932 ریال8:35:10
3.8932 ریال8:35:09
3.8938 ریال8:33:09
3.8929 ریال8:31:11
3.8942 ریال8:29:08
3.8943 ریال8:23:07
3.8942 ریال8:21:09
3.8945 ریال8:19:07
3.8935 ریال8:17:07
3.8936 ریال8:15:11
3.8936 ریال8:15:11
3.8941 ریال8:13:07
3.8956 ریال8:11:07
3.894 ریال8:09:09
3.8927 ریال8:03:08
3.8935 ریال8:01:10
3.8938 ریال7:59:07
3.893 ریال7:57:09
3.8929 ریال7:55:08
3.8929 ریال7:55:08
3.8937 ریال7:53:07
3.8935 ریال7:51:09
3.893 ریال7:49:07
3.8929 ریال7:47:07
3.8931 ریال7:44:06
3.8933 ریال7:41:06
3.894 ریال7:39:09
3.8935 ریال7:37:06
3.8928 ریال7:35:08
3.8928 ریال7:35:07
3.8935 ریال7:33:09
3.8936 ریال7:29:05
3.8956 ریال7:27:10
3.8925 ریال7:26:05
3.894 ریال7:24:09
3.8926 ریال7:21:09
3.8931 ریال7:19:06
3.8941 ریال7:17:04
3.8944 ریال7:15:09
3.8944 ریال7:15:09
3.895 ریال7:13:06
3.894 ریال7:11:05
3.8932 ریال7:09:08
3.8938 ریال7:07:06
3.893 ریال7:06:08
3.8946 ریال7:03:07
3.8939 ریال7:01:07
3.8933 ریال6:59:05
3.8935 ریال6:57:08
3.8936 ریال6:55:07
3.8936 ریال6:55:06
3.8941 ریال6:53:05
3.8944 ریال6:51:08
3.8929 ریال6:49:06
3.8939 ریال6:48:08
3.8948 ریال6:46:06
3.894 ریال6:44:04
3.8938 ریال6:41:04
3.8934 ریال6:39:08
3.8946 ریال6:37:05
3.8937 ریال6:35:12
3.8937 ریال6:35:12
3.895 ریال6:33:17
3.8948 ریال6:31:06
3.8944 ریال6:29:05
3.8948 ریال6:26:04
3.8947 ریال6:24:08
3.8948 ریال6:21:07
3.8956 ریال6:19:05
3.8945 ریال6:15:08
3.8945 ریال6:15:07
3.8951 ریال6:13:05
3.8944 ریال6:11:04
3.8953 ریال6:09:07
3.8959 ریال6:07:05
3.8958 ریال6:03:07
3.8955 ریال6:01:06
3.8957 ریال5:59:04
3.8947 ریال5:57:08
3.8957 ریال5:55:06
3.8957 ریال5:55:04
3.8945 ریال5:53:05
3.8918 ریال5:51:08
3.8921 ریال5:49:06
3.8916 ریال5:47:05
3.892 ریال5:45:11
3.892 ریال5:45:09
3.8918 ریال5:44:06
3.8923 ریال5:41:06
3.8919 ریال5:39:08
3.8921 ریال5:37:05
3.8913 ریال5:35:06
3.8913 ریال5:35:06
3.8915 ریال5:31:06
3.8912 ریال5:29:04
3.8915 ریال5:26:06
3.8919 ریال5:24:09
3.8917 ریال5:21:08
3.8913 ریال5:19:05
3.8917 ریال5:17:04
3.8924 ریال5:15:09
3.8924 ریال5:15:08
3.8923 ریال5:13:05
3.8932 ریال5:11:05
3.8918 ریال5:09:08
3.892 ریال5:03:07
3.893 ریال5:01:06
3.8925 ریال4:59:04
3.8924 ریال4:55:05
3.8924 ریال4:55:04
3.8922 ریال4:53:04
3.8926 ریال4:51:07
3.8925 ریال4:49:04
3.892 ریال4:48:08
3.8922 ریال4:45:10
3.8922 ریال4:45:09
3.8923 ریال4:44:04
3.8917 ریال4:41:04
3.891 ریال4:39:09
3.8908 ریال4:37:06
3.8916 ریال4:35:07
3.8916 ریال4:35:06
3.8909 ریال4:31:07
3.8908 ریال4:29:05
3.8902 ریال4:27:08
3.8919 ریال4:26:05
3.8909 ریال4:24:09
3.8919 ریال4:21:07
3.8902 ریال4:19:05
3.8907 ریال4:17:04
3.8904 ریال4:15:09
3.8904 ریال4:15:08
3.8907 ریال4:13:06
3.891 ریال4:11:05
3.8908 ریال4:09:08
3.89 ریال4:07:05
3.8906 ریال4:05:07
3.8906 ریال4:05:06
3.8904 ریال4:03:06
3.8917 ریال4:01:05
3.8906 ریال3:59:04
3.8911 ریال3:57:08
3.8912 ریال3:55:06
3.8912 ریال3:55:05
3.8913 ریال3:53:04
3.8907 ریال3:51:07
3.8918 ریال3:49:05
3.89 ریال3:48:08
3.8904 ریال3:45:09
3.8904 ریال3:45:08
3.8897 ریال3:43:04
3.8902 ریال3:41:04
3.8916 ریال3:39:07
3.8901 ریال3:37:04
3.8899 ریال3:35:05
3.8899 ریال3:35:04
3.8901 ریال3:33:07
3.8895 ریال3:31:04
3.8911 ریال3:29:04
3.8901 ریال3:25:05
3.8901 ریال3:25:04
3.8909 ریال3:23:04
3.8901 ریال3:21:07
3.8891 ریال3:19:05
3.8909 ریال3:17:04
3.8905 ریال3:15:08
3.8905 ریال3:15:07
3.8908 ریال3:13:04
3.8899 ریال3:11:04
3.891 ریال3:09:08
3.8923 ریال3:07:05
3.8898 ریال3:06:08
3.8901 ریال3:03:06
3.8905 ریال3:01:05
3.8904 ریال2:59:04
3.8903 ریال2:57:08
3.8908 ریال2:55:04
3.8901 ریال2:53:04
3.8907 ریال2:51:07
3.8905 ریال2:48:07
3.8901 ریال2:45:08
3.8901 ریال2:45:07
3.8897 ریال2:43:05
3.8901 ریال2:41:04
3.8897 ریال2:39:07
3.8905 ریال2:37:04
3.8902 ریال2:35:05
3.8902 ریال2:35:04
3.8903 ریال2:33:08
3.8897 ریال2:31:05
3.8892 ریال2:29:04
3.8901 ریال2:27:07
3.8892 ریال2:25:06
3.8892 ریال2:25:05
3.8895 ریال2:24:07
3.8906 ریال2:21:07
3.8903 ریال2:19:04
3.8894 ریال2:17:04
3.8895 ریال2:15:09
3.8895 ریال2:15:09
3.8902 ریال2:13:04
3.8898 ریال2:11:05
3.8902 ریال2:09:08
3.8905 ریال2:06:07
3.8896 ریال2:03:07
3.8897 ریال2:01:07
3.8912 ریال1:59:05
3.8905 ریال1:57:07
3.8901 ریال1:55:06
3.8901 ریال1:55:05
3.8903 ریال1:53:04
3.8897 ریال1:51:07
3.8904 ریال1:49:04
3.8907 ریال1:45:08
3.8907 ریال1:45:08
3.8904 ریال1:43:05
3.8907 ریال1:41:04
3.8909 ریال1:39:07
3.8899 ریال1:37:04
3.8908 ریال1:35:06
3.8908 ریال1:35:05
3.8907 ریال1:33:08
3.8917 ریال1:31:05
3.8902 ریال1:29:04
3.8915 ریال1:27:07
3.891 ریال1:26:03
3.8912 ریال1:23:04
3.8923 ریال1:21:08
3.8919 ریال1:19:04
3.8923 ریال1:17:04
3.8907 ریال1:15:08
3.8907 ریال1:15:08
3.8905 ریال1:13:04
3.8914 ریال1:11:03
3.8909 ریال1:09:07
3.8912 ریال1:06:07
3.8913 ریال1:03:06
3.8912 ریال1:01:05
3.8915 ریال0:59:04
3.8908 ریال0:57:07
3.8878 ریال0:55:06
3.8878 ریال0:55:05
3.8894 ریال0:53:03
3.8893 ریال0:51:06
3.8881 ریال0:49:04
3.8914 ریال0:47:04
3.8915 ریال0:45:08
3.8915 ریال0:45:07
3.8916 ریال0:43:04
3.8908 ریال0:41:05
3.8915 ریال0:39:07
3.8906 ریال0:37:04
3.8904 ریال0:35:05
3.8904 ریال0:35:04
3.8905 ریال0:33:06
3.8904 ریال0:31:04
3.8913 ریال0:29:04
3.8898 ریال0:27:06
3.8899 ریال0:25:05
3.8899 ریال0:25:04
3.8901 ریال0:23:04
3.8893 ریال0:21:07
3.8889 ریال0:19:04
3.8893 ریال0:15:08
3.8893 ریال0:15:07
3.89 ریال0:13:04
3.8895 ریال0:11:03
3.8899 ریال0:09:06
3.8906 ریال0:06:07
3.8897 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات