شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:51.031
  • بالاترین قیمت روز:51.3
  • پایین ترین قیمت روز:50.98
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.19
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۹:۱۷
  • نرخ روز گذشته:51.22
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.189

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
51.031 ریال13:39:17
51.032 ریال13:33:17
51.031 ریال13:31:18
51.02 ریال13:27:18
51.035 ریال13:25:48
51.035 ریال13:25:48
51.034 ریال13:21:32
51.025 ریال13:13:21
51.035 ریال13:11:15
51.025 ریال13:09:15
51.019 ریال13:07:44
51.021 ریال13:01:42
51.025 ریال12:57:17
51.02 ریال12:48:18
51.021 ریال12:45:36
51.021 ریال12:45:36
51.04 ریال12:35:15
51.04 ریال12:35:14
51.02 ریال12:31:17
51.04 ریال12:27:17
51.06 ریال12:13:18
51.07 ریال12:08:16
50.98 ریال12:05:36
50.98 ریال12:05:27
51.04 ریال11:55:23
51.04 ریال11:55:23
51.02 ریال11:51:27
51.03 ریال11:49:12
51.02 ریال11:47:17
51.06 ریال11:39:08
51.04 ریال11:35:10
51.04 ریال11:35:10
51.07 ریال11:33:08
50.99 ریال11:31:12
51.01 ریال11:25:07
51.01 ریال11:25:07
51.03 ریال11:23:06
51.05 ریال11:21:10
51.04 ریال11:19:05
51.1 ریال11:17:05
51.11 ریال11:13:10
51.09 ریال11:09:12
51.12 ریال11:07:05
51.14 ریال11:03:07
51.13 ریال10:59:06
51.11 ریال10:57:08
51.125 ریال10:55:07
51.125 ریال10:55:07
51.14 ریال10:53:06
51.15 ریال10:49:05
51.13 ریال10:47:05
51.15 ریال10:45:09
51.15 ریال10:45:08
51.12 ریال10:43:09
51.16 ریال10:41:07
51.13 ریال10:35:06
51.13 ریال10:35:06
51.14 ریال10:31:07
51.13 ریال10:29:09
51.1 ریال10:27:08
51.11 ریال10:21:08
51.1 ریال10:19:06
51.13 ریال10:17:05
51.11 ریال10:15:09
51.11 ریال10:15:09
51.1 ریال10:13:06
51.12 ریال10:11:05
51.125 ریال10:07:05
51.12 ریال10:05:06
51.12 ریال10:05:06
51.14 ریال10:04:06
51.13 ریال10:01:08
51.17 ریال9:59:05
51.11 ریال9:57:08
51.1 ریال9:55:09
51.1 ریال9:55:08
51.09 ریال9:53:04
51.12 ریال9:51:08
51.11 ریال9:49:05
51.16 ریال9:43:05
51.13 ریال9:41:06
51.17 ریال9:39:11
51.19 ریال9:33:10
51.24 ریال9:29:06
51.16 ریال9:21:08
51.24 ریال9:17:07
51.17 ریال9:07:05
51.18 ریال8:57:07
51.19 ریال8:49:05
51.18 ریال8:41:04
51.17 ریال8:39:08
51.18 ریال8:31:07
51.17 ریال7:57:07
51.19 ریال7:55:05
51.19 ریال7:55:04
51.2 ریال7:47:04
51.21 ریال7:43:05
51.2 ریال7:35:06
51.2 ریال7:35:05
51.25 ریال7:33:06
51.21 ریال7:29:05
51.19 ریال7:27:07
51.2 ریال7:21:07
51.21 ریال7:17:04
51.24 ریال7:13:04
51.27 ریال7:11:05
51.24 ریال7:09:07
51.25 ریال7:03:06
51.225 ریال7:01:06
51.25 ریال6:59:04
51.27 ریال6:57:06
51.24 ریال6:55:05
51.24 ریال6:55:05
51.285 ریال6:51:07
51.275 ریال6:41:05
51.27 ریال6:35:06
51.27 ریال6:35:05
51.28 ریال6:33:06
51.275 ریال6:31:06
51.27 ریال6:23:05
51.28 ریال6:19:07
51.285 ریال6:17:08
51.27 ریال6:15:10
51.27 ریال6:15:10
51.28 ریال6:13:06
51.26 ریال6:11:07
51.29 ریال6:05:08
51.29 ریال6:05:08
51.3 ریال6:01:13
51.28 ریال5:53:08
51.3 ریال5:51:09
51.285 ریال5:45:11
51.285 ریال5:45:10
51.29 ریال5:35:07
51.29 ریال5:35:06
51.28 ریال5:31:08
51.27 ریال5:29:06
51.29 ریال5:26:06
51.28 ریال5:21:09
51.29 ریال5:17:05
51.28 ریال5:15:09
51.28 ریال5:15:09
51.29 ریال5:13:06
51.28 ریال5:08:06
51.27 ریال5:04:05
51.24 ریال5:01:11
51.26 ریال4:53:04
51.275 ریال4:51:07
51.28 ریال4:49:10
51.27 ریال4:46:04
51.26 ریال4:43:08
51.25 ریال4:35:08
51.25 ریال4:35:08
51.26 ریال4:33:09
51.24 ریال4:21:09
51.22 ریال3:35:13
51.22 ریال3:35:12
51.19 ریال0:33:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات