کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:19.9278
  • بالاترین قیمت روز:19.934
  • پایین ترین قیمت روز:19.8772
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.909
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:19.9005
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0273

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.9278 ریال1:34:04
19.9258 ریال1:31:04
19.934 ریال1:28:04
19.9218 ریال1:25:05
19.9218 ریال1:25:04
19.9125 ریال1:22:03
19.9129 ریال1:19:03
19.8935 ریال1:16:04
19.8872 ریال1:13:04
19.895 ریال1:07:03
19.8858 ریال1:04:03
19.8955 ریال1:01:04
19.8947 ریال0:58:04
19.8858 ریال0:56:04
19.8914 ریال0:54:06
19.8804 ریال0:51:06
19.8772 ریال0:47:04
19.8975 ریال0:45:07
19.8975 ریال0:45:07
19.9085 ریال0:39:06
19.8989 ریال0:36:06
19.9045 ریال0:32:04
19.916 ریال0:29:03
19.9119 ریال0:26:04
19.9125 ریال0:20:06
19.9125 ریال0:20:05
19.9311 ریال0:16:03
19.9145 ریال0:14:03
19.9167 ریال0:10:05
19.9167 ریال0:10:04
19.9086 ریال0:07:04
19.9018 ریال0:04:03
19.909 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات