شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:19.2101
  • بالاترین قیمت روز:19.22
  • پایین ترین قیمت روز:19.2007
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.2179
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:19.2248
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0147

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.2101 ریال1:35:05
19.2101 ریال1:35:04
19.209 ریال1:33:06
19.212 ریال1:19:04
19.2144 ریال1:17:04
19.217 ریال1:15:08
19.217 ریال1:15:07
19.21 ریال1:05:05
19.21 ریال1:05:04
19.2029 ریال1:03:06
19.21 ریال0:51:07
19.211 ریال0:49:04
19.2117 ریال0:47:04
19.2126 ریال0:45:09
19.2126 ریال0:45:08
19.211 ریال0:43:04
19.2128 ریال0:41:04
19.212 ریال0:37:05
19.207 ریال0:35:05
19.207 ریال0:35:04
19.2084 ریال0:33:07
19.202 ریال0:31:04
19.2007 ریال0:29:04
19.2049 ریال0:27:07
19.2095 ریال0:25:05
19.2095 ریال0:25:04
19.214 ریال0:21:07
19.217 ریال0:19:04
19.22 ریال0:17:03
19.2119 ریال0:15:08
19.2119 ریال0:15:07
19.2124 ریال0:13:04
19.216 ریال0:11:04
19.2153 ریال0:09:07
19.2148 ریال0:07:04
19.2179 ریال0:03:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات