شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3800
  • بالاترین قیمت روز:3800.76
  • پایین ترین قیمت روز:3670.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:129.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,670.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:3,800
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,800 ریال19:25:25
3,800 ریال19:25:23
3,683.4 ریال19:23:39
3,800 ریال18:15:27
3,800 ریال18:15:26
3,683.41 ریال18:13:29
3,800 ریال17:39:22
3,683.41 ریال17:37:22
3,800 ریال15:33:26
3,800.76 ریال15:31:20
3,800 ریال6:45:27
3,800 ریال6:45:27
3,670.3 ریال6:43:05
3,800 ریال6:01:13
3,670.3 ریال5:59:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات