شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.5986
  • بالاترین قیمت روز:9.6105
  • پایین ترین قیمت روز:9.5912
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.5967
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۱:۳۲
  • نرخ روز گذشته:9.5962
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.5986 ریال14:41:32
9.5987 ریال14:39:28
9.5989 ریال14:37:39
9.5995 ریال14:35:27
9.5995 ریال14:35:26
9.599 ریال14:33:42
9.5993 ریال14:31:37
9.5998 ریال14:29:25
9.5979 ریال14:27:32
9.5981 ریال14:25:54
9.5981 ریال14:25:54
9.5984 ریال14:23:27
9.5986 ریال14:21:44
9.5987 ریال14:19:26
9.5975 ریال14:17:39
9.598 ریال14:15:39
9.598 ریال14:15:36
9.5983 ریال14:11:31
9.5968 ریال14:09:41
9.5961 ریال14:08:32
9.5973 ریال14:05:29
9.5973 ریال14:05:27
9.5969 ریال14:03:28
9.5979 ریال14:02:00
9.5987 ریال13:59:40
9.5996 ریال13:57:31
9.5985 ریال13:55:30
9.5985 ریال13:55:30
9.5996 ریال13:53:29
9.5989 ریال13:51:56
9.5962 ریال13:49:23
9.598 ریال13:47:35
9.5985 ریال13:43:46
9.5987 ریال13:41:27
9.599 ریال13:39:48
9.5959 ریال13:37:26
9.5967 ریال13:35:28
9.5967 ریال13:35:27
9.5973 ریال13:33:27
9.5965 ریال13:31:39
9.5956 ریال13:29:23
9.5949 ریال13:27:28
9.5951 ریال13:25:25
9.5951 ریال13:25:25
9.5955 ریال13:23:24
9.596 ریال13:21:30
9.5969 ریال13:19:22
9.5963 ریال13:17:22
9.5957 ریال13:15:34
9.5957 ریال13:15:33
9.5965 ریال13:13:22
9.5974 ریال13:11:21
9.5965 ریال13:09:25
9.5988 ریال13:08:19
9.5975 ریال13:05:21
9.5975 ریال13:05:20
9.5973 ریال13:03:18
9.6003 ریال13:01:27
9.5965 ریال12:59:19
9.6003 ریال12:57:30
9.6007 ریال12:55:21
9.6007 ریال12:55:20
9.6016 ریال12:53:25
9.5954 ریال12:51:48
9.6041 ریال12:49:18
9.6032 ریال12:47:37
9.6039 ریال12:45:27
9.6039 ریال12:45:26
9.6038 ریال12:43:34
9.6025 ریال12:41:21
9.6047 ریال12:39:33
9.606 ریال12:37:18
9.6051 ریال12:35:45
9.6051 ریال12:35:44
9.6045 ریال12:33:21
9.6048 ریال12:31:26
9.6043 ریال12:29:35
9.6021 ریال12:27:24
9.5981 ریال12:25:41
9.5981 ریال12:25:41
9.6014 ریال12:23:18
9.5994 ریال12:21:25
9.5981 ریال12:19:18
9.597 ریال12:17:24
9.5973 ریال12:15:57
9.5973 ریال12:15:57
9.598 ریال12:13:20
9.5985 ریال12:11:22
9.5986 ریال12:09:23
9.5978 ریال12:07:18
9.5975 ریال12:05:48
9.5975 ریال12:05:47
9.5979 ریال12:03:20
9.5968 ریال12:01:27
9.5975 ریال11:59:19
9.5976 ریال11:57:22
9.5977 ریال11:55:22
9.5977 ریال11:55:21
9.5984 ریال11:53:17
9.601 ریال11:51:23
9.5915 ریال11:49:18
9.5912 ریال11:47:15
9.592 ریال11:45:21
9.592 ریال11:45:19
9.5929 ریال11:43:16
9.5944 ریال11:41:19
9.5953 ریال11:39:20
9.595 ریال11:37:26
9.5956 ریال11:35:10
9.5956 ریال11:35:10
9.5955 ریال11:33:11
9.595 ریال11:31:23
9.5951 ریال11:29:08
9.5952 ریال11:27:14
9.5951 ریال11:25:11
9.5951 ریال11:25:10
9.595 ریال11:23:07
9.5974 ریال11:21:14
9.5972 ریال11:19:12
9.5981 ریال11:17:08
9.5985 ریال11:15:36
9.5985 ریال11:15:34
9.5973 ریال11:13:09
9.5984 ریال11:11:08
9.5993 ریال11:09:09
9.599 ریال11:07:07
9.5988 ریال11:06:26
9.5975 ریال11:03:08
9.5991 ریال11:01:15
9.5972 ریال10:59:07
9.6001 ریال10:57:09
9.599 ریال10:55:08
9.599 ریال10:55:08
9.6004 ریال10:53:07
9.602 ریال10:51:11
9.6025 ریال10:49:08
9.6009 ریال10:47:07
9.5993 ریال10:45:11
9.5993 ریال10:45:10
9.5996 ریال10:43:07
9.6009 ریال10:37:07
9.6004 ریال10:35:07
9.6004 ریال10:35:07
9.5993 ریال10:33:08
9.5998 ریال10:29:05
9.6004 ریال10:25:07
9.6004 ریال10:25:07
9.5998 ریال10:21:11
9.5993 ریال10:19:06
9.5985 ریال10:17:05
9.5983 ریال10:15:11
9.5983 ریال10:15:10
9.598 ریال10:13:06
9.5975 ریال10:11:06
9.5977 ریال10:07:05
9.5985 ریال10:05:06
9.5985 ریال10:05:05
9.5988 ریال10:03:07
9.5991 ریال10:01:09
9.5996 ریال9:57:08
9.6004 ریال9:55:07
9.6004 ریال9:55:07
9.6009 ریال9:51:08
9.6012 ریال9:49:05
9.6006 ریال9:48:09
9.6001 ریال9:43:05
9.5993 ریال9:41:06
9.5998 ریال9:39:09
9.6004 ریال9:37:05
9.6001 ریال9:35:07
9.6001 ریال9:35:06
9.6012 ریال9:31:07
9.6009 ریال9:29:05
9.6006 ریال9:27:08
9.5996 ریال9:25:07
9.5996 ریال9:25:06
9.5985 ریال9:23:05
9.5993 ریال9:21:09
9.5991 ریال9:17:05
9.5985 ریال9:15:17
9.5985 ریال9:15:16
9.5983 ریال9:13:05
9.598 ریال9:11:06
9.5983 ریال9:09:08
9.5975 ریال9:07:06
9.598 ریال9:05:05
9.5975 ریال9:03:09
9.5972 ریال8:59:07
9.5975 ریال8:57:11
9.5977 ریال8:55:09
9.5977 ریال8:55:09
9.598 ریال8:51:09
9.5985 ریال8:45:11
9.5985 ریال8:45:11
9.5988 ریال8:37:08
9.5991 ریال8:35:08
9.5991 ریال8:35:08
9.5993 ریال8:33:09
9.5991 ریال8:31:08
9.5985 ریال8:29:06
9.5983 ریال8:27:10
9.5977 ریال8:23:08
9.5983 ریال8:19:09
9.5977 ریال8:17:06
9.598 ریال8:15:10
9.598 ریال8:15:09
9.5985 ریال8:13:06
9.5983 ریال8:11:06
9.5985 ریال8:09:09
9.598 ریال8:05:07
9.5983 ریال8:03:07
9.598 ریال8:01:08
9.5985 ریال7:57:08
9.598 ریال7:55:06
9.5983 ریال7:53:06
9.598 ریال7:47:06
9.5975 ریال7:35:07
9.5975 ریال7:35:06
9.5977 ریال7:33:08
9.598 ریال7:31:16
9.5977 ریال7:29:05
9.5975 ریال7:27:08
9.598 ریال7:21:09
9.5977 ریال7:17:05
9.598 ریال7:15:09
9.598 ریال7:15:09
9.5983 ریال7:13:07
9.5977 ریال7:09:08
9.5983 ریال7:07:11
9.598 ریال7:05:06
9.598 ریال7:05:05
9.6105 ریال7:03:07
9.598 ریال6:57:07
9.5985 ریال6:47:05
9.5988 ریال6:45:09
9.5988 ریال6:45:09
9.5991 ریال6:41:24
9.5996 ریال6:39:09
9.5993 ریال6:37:05
9.5996 ریال6:33:06
9.5998 ریال6:31:06
9.5996 ریال6:25:06
9.5996 ریال6:25:06
9.6001 ریال6:23:08
9.5996 ریال6:21:07
9.6001 ریال6:17:10
9.5996 ریال6:11:07
9.5993 ریال6:09:07
9.6001 ریال6:07:05
9.5991 ریال6:06:09
9.5988 ریال6:03:07
9.5991 ریال6:01:08
9.5985 ریال5:59:04
9.598 ریال5:57:07
9.5985 ریال5:53:05
9.5983 ریال5:49:05
9.598 ریال5:47:04
9.5991 ریال5:45:09
9.5991 ریال5:45:09
9.5985 ریال5:43:05
9.5991 ریال5:39:08
9.5996 ریال5:33:07
9.5991 ریال5:29:05
9.5996 ریال5:27:08
9.6001 ریال5:23:04
9.5998 ریال5:19:04
9.6001 ریال5:17:04
9.5996 ریال5:11:06
9.5991 ریال5:09:08
9.5993 ریال5:07:04
9.5998 ریال5:05:08
9.6001 ریال5:03:06
9.5993 ریال5:01:06
9.5991 ریال4:59:04
9.5988 ریال4:57:07
9.5991 ریال4:55:06
9.5991 ریال4:55:05
9.5985 ریال4:51:07
9.5991 ریال4:47:04
9.5988 ریال4:43:05
9.5991 ریال4:39:07
9.5988 ریال4:37:09
9.5985 ریال4:35:06
9.5985 ریال4:35:05
9.5969 ریال4:33:07
9.5964 ریال4:31:10
9.5969 ریال4:29:05
9.5967 ریال4:27:07
9.5969 ریال4:25:07
9.5969 ریال4:25:06
9.5972 ریال4:23:04
9.598 ریال4:17:05
9.5983 ریال4:15:08
9.5983 ریال4:15:07
9.5988 ریال4:09:07
9.5985 ریال4:05:05
9.5985 ریال4:05:05
9.5977 ریال4:03:06
9.5967 ریال4:01:07
9.5975 ریال3:59:05
9.5977 ریال3:57:10
9.5983 ریال3:55:06
9.5983 ریال3:55:06
9.5985 ریال3:53:04
9.5991 ریال3:49:05
9.5988 ریال3:45:09
9.5988 ریال3:45:08
9.5985 ریال3:43:06
9.5991 ریال3:39:07
9.5993 ریال3:37:05
9.5991 ریال3:35:06
9.5996 ریال3:33:06
9.5993 ریال3:31:06
9.6001 ریال3:29:04
9.6009 ریال3:27:07
9.6006 ریال3:25:07
9.6006 ریال3:25:06
9.6009 ریال3:21:07
9.6014 ریال3:17:04
9.6012 ریال3:15:08
9.6012 ریال3:15:08
9.6014 ریال3:13:05
9.602 ریال3:09:07
9.6022 ریال3:05:04
9.602 ریال3:03:06
9.6017 ریال3:01:09
9.6014 ریال2:59:04
9.602 ریال2:57:06
9.6014 ریال2:55:05
9.6012 ریال2:49:04
9.6006 ریال2:47:04
9.5998 ریال2:45:08
9.5998 ریال2:45:07
9.5993 ریال2:43:07
9.5985 ریال2:41:04
9.5983 ریال2:37:05
9.5985 ریال2:35:06
9.5985 ریال2:35:05
9.5988 ریال2:33:07
9.5991 ریال2:31:07
9.5993 ریال2:27:07
9.5991 ریال2:23:04
9.5996 ریال2:19:05
9.5998 ریال2:17:04
9.5993 ریال2:13:05
9.5996 ریال2:11:05
9.6001 ریال2:09:07
9.5996 ریال2:05:04
9.6012 ریال2:03:07
9.6014 ریال1:59:04
9.6006 ریال1:57:07
9.6014 ریال1:55:07
9.6017 ریال1:53:04
9.602 ریال1:51:07
9.6025 ریال1:47:04
9.6009 ریال1:43:07
9.5993 ریال1:41:05
9.5991 ریال1:37:04
9.5988 ریال1:35:07
9.5993 ریال1:33:06
9.5998 ریال1:31:04
9.5996 ریال1:27:07
9.5993 ریال1:23:07
9.6012 ریال1:21:07
9.6025 ریال1:19:04
9.6006 ریال1:17:04
9.5998 ریال1:15:09
9.5998 ریال1:15:08
9.5996 ریال1:13:06
9.5993 ریال1:11:04
9.5988 ریال1:09:06
9.6014 ریال1:07:04
9.6025 ریال1:06:10
9.6004 ریال1:03:06
9.5988 ریال0:59:04
9.598 ریال0:57:07
9.5972 ریال0:55:04
9.598 ریال0:53:04
9.5967 ریال0:49:04
9.5959 ریال0:47:04
9.598 ریال0:45:09
9.598 ریال0:45:08
9.5962 ریال0:43:04
9.5959 ریال0:41:04
9.5969 ریال0:39:07
9.5967 ریال0:35:05
9.5967 ریال0:35:04
9.5969 ریال0:23:04
9.5972 ریال0:21:08
9.5967 ریال0:11:04
9.5959 ریال0:09:07
9.5956 ریال0:07:05
9.5962 ریال0:05:04
9.5967 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات