شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لسوتو لوتی

  • نرخ فعلی:14.8395
  • بالاترین قیمت روز:14.8541
  • پایین ترین قیمت روز:14.8395
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.8541
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۱۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:14.8545
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.015

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.8395 ریال0:13:04
14.8415 ریال0:09:07
14.847 ریال0:07:04
14.8505 ریال0:05:05
14.8505 ریال0:05:05
14.8541 ریال0:03:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات