شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:70.96
  • بالاترین قیمت روز:71.025
  • پایین ترین قیمت روز:70.885
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:71.005
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:70.811
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.149

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
70.96 ریال13:57:57
70.917 ریال13:56:38
70.917 ریال13:56:37
70.917 ریال13:56:36
70.917 ریال13:56:34
70.95 ریال13:56:30
70.909 ریال13:51:20
70.943 ریال13:47:27
70.945 ریال13:45:21
70.945 ریال13:45:21
70.915 ریال13:43:14
70.893 ریال13:39:18
70.935 ریال13:35:15
70.935 ریال13:35:15
70.904 ریال13:33:17
70.905 ریال13:31:18
70.906 ریال13:27:18
70.908 ریال13:25:48
70.908 ریال13:25:48
70.93 ریال13:21:32
70.898 ریال13:15:20
70.898 ریال13:15:19
70.908 ریال13:13:20
70.925 ریال13:11:15
70.93 ریال13:09:15
70.92 ریال13:07:43
70.925 ریال12:59:13
70.92 ریال12:57:17
70.925 ریال12:55:16
70.925 ریال12:55:16
70.886 ریال12:51:18
70.918 ریال12:49:25
70.885 ریال12:48:18
70.92 ریال12:45:37
70.92 ریال12:45:36
70.918 ریال12:43:13
70.895 ریال12:41:13
70.913 ریال12:39:15
70.918 ریال12:37:31
70.91 ریال12:35:14
70.91 ریال12:35:13
70.928 ریال12:31:16
70.925 ریال12:29:17
70.928 ریال12:27:17
70.92 ریال12:25:28
70.92 ریال12:25:28
70.933 ریال12:23:12
70.94 ریال12:19:12
70.935 ریال12:15:19
70.935 ریال12:15:18
70.94 ریال12:13:17
70.905 ریال12:09:27
70.93 ریال12:08:16
70.933 ریال12:05:35
70.933 ریال12:05:25
70.938 ریال12:03:15
70.91 ریال11:57:15
70.938 ریال11:55:23
70.938 ریال11:55:22
70.93 ریال11:49:12
70.918 ریال11:47:17
70.915 ریال11:43:09
70.918 ریال11:41:08
70.905 ریال11:39:08
70.9 ریال11:37:06
70.903 ریال11:35:10
70.903 ریال11:35:09
70.9 ریال11:33:08
70.905 ریال11:31:11
70.915 ریال11:27:10
70.907 ریال11:25:07
70.907 ریال11:25:07
70.905 ریال11:23:06
70.9 ریال11:21:10
70.905 ریال11:19:05
70.903 ریال11:17:04
70.915 ریال11:15:10
70.915 ریال11:15:09
70.92 ریال11:13:09
70.93 ریال11:06:09
70.904 ریال11:03:07
70.903 ریال11:01:23
70.93 ریال10:57:08
70.925 ریال10:55:07
70.925 ریال10:55:06
70.898 ریال10:53:05
70.895 ریال10:51:08
70.925 ریال10:45:09
70.925 ریال10:45:08
70.935 ریال10:43:08
70.93 ریال10:41:06
70.933 ریال10:39:08
70.935 ریال10:37:05
70.902 ریال10:35:06
70.902 ریال10:35:05
70.94 ریال10:29:08
70.935 ریال10:27:08
70.925 ریال10:25:07
70.925 ریال10:25:07
70.928 ریال10:23:04
70.935 ریال10:21:09
70.96 ریال10:19:05
70.955 ریال10:17:05
70.95 ریال10:13:05
70.948 ریال10:09:08
70.953 ریال10:07:04
70.95 ریال10:04:05
70.938 ریال10:01:07
70.935 ریال9:59:05
70.928 ریال9:57:08
70.93 ریال9:53:04
70.935 ریال9:51:08
70.94 ریال9:49:05
70.935 ریال9:47:05
70.938 ریال9:45:08
70.938 ریال9:45:07
70.945 ریال9:43:04
70.95 ریال9:41:05
70.953 ریال9:39:11
70.958 ریال9:37:04
70.955 ریال9:35:06
70.955 ریال9:35:06
70.948 ریال9:33:10
70.94 ریال9:31:06
70.935 ریال9:29:06
70.94 ریال9:27:07
70.935 ریال9:23:07
70.925 ریال9:19:05
70.92 ریال9:17:07
70.915 ریال9:15:09
70.915 ریال9:15:08
70.92 ریال9:13:05
70.915 ریال9:11:04
70.91 ریال9:09:08
70.92 ریال9:07:04
70.925 ریال9:06:08
70.928 ریال9:04:05
70.925 ریال8:59:08
70.92 ریال8:55:09
70.92 ریال8:55:06
70.925 ریال8:53:03
70.93 ریال8:51:07
70.92 ریال8:49:04
70.93 ریال8:45:10
70.93 ریال8:45:10
70.928 ریال8:39:08
70.94 ریال8:33:06
70.948 ریال8:31:07
70.94 ریال8:27:16
70.95 ریال8:25:06
70.95 ریال8:25:05
70.953 ریال8:21:16
70.96 ریال8:19:05
70.953 ریال8:17:04
70.955 ریال8:15:09
70.955 ریال8:15:08
70.95 ریال8:11:04
70.96 ریال8:09:07
70.95 ریال8:07:04
70.96 ریال8:04:04
70.955 ریال8:01:06
70.958 ریال7:59:04
70.96 ریال7:55:05
70.96 ریال7:55:04
70.985 ریال7:53:03
70.99 ریال7:51:07
70.98 ریال7:49:04
70.988 ریال7:47:04
70.99 ریال7:43:04
71.005 ریال7:41:03
71.01 ریال7:37:04
71.005 ریال7:35:05
71.005 ریال7:35:05
71.02 ریال7:29:04
71.025 ریال7:27:07
71 ریال7:25:05
71 ریال7:25:04
70.987 ریال7:23:04
70.985 ریال7:21:07
70.98 ریال7:19:04
70.993 ریال7:17:04
70.987 ریال7:15:08
70.987 ریال7:15:08
71 ریال7:11:05
70.983 ریال7:06:07
71.005 ریال7:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات