کالایاب
شاخص یاب

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:71.507
  • بالاترین قیمت روز:71.984
  • پایین ترین قیمت روز:71.383
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.35
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:71.835
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۹:۲۰
  • نرخ روز گذشته:71.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.093

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
71.507 ریال19:59:20
71.498 ریال19:57:25
71.476 ریال19:55:24
71.476 ریال19:55:23
71.484 ریال19:51:23
71.477 ریال19:49:22
71.468 ریال19:45:38
71.468 ریال19:45:37
71.482 ریال19:43:21
71.458 ریال19:41:20
71.433 ریال19:39:26
71.383 ریال19:37:21
71.39 ریال19:35:24
71.39 ریال19:35:23
71.387 ریال19:29:19
71.39 ریال19:27:23
71.402 ریال19:25:24
71.402 ریال19:25:24
71.4 ریال19:23:18
71.402 ریال19:21:23
71.414 ریال19:19:20
71.432 ریال19:11:20
71.782 ریال18:11:19
71.802 ریال18:09:24
71.797 ریال18:05:25
71.797 ریال18:05:25
71.789 ریال18:00:40
71.767 ریال17:59:19
71.794 ریال17:49:21
71.785 ریال17:47:19
71.782 ریال17:45:27
71.782 ریال17:45:26
71.777 ریال17:43:21
71.779 ریال17:41:21
71.79 ریال17:39:23
71.789 ریال17:37:20
71.791 ریال17:35:31
71.791 ریال17:35:30
71.789 ریال17:33:24
71.762 ریال17:30:36
71.767 ریال17:27:22
71.785 ریال17:25:23
71.785 ریال17:25:23
71.784 ریال17:23:18
71.786 ریال17:21:25
71.784 ریال17:17:21
71.779 ریال17:15:32
71.779 ریال17:15:31
71.777 ریال17:11:18
71.782 ریال17:09:25
71.78 ریال17:05:22
71.78 ریال17:05:21
71.779 ریال17:03:21
71.784 ریال16:59:19
71.782 ریال16:57:22
71.787 ریال16:55:23
71.787 ریال16:55:22
71.791 ریال16:53:19
71.799 ریال16:51:23
71.787 ریال16:49:19
71.799 ریال16:43:20
71.792 ریال16:41:19
71.789 ریال16:39:27
71.799 ریال16:23:16
71.793 ریال16:21:25
71.803 ریال16:19:17
71.804 ریال16:17:20
71.789 ریال16:11:17
71.799 ریال16:09:22
71.809 ریال16:07:26
71.811 ریال16:05:21
71.811 ریال16:05:20
71.804 ریال16:03:20
71.808 ریال16:00:39
71.808 ریال16:00:37
71.807 ریال15:59:18
71.815 ریال15:57:23
71.828 ریال15:54:27
71.838 ریال15:51:22
71.833 ریال15:49:20
71.84 ریال15:45:25
71.84 ریال15:45:25
71.83 ریال15:43:19
71.825 ریال15:41:22
71.82 ریال15:39:21
71.841 ریال15:37:20
71.855 ریال15:30:46
71.868 ریال15:29:22
71.87 ریال15:25:27
71.87 ریال15:25:23
71.873 ریال15:23:20
71.87 ریال15:21:25
71.883 ریال15:19:22
71.88 ریال15:17:19
71.89 ریال15:15:25
71.89 ریال15:15:25
71.88 ریال15:13:20
71.878 ریال15:11:16
71.87 ریال15:09:20
71.873 ریال15:07:17
71.885 ریال15:05:20
71.885 ریال15:05:19
71.9 ریال15:00:33
71.91 ریال14:59:17
71.9 ریال14:57:22
71.905 ریال14:55:23
71.905 ریال14:55:22
71.913 ریال14:53:18
71.908 ریال14:51:21
71.9 ریال14:49:18
71.895 ریال14:47:17
71.91 ریال14:43:18
71.928 ریال14:41:19
71.925 ریال14:39:27
71.935 ریال14:36:23
71.95 ریال14:33:27
71.98 ریال14:30:32
71.97 ریال14:29:21
71.974 ریال14:27:20
71.96 ریال14:24:28
71.984 ریال14:23:21
71.975 ریال14:21:24
71.953 ریال14:19:16
71.965 ریال14:17:20
71.94 ریال14:15:25
71.94 ریال14:15:24
71.979 ریال14:13:28
71.975 ریال14:11:18
71.94 ریال14:09:21
71.935 ریال14:07:26
71.977 ریال14:05:20
71.977 ریال14:05:20
71.92 ریال14:03:22
71.91 ریال14:00:36
71.898 ریال13:59:17
71.9 ریال13:57:21
71.89 ریال13:55:27
71.89 ریال13:55:23
71.9 ریال13:53:18
71.89 ریال13:51:19
71.885 ریال13:47:17
71.893 ریال13:45:22
71.893 ریال13:45:21
71.885 ریال13:43:15
71.89 ریال13:41:18
71.886 ریال13:39:19
71.911 ریال13:36:24
71.9 ریال13:35:18
71.9 ریال13:35:17
71.907 ریال13:33:23
71.892 ریال13:30:27
71.885 ریال13:29:16
71.895 ریال13:27:17
71.877 ریال13:25:23
71.877 ریال13:25:22
71.86 ریال13:23:14
71.85 ریال13:21:25
71.84 ریال13:19:16
71.843 ریال13:17:25
71.83 ریال13:15:21
71.83 ریال13:15:21
71.815 ریال13:13:17
71.83 ریال13:10:23
71.818 ریال13:09:17
71.813 ریال13:07:16
71.81 ریال13:05:17
71.81 ریال13:05:17
71.8 ریال13:03:14
71.817 ریال13:00:33
71.817 ریال13:00:30
71.818 ریال12:59:12
71.803 ریال12:57:18
71.8 ریال12:55:19
71.8 ریال12:55:18
71.811 ریال12:53:14
71.806 ریال12:51:19
71.81 ریال12:49:15
71.795 ریال12:47:12
71.803 ریال12:45:24
71.803 ریال12:45:23
71.81 ریال12:43:15
71.803 ریال12:41:13
71.808 ریال12:39:16
71.8 ریال12:37:17
71.803 ریال12:35:16
71.803 ریال12:35:15
71.81 ریال12:30:27
71.8 ریال12:27:23
71.805 ریال12:25:19
71.805 ریال12:25:18
71.797 ریال12:23:11
71.81 ریال12:21:19
71.782 ریال12:19:13
71.785 ریال12:17:15
71.79 ریال12:15:21
71.79 ریال12:15:20
71.793 ریال12:13:18
71.79 ریال12:07:20
71.795 ریال12:05:19
71.795 ریال12:05:17
71.775 ریال12:03:15
71.773 ریال12:00:41
71.773 ریال12:00:41
71.782 ریال11:59:20
71.795 ریال11:57:18
71.812 ریال11:55:25
71.812 ریال11:55:23
71.8 ریال11:53:07
71.815 ریال11:51:09
71.83 ریال11:49:10
71.805 ریال11:47:05
71.8 ریال11:43:06
71.82 ریال11:41:06
71.815 ریال11:37:06
71.82 ریال11:35:07
71.82 ریال11:35:06
71.815 ریال11:30:15
71.815 ریال11:30:13
71.81 ریال11:29:06
71.815 ریال11:27:09
71.858 ریال11:25:08
71.858 ریال11:25:06
71.855 ریال11:23:05
71.81 ریال11:21:09
71.83 ریال11:15:10
71.83 ریال11:15:09
71.84 ریال11:12:22
71.82 ریال11:11:05
71.818 ریال11:09:09
71.845 ریال11:07:10
71.84 ریال11:05:07
71.84 ریال11:05:06
71.837 ریال11:03:07
71.805 ریال11:00:15
71.8 ریال10:59:05
71.81 ریال10:57:08
71.805 ریال10:55:11
71.805 ریال10:55:10
71.793 ریال10:53:04
71.805 ریال10:51:08
71.808 ریال10:49:05
71.805 ریال10:47:05
71.83 ریال10:45:11
71.83 ریال10:45:10
71.815 ریال10:43:05
71.81 ریال10:41:05
71.82 ریال10:39:08
71.825 ریال10:37:04
71.82 ریال10:35:06
71.82 ریال10:35:05
71.8 ریال10:33:07
71.805 ریال10:30:19
71.815 ریال10:29:05
71.825 ریال10:27:07
71.82 ریال10:25:07
71.82 ریال10:25:06
71.815 ریال10:23:05
71.83 ریال10:21:08
71.825 ریال10:19:05
71.797 ریال10:17:04
71.8 ریال10:15:14
71.8 ریال10:15:12
71.795 ریال10:11:04
71.788 ریال10:09:19
71.782 ریال10:07:05
71.795 ریال10:05:07
71.795 ریال10:05:05
71.797 ریال10:03:07
71.805 ریال10:00:14
71.8 ریال9:55:06
71.8 ریال9:55:05
71.803 ریال9:53:05
71.81 ریال9:51:10
71.8 ریال9:49:05
71.79 ریال9:47:04
71.785 ریال9:45:12
71.785 ریال9:45:10
71.78 ریال9:43:04
71.767 ریال9:41:04
71.775 ریال9:39:07
71.778 ریال9:37:04
71.763 ریال9:35:06
71.763 ریال9:35:05
71.76 ریال9:33:07
71.74 ریال9:29:04
71.737 ریال9:27:07
71.748 ریال9:25:10
71.748 ریال9:25:08
71.765 ریال9:23:04
71.763 ریال9:19:04
71.77 ریال9:11:05
71.767 ریال9:07:05
71.765 ریال9:05:06
71.765 ریال9:05:05
71.767 ریال9:03:06
71.78 ریال9:00:12
71.76 ریال8:59:06
71.77 ریال8:57:07
71.765 ریال8:55:06
71.765 ریال8:55:05
71.758 ریال8:53:04
71.765 ریال8:51:07
71.785 ریال8:49:03
71.775 ریال8:47:04
71.78 ریال8:45:09
71.78 ریال8:45:08
71.79 ریال8:43:04
71.795 ریال8:41:04
71.785 ریال8:39:07
71.775 ریال8:37:04
71.79 ریال8:35:05
71.79 ریال8:35:05
71.795 ریال8:30:11
71.8 ریال8:27:07
71.805 ریال8:25:06
71.805 ریال8:25:05
71.795 ریال8:23:04
71.81 ریال8:21:07
71.82 ریال8:19:04
71.805 ریال8:17:04
71.795 ریال8:15:09
71.795 ریال8:15:08
71.8 ریال8:13:04
71.835 ریال8:11:04
71.875 ریال8:07:04
71.855 ریال8:05:05
71.855 ریال8:05:04
71.835 ریال8:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات