شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:14174
  • بالاترین قیمت روز:14195
  • پایین ترین قیمت روز:14170
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,180
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:14,170
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,174 ریال12:29:13
14,175 ریال12:27:17
14,177 ریال12:25:17
14,177 ریال12:25:17
14,178 ریال12:19:15
14,180 ریال11:55:16
14,180 ریال11:55:15
14,179 ریال11:53:13
14,180 ریال11:47:13
14,179 ریال11:31:16
14,175 ریال11:23:05
14,177 ریال11:21:10
14,175 ریال11:01:27
14,172 ریال10:55:24
14,172 ریال10:55:24
14,175 ریال10:49:18
14,172 ریال10:47:19
14,170 ریال10:45:25
14,170 ریال10:45:25
14,172 ریال10:39:21
14,170 ریال10:37:17
14,172 ریال10:31:21
14,175 ریال10:27:22
14,170 ریال10:25:21
14,170 ریال10:25:20
14,175 ریال10:23:18
14,170 ریال10:21:23
14,175 ریال10:17:16
14,172 ریال10:15:24
14,172 ریال10:15:22
14,175 ریال10:09:19
14,185 ریال10:07:15
14,180 ریال10:06:17
14,185 ریال10:01:23
14,180 ریال9:49:14
14,185 ریال9:47:13
14,187 ریال9:35:14
14,187 ریال9:35:13
14,190 ریال8:57:13
14,185 ریال8:43:10
14,192 ریال8:31:11
14,190 ریال8:29:08
14,195 ریال7:49:07
14,190 ریال7:29:05
14,195 ریال7:19:06
14,190 ریال7:17:05
14,195 ریال7:15:10
14,195 ریال7:15:09
14,187 ریال6:57:08
14,188 ریال6:49:06
14,184 ریال6:44:04
14,185 ریال6:41:05
14,184 ریال6:33:23
14,185 ریال6:31:07
14,187 ریال6:27:07
14,190 ریال6:26:04
14,189 ریال6:24:08
14,190 ریال6:17:04
14,188 ریال6:15:08
14,188 ریال6:15:08
14,190 ریال5:51:08
14,187 ریال5:44:06
14,190 ریال5:26:06
14,193 ریال5:21:08
14,195 ریال4:49:04
14,190 ریال4:39:09
14,180 ریال4:37:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات