شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:14033
  • بالاترین قیمت روز:14065
  • پایین ترین قیمت روز:14020
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,040
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:14,043
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,033 ریال12:31:17
14,035 ریال12:21:19
14,032 ریال12:08:16
14,030 ریال12:03:15
14,022 ریال11:57:15
14,025 ریال11:55:23
14,025 ریال11:55:23
14,020 ریال11:49:12
14,025 ریال11:39:08
14,027 ریال11:35:10
14,027 ریال11:35:09
14,030 ریال11:33:08
14,037 ریال11:31:12
14,040 ریال11:21:10
14,043 ریال11:17:05
14,045 ریال11:13:09
14,050 ریال11:09:13
14,045 ریال11:01:23
14,041 ریال10:57:08
14,040 ریال10:53:05
14,045 ریال10:47:05
14,050 ریال10:05:06
14,050 ریال10:05:06
14,045 ریال10:04:05
14,050 ریال9:43:05
14,048 ریال9:39:11
14,050 ریال8:23:04
14,048 ریال8:13:04
14,050 ریال8:01:06
14,053 ریال7:57:07
14,055 ریال7:55:05
14,055 ریال7:55:04
14,053 ریال7:51:07
14,055 ریال7:37:04
14,060 ریال7:06:07
14,063 ریال6:59:04
14,065 ریال6:43:05
14,060 ریال6:37:04
14,058 ریال6:29:04
14,056 ریال6:25:06
14,056 ریال6:25:06
14,055 ریال6:09:09
14,058 ریال6:05:08
14,058 ریال6:05:08
14,060 ریال6:01:12
14,055 ریال5:51:10
14,052 ریال5:49:18
14,055 ریال5:45:11
14,055 ریال5:45:10
14,050 ریال5:39:20
14,055 ریال5:33:09
14,050 ریال5:26:06
14,045 ریال5:23:06
14,048 ریال5:21:09
14,045 ریال5:15:10
14,045 ریال5:15:09
14,050 ریال5:13:06
14,048 ریال5:11:05
14,045 ریال5:05:06
14,045 ریال5:05:05
14,048 ریال5:04:05
14,045 ریال5:01:11
14,050 ریال4:59:05
14,045 ریال4:55:07
14,048 ریال4:53:04
14,050 ریال4:49:10
14,040 ریال4:35:08
14,040 ریال4:35:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات