شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک گینه

  • نرخ فعلی:9260
  • بالاترین قیمت روز:9361.87
  • پایین ترین قیمت روز:9260
  • بیشترین مقدار نوسان روز:101.87
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,328
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۲۲
  • نرخ روز گذشته:9,260
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,260 ریال18:01:22
9,330 ریال17:59:19
9,260 ریال17:48:27
9,330 ریال17:45:27
9,330 ریال17:45:26
9,260 ریال17:39:22
9,330 ریال17:37:18
9,260 ریال17:15:27
9,260 ریال17:15:26
9,330 ریال17:13:18
9,260 ریال16:37:21
9,327 ریال16:35:20
9,327 ریال16:35:20
9,350 ریال16:31:20
9,260 ریال14:57:21
9,333.87 ریال14:55:18
9,333.87 ریال14:55:16
9,260 ریال6:53:05
9,327 ریال6:49:06
9,260 ریال6:31:07
9,327 ریال6:29:05
9,260 ریال6:19:05
9,327 ریال6:17:04
9,260 ریال5:53:05
9,327 ریال5:51:08
9,260 ریال3:55:06
9,260 ریال3:55:05
9,327 ریال3:53:05
9,260 ریال3:21:07
9,327 ریال3:19:05
9,260 ریال2:24:08
9,327 ریال2:21:07
9,260 ریال0:39:07
9,361.87 ریال0:35:05
9,361.87 ریال0:35:05
9,260 ریال0:17:04
9,361.87 ریال0:15:08
9,361.87 ریال0:15:07
9,260 ریال0:13:04
9,328 ریال0:11:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات