شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لاری گرجستان

  • نرخ فعلی:2.968
  • بالاترین قیمت روز:2.9905
  • پایین ترین قیمت روز:2.968
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.9905
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:2.975
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک دلار / لاری گرجستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لاری گرجستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.968 ریال14:35:16
2.968 ریال14:35:16
2.97 ریال14:33:23
2.972 ریال14:25:19
2.972 ریال14:25:18
2.973 ریال13:15:20
2.973 ریال13:15:19
2.974 ریال12:35:15
2.974 ریال12:35:13
2.975 ریال9:04:05
2.9905 ریال2:55:06
2.9905 ریال2:55:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات