شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.7777
  • بالاترین قیمت روز:0.7788
  • پایین ترین قیمت روز:0.7754
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7757
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۷:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.7756
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7777 ریال14:37:34
0.778 ریال14:35:16
0.778 ریال14:35:16
0.7779 ریال14:33:23
0.7775 ریال14:31:19
0.7774 ریال14:29:15
0.7772 ریال14:27:20
0.7774 ریال14:25:19
0.7774 ریال14:25:18
0.7772 ریال14:23:17
0.7768 ریال14:19:17
0.7769 ریال14:17:15
0.7766 ریال14:15:22
0.7766 ریال14:15:22
0.7771 ریال14:13:16
0.7775 ریال14:11:19
0.7766 ریال14:09:19
0.7767 ریال14:07:25
0.7768 ریال14:05:18
0.7768 ریال14:05:17
0.7769 ریال14:03:24
0.7771 ریال14:01:20
0.7768 ریال13:59:18
0.7764 ریال13:57:57
0.7772 ریال13:56:36
0.7772 ریال13:56:35
0.7772 ریال13:56:30
0.7777 ریال13:51:20
0.7778 ریال13:47:27
0.778 ریال13:43:14
0.7777 ریال13:35:16
0.7777 ریال13:35:15
0.7778 ریال13:33:18
0.7781 ریال13:27:18
0.7783 ریال13:21:32
0.7785 ریال13:15:20
0.7785 ریال13:15:19
0.7782 ریال13:13:21
0.7777 ریال13:09:16
0.7779 ریال13:07:43
0.778 ریال13:01:41
0.7779 ریال12:59:14
0.7783 ریال12:57:17
0.7782 ریال12:55:17
0.7782 ریال12:55:17
0.7777 ریال12:51:18
0.7781 ریال12:49:25
0.7783 ریال12:45:37
0.7783 ریال12:45:37
0.7781 ریال12:43:13
0.7783 ریال12:41:13
0.7784 ریال12:39:16
0.7783 ریال12:37:31
0.7784 ریال12:35:15
0.7784 ریال12:35:13
0.778 ریال12:31:16
0.7781 ریال12:29:17
0.7782 ریال12:27:17
0.7783 ریال12:25:28
0.7783 ریال12:25:28
0.7786 ریال12:23:12
0.7784 ریال12:21:20
0.7778 ریال12:17:13
0.7776 ریال12:15:18
0.7777 ریال12:13:18
0.778 ریال12:08:16
0.7783 ریال12:05:36
0.7783 ریال12:05:26
0.7777 ریال12:03:15
0.7774 ریال11:57:15
0.7773 ریال11:55:23
0.7773 ریال11:55:23
0.7768 ریال11:53:12
0.7771 ریال11:51:28
0.7766 ریال11:49:12
0.7764 ریال11:47:17
0.7771 ریال11:43:09
0.7775 ریال11:41:08
0.7777 ریال11:39:08
0.7775 ریال11:37:06
0.7772 ریال11:33:08
0.7777 ریال11:31:12
0.7773 ریال11:27:11
0.7769 ریال11:25:07
0.7769 ریال11:25:07
0.777 ریال11:21:10
0.7772 ریال11:19:05
0.7779 ریال11:17:05
0.778 ریال11:15:10
0.778 ریال11:15:10
0.7784 ریال11:13:09
0.7777 ریال11:06:09
0.7779 ریال11:03:07
0.7778 ریال11:01:23
0.7773 ریال10:59:05
0.7763 ریال10:55:07
0.7763 ریال10:55:06
0.7762 ریال10:53:05
0.7763 ریال10:51:09
0.7759 ریال10:49:05
0.7762 ریال10:47:05
0.7763 ریال10:43:09
0.7767 ریال10:39:09
0.777 ریال10:37:05
0.7771 ریال10:35:06
0.7771 ریال10:35:05
0.7773 ریال10:33:19
0.7772 ریال10:29:08
0.7771 ریال10:27:08
0.7773 ریال10:25:08
0.7773 ریال10:25:07
0.7775 ریال10:23:05
0.7774 ریال10:19:05
0.7775 ریال10:17:05
0.7776 ریال10:15:09
0.7772 ریال10:09:08
0.7773 ریال10:05:06
0.7773 ریال10:05:06
0.777 ریال10:04:05
0.7769 ریال10:01:08
0.7771 ریال9:57:09
0.777 ریال9:55:09
0.777 ریال9:55:07
0.7772 ریال9:51:08
0.7766 ریال9:49:05
0.7768 ریال9:47:05
0.7771 ریال9:45:08
0.7768 ریال9:43:05
0.7765 ریال9:41:05
0.7768 ریال9:35:07
0.7768 ریال9:35:06
0.7771 ریال9:33:10
0.7773 ریال9:29:06
0.7774 ریال9:25:07
0.7774 ریال9:25:06
0.7775 ریال9:23:07
0.7776 ریال9:19:05
0.7774 ریال9:15:08
0.7772 ریال9:11:04
0.7773 ریال9:07:05
0.7774 ریال9:04:05
0.7776 ریال9:01:07
0.7777 ریال8:59:08
0.7779 ریال8:51:07
0.778 ریال8:49:05
0.7779 ریال8:47:04
0.7778 ریال8:43:05
0.7777 ریال8:41:04
0.7775 ریال8:35:05
0.7775 ریال8:35:04
0.7776 ریال8:33:06
0.7778 ریال8:31:07
0.7777 ریال8:27:16
0.7775 ریال8:23:04
0.7772 ریال8:21:16
0.7771 ریال8:19:05
0.7775 ریال8:13:04
0.7777 ریال8:11:04
0.7778 ریال8:07:04
0.778 ریال8:05:05
0.778 ریال8:05:05
0.7779 ریال8:04:04
0.7781 ریال8:01:06
0.7778 ریال7:59:04
0.778 ریال7:57:07
0.7782 ریال7:53:03
0.7785 ریال7:51:07
0.7784 ریال7:49:04
0.7785 ریال7:47:04
0.7784 ریال7:45:07
0.7785 ریال7:43:05
0.7783 ریال7:37:04
0.7785 ریال7:35:05
0.7785 ریال7:35:05
0.7784 ریال7:33:06
0.7786 ریال7:31:05
0.7785 ریال7:25:05
0.7785 ریال7:25:05
0.7784 ریال7:23:04
0.7783 ریال7:19:04
0.7785 ریال7:17:04
0.7783 ریال7:06:08
0.7784 ریال7:01:06
0.7783 ریال6:55:05
0.7783 ریال6:55:05
0.7785 ریال6:51:07
0.7786 ریال6:49:04
0.7788 ریال6:41:05
0.7787 ریال6:39:08
0.7786 ریال6:37:04
0.7785 ریال6:33:06
0.7783 ریال6:29:04
0.7782 ریال6:27:07
0.7783 ریال6:17:07
0.7781 ریال6:13:06
0.778 ریال6:11:07
0.7779 ریال6:07:08
0.7778 ریال6:05:08
0.7778 ریال6:05:08
0.7781 ریال6:03:08
0.778 ریال5:59:07
0.7781 ریال5:55:09
0.7781 ریال5:55:08
0.778 ریال5:53:08
0.7781 ریال5:41:06
0.778 ریال5:39:20
0.7781 ریال5:26:06
0.7777 ریال5:21:09
0.7776 ریال5:19:06
0.7775 ریال5:17:05
0.7776 ریال5:13:06
0.7777 ریال5:01:11
0.7775 ریال4:59:05
0.7776 ریال4:57:07
0.7777 ریال4:53:04
0.7775 ریال4:51:07
0.7776 ریال4:49:10
0.7774 ریال4:46:04
0.7775 ریال4:43:07
0.7776 ریال4:41:07
0.7774 ریال4:39:10
0.7771 ریال4:27:09
0.777 ریال4:25:12
0.777 ریال4:25:11
0.7772 ریال4:23:07
0.7769 ریال4:21:10
0.7768 ریال4:15:13
0.7769 ریال4:13:06
0.777 ریال4:11:06
0.7768 ریال4:07:07
0.7767 ریال4:05:07
0.7767 ریال4:05:07
0.7769 ریال4:03:08
0.7771 ریال4:01:09
0.7772 ریال3:57:08
0.7769 ریال3:55:07
0.7769 ریال3:55:07
0.7771 ریال3:53:05
0.7774 ریال3:51:08
0.7771 ریال3:49:07
0.7768 ریال3:48:07
0.7766 ریال3:45:09
0.7767 ریال3:43:06
0.7769 ریال3:41:05
0.7766 ریال3:39:09
0.7764 ریال3:37:05
0.7762 ریال3:35:13
0.7762 ریال3:35:11
0.7761 ریال3:33:07
0.7763 ریال3:19:09
0.7762 ریال3:13:06
0.776 ریال3:09:07
0.7762 ریال3:07:04
0.7759 ریال3:05:06
0.7759 ریال3:05:05
0.776 ریال2:51:07
0.7757 ریال2:49:05
0.7759 ریال2:47:05
0.776 ریال2:45:07
0.7762 ریال2:41:05
0.7759 ریال2:39:08
0.776 ریال2:37:05
0.7761 ریال2:35:06
0.7761 ریال2:35:05
0.776 ریال2:33:09
0.7755 ریال2:31:06
0.7761 ریال2:29:05
0.7762 ریال2:28:05
0.7763 ریال2:25:06
0.7763 ریال2:25:05
0.7762 ریال2:23:05
0.7759 ریال2:21:24
0.7755 ریال2:19:05
0.7754 ریال2:15:10
0.7754 ریال2:15:09
0.7765 ریال2:13:04
0.7763 ریال2:11:04
0.7764 ریال2:09:10
0.7765 ریال2:07:05
0.7766 ریال2:06:07
0.7769 ریال1:49:04
0.777 ریال1:43:04
0.7772 ریال1:39:07
0.7769 ریال1:37:13
0.7768 ریال1:35:05
0.7768 ریال1:35:05
0.777 ریال1:33:07
0.7771 ریال1:31:05
0.7772 ریال1:29:05
0.7773 ریال1:27:08
0.7772 ریال1:25:05
0.7772 ریال1:25:05
0.7773 ریال1:23:04
0.7772 ریال1:21:08
0.7773 ریال1:19:04
0.7774 ریال1:17:04
0.7772 ریال1:15:09
0.7774 ریال1:13:04
0.7771 ریال1:11:04
0.7772 ریال1:09:07
0.7774 ریال1:04:04
0.7772 ریال0:59:04
0.777 ریال0:55:05
0.777 ریال0:55:04
0.7771 ریال0:53:08
0.777 ریال0:51:07
0.7771 ریال0:49:04
0.777 ریال0:45:08
0.7767 ریال0:43:05
0.7762 ریال0:41:04
0.7766 ریال0:39:07
0.7768 ریال0:37:04
0.7765 ریال0:35:07
0.7765 ریال0:35:06
0.7766 ریال0:33:07
0.777 ریال0:30:28
0.7769 ریال0:27:07
0.7768 ریال0:25:05
0.7768 ریال0:25:05
0.7766 ریال0:21:07
0.7765 ریال0:19:05
0.7764 ریال0:15:08
0.7764 ریال0:15:08
0.7765 ریال0:11:39
0.7766 ریال0:09:06
0.7763 ریال0:08:04
0.7759 ریال0:05:06
0.7757 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات