شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.8991
  • بالاترین قیمت روز:0.8997
  • پایین ترین قیمت روز:0.8985
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8987
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.8988
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8991 ریال9:25:07
0.8991 ریال9:25:06
0.8992 ریال9:23:07
0.8993 ریال9:19:05
0.8992 ریال9:15:08
0.8993 ریال9:13:05
0.8992 ریال9:11:04
0.8994 ریال8:59:08
0.8993 ریال8:53:04
0.8994 ریال8:27:16
0.8992 ریال8:17:04
0.8993 ریال8:15:08
0.8991 ریال8:11:04
0.8992 ریال8:07:04
0.8991 ریال8:05:05
0.8991 ریال8:05:05
0.8992 ریال8:04:04
0.8994 ریال7:37:04
0.8996 ریال7:27:07
0.8997 ریال7:23:04
0.8996 ریال7:17:04
0.8994 ریال6:55:05
0.8994 ریال6:55:05
0.8995 ریال6:53:04
0.8994 ریال6:45:45
0.8994 ریال6:45:45
0.8996 ریال6:43:05
0.8995 ریال6:39:08
0.8994 ریال6:33:06
0.8993 ریال6:29:04
0.8992 ریال6:05:08
0.8992 ریال6:05:08
0.8993 ریال6:03:08
0.8992 ریال5:59:07
0.8993 ریال5:57:10
0.8992 ریال5:49:18
0.8991 ریال5:45:10
0.899 ریال5:41:06
0.8992 ریال5:39:20
0.899 ریال5:37:06
0.8992 ریال5:35:07
0.8992 ریال5:35:06
0.8991 ریال5:33:09
0.8993 ریال5:31:08
0.8991 ریال5:29:06
0.899 ریال5:27:08
0.8992 ریال5:26:06
0.899 ریال5:15:10
0.899 ریال5:15:10
0.8989 ریال5:11:05
0.899 ریال5:01:11
0.8989 ریال4:55:07
0.899 ریال4:49:10
0.8989 ریال4:41:07
0.899 ریال4:39:10
0.8989 ریال4:37:12
0.899 ریال4:35:08
0.899 ریال4:35:08
0.8989 ریال4:29:07
0.899 ریال4:27:09
0.8987 ریال4:23:07
0.8986 ریال4:19:08
0.8987 ریال4:17:07
0.8986 ریال4:13:06
0.8987 ریال4:11:06
0.8986 ریال4:07:07
0.8987 ریال4:05:07
0.8987 ریال4:05:07
0.8986 ریال4:03:08
0.8987 ریال3:59:08
0.8986 ریال3:57:08
0.8987 ریال3:55:07
0.8987 ریال3:55:07
0.8989 ریال3:53:05
0.899 ریال3:49:07
0.8989 ریال3:48:07
0.8986 ریال3:45:09
0.8987 ریال3:43:06
0.8988 ریال3:39:09
0.8987 ریال3:37:05
0.8985 ریال3:35:13
0.8985 ریال3:35:11
0.8986 ریال3:31:09
0.8987 ریال3:25:09
0.8987 ریال3:25:07
0.8986 ریال3:21:08
0.8987 ریال3:17:05
0.8986 ریال2:55:06
0.8986 ریال2:55:05
0.8987 ریال2:53:04
0.8986 ریال2:49:05
0.8988 ریال2:41:05
0.8986 ریال2:37:05
0.8985 ریال2:31:06
0.8986 ریال2:28:05
0.8985 ریال2:19:05
0.8986 ریال2:07:05
0.8987 ریال2:06:07
0.8986 ریال2:04:05
0.8987 ریال2:00:23
0.8988 ریال1:55:06
0.8988 ریال1:55:05
0.8987 ریال1:51:08
0.8988 ریال1:49:04
0.8989 ریال1:41:04
0.8988 ریال1:35:05
0.8988 ریال1:35:05
0.899 ریال1:25:05
0.899 ریال1:25:05
0.8989 ریال1:23:04
0.899 ریال1:19:04
0.8989 ریال1:17:04
0.899 ریال1:11:04
0.8989 ریال1:05:05
0.8989 ریال1:05:04
0.899 ریال0:59:04
0.8989 ریال0:57:07
0.8988 ریال0:47:04
0.899 ریال0:39:07
0.8989 ریال0:37:04
0.899 ریال0:29:04
0.8989 ریال0:27:07
0.899 ریال0:25:05
0.899 ریال0:25:05
0.8989 ریال0:21:07
0.8988 ریال0:19:05
0.8989 ریال0:17:04
0.8988 ریال0:15:08
0.8988 ریال0:15:08
0.8989 ریال0:09:06
0.8988 ریال0:08:04
0.8987 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات