شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:119.56
  • بالاترین قیمت روز:119.801
  • پایین ترین قیمت روز:119.54
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:119.65
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۳:۲۸
  • نرخ روز گذشته:119.57
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
119.56 ریال14:03:28
119.57 ریال13:59:40
119.58 ریال13:47:35
119.57 ریال13:45:28
119.57 ریال13:45:27
119.636 ریال13:43:45
119.58 ریال13:39:48
119.57 ریال13:37:25
119.56 ریال13:33:27
119.57 ریال13:15:35
119.57 ریال13:15:34
119.67 ریال13:13:22
119.58 ریال13:08:19
119.67 ریال13:05:21
119.67 ریال13:05:20
119.58 ریال13:01:27
119.67 ریال12:59:19
119.58 ریال12:53:25
119.59 ریال12:51:48
119.58 ریال12:45:27
119.58 ریال12:45:26
119.57 ریال12:43:34
119.67 ریال12:41:21
119.58 ریال12:31:26
119.57 ریال12:29:35
119.56 ریال12:27:24
119.55 ریال12:23:18
119.56 ریال12:21:25
119.607 ریال12:19:18
119.54 ریال12:15:57
119.54 ریال12:15:57
119.601 ریال12:13:20
119.55 ریال12:11:22
119.671 ریال12:09:23
119.55 ریال12:03:20
119.54 ریال12:01:27
119.801 ریال11:59:18
119.55 ریال11:53:17
119.56 ریال11:51:23
119.55 ریال11:49:18
119.56 ریال11:47:15
119.57 ریال11:45:20
119.58 ریال11:43:16
119.59 ریال11:41:19
119.6 ریال11:39:20
119.59 ریال11:37:26
119.6 ریال11:35:10
119.6 ریال11:35:09
119.656 ریال11:33:11
119.65 ریال11:29:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات