شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:23.092
  • بالاترین قیمت روز:23.097
  • پایین ترین قیمت روز:22.97
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.97
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۷:۲۰
  • نرخ روز گذشته:22.966
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.126

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.092 ریال14:27:20
23.089 ریال14:25:19
23.089 ریال14:25:17
23.085 ریال14:23:16
23.084 ریال14:21:22
23.085 ریال14:19:16
23.086 ریال14:17:15
23.081 ریال14:15:22
23.081 ریال14:15:22
23.076 ریال14:13:15
23.071 ریال14:11:19
23.069 ریال14:09:19
23.07 ریال14:07:25
23.076 ریال14:05:18
23.076 ریال14:05:17
23.077 ریال14:03:24
23.075 ریال14:01:20
23.076 ریال13:59:18
23.075 ریال13:57:57
23.082 ریال13:56:38
23.082 ریال13:56:37
23.082 ریال13:56:36
23.082 ریال13:56:34
23.09 ریال13:56:30
23.095 ریال13:51:20
23.081 ریال13:47:27
23.085 ریال13:45:22
23.085 ریال13:45:21
23.097 ریال13:43:14
23.085 ریال13:39:18
23.076 ریال13:35:15
23.076 ریال13:35:15
23.083 ریال13:33:17
23.085 ریال13:27:18
23.083 ریال13:25:48
23.083 ریال13:25:48
23.075 ریال13:21:32
23.063 ریال13:13:20
23.049 ریال13:11:15
23.048 ریال13:09:15
23.042 ریال13:07:42
23.035 ریال13:01:40
23.015 ریال12:59:13
23.012 ریال12:57:17
23.004 ریال12:55:16
23.004 ریال12:55:16
23.012 ریال12:51:18
23.013 ریال12:48:19
23.027 ریال12:45:37
23.027 ریال12:45:36
23.015 ریال12:43:13
23.018 ریال12:41:13
23.013 ریال12:39:15
23.009 ریال12:37:31
23.012 ریال12:35:14
23.012 ریال12:35:13
23.014 ریال12:31:16
23.009 ریال12:29:17
23.012 ریال12:27:17
23.009 ریال12:25:28
23.009 ریال12:25:28
23.004 ریال12:23:12
23.003 ریال12:21:20
23.005 ریال12:19:12
23.003 ریال12:17:13
23.005 ریال12:15:19
23.005 ریال12:15:18
23 ریال12:13:17
23.003 ریال12:09:28
23.001 ریال12:08:16
23.006 ریال12:05:35
23.006 ریال12:05:25
23 ریال12:03:15
23.001 ریال11:57:15
23.002 ریال11:55:23
23.002 ریال11:55:22
22.999 ریال11:53:11
23.001 ریال11:51:27
22.998 ریال11:49:12
22.997 ریال11:43:09
22.998 ریال11:41:08
23.013 ریال11:39:08
22.999 ریال11:37:06
23.016 ریال11:35:10
23.016 ریال11:35:09
23.002 ریال11:33:08
23.003 ریال11:31:11
23.005 ریال11:27:10
23.008 ریال11:25:07
23.008 ریال11:25:07
23.001 ریال11:23:06
23.002 ریال11:19:05
23.001 ریال11:17:04
23.006 ریال11:15:10
23.006 ریال11:15:09
23.009 ریال11:13:09
23.003 ریال11:09:13
23.005 ریال11:06:09
23.008 ریال11:03:07
23.01 ریال11:01:22
23.011 ریال10:59:05
23 ریال10:57:08
22.999 ریال10:55:07
22.999 ریال10:55:06
23 ریال10:53:05
22.998 ریال10:51:09
22.994 ریال10:49:05
22.996 ریال10:47:05
23 ریال10:45:09
23 ریال10:45:08
22.998 ریال10:43:08
23.001 ریال10:41:06
23.013 ریال10:39:08
22.999 ریال10:37:05
23.004 ریال10:35:06
23.004 ریال10:35:05
23.003 ریال10:33:19
23 ریال10:31:07
23.007 ریال10:29:08
23.004 ریال10:27:08
23.002 ریال10:25:07
23.002 ریال10:25:07
23.003 ریال10:23:04
23.001 ریال10:21:09
23.002 ریال10:19:05
23.003 ریال10:15:10
23.003 ریال10:15:09
23.001 ریال10:13:05
22.998 ریال10:11:04
22.994 ریال10:09:08
22.998 ریال10:07:04
22.994 ریال10:05:06
22.994 ریال10:05:05
22.985 ریال10:04:05
22.979 ریال10:01:07
22.976 ریال9:59:05
22.986 ریال9:57:09
22.988 ریال9:55:08
22.988 ریال9:55:07
22.986 ریال9:53:04
22.995 ریال9:51:08
22.983 ریال9:49:05
22.985 ریال9:47:05
22.988 ریال9:45:07
22.985 ریال9:41:05
22.986 ریال9:39:11
22.987 ریال9:33:10
22.986 ریال9:31:06
22.998 ریال9:29:05
23.001 ریال9:27:07
22.991 ریال9:23:07
22.992 ریال9:21:08
22.994 ریال9:19:05
22.992 ریال9:17:07
22.994 ریال9:15:08
22.992 ریال9:13:05
22.998 ریال9:11:04
22.993 ریال9:09:08
23 ریال9:07:04
22.996 ریال9:06:08
23 ریال9:01:07
22.997 ریال8:59:08
22.998 ریال8:57:07
22.997 ریال8:53:03
22.998 ریال8:45:10
22.998 ریال8:45:10
22.997 ریال8:43:05
22.995 ریال8:41:04
23.003 ریال8:39:08
23.011 ریال8:37:04
23.012 ریال8:35:05
23.012 ریال8:35:04
23.003 ریال8:33:06
22.998 ریال8:31:07
23.012 ریال8:29:04
23 ریال8:27:16
23.012 ریال8:25:06
23.012 ریال8:25:05
22.997 ریال8:23:04
22.994 ریال8:21:16
22.997 ریال8:19:05
22.995 ریال8:17:04
22.997 ریال8:15:08
22.994 ریال8:13:04
22.991 ریال8:11:04
22.995 ریال8:09:07
22.997 ریال8:07:04
22.995 ریال8:05:05
22.995 ریال8:05:05
23 ریال7:59:04
23.001 ریال7:51:07
23.017 ریال7:49:04
23.015 ریال7:47:04
23.001 ریال7:45:07
23 ریال7:39:07
23.001 ریال7:33:06
23.004 ریال7:31:05
23.003 ریال7:29:04
23.004 ریال7:25:05
23.004 ریال7:25:04
23.003 ریال7:23:04
23.004 ریال7:19:04
23.003 ریال7:17:04
23.001 ریال7:15:08
23.001 ریال7:15:08
23.005 ریال7:13:04
23 ریال7:11:05
23.002 ریال7:09:07
23.001 ریال7:06:07
23 ریال7:03:06
23.001 ریال6:55:05
23.001 ریال6:55:04
23.007 ریال6:51:07
23.001 ریال6:49:04
23.003 ریال6:45:39
23.003 ریال6:45:39
23.004 ریال6:41:05
23.02 ریال6:39:07
23.004 ریال6:37:04
23 ریال6:35:05
23 ریال6:35:05
22.997 ریال6:33:06
22.998 ریال6:31:05
22.997 ریال6:29:04
22.995 ریال6:27:07
23.003 ریال6:25:06
23.003 ریال6:25:06
22.999 ریال6:23:05
23.004 ریال6:21:07
22.998 ریال6:19:07
23.003 ریال6:17:06
23.012 ریال6:15:11
23.012 ریال6:15:10
23.003 ریال6:13:06
22.995 ریال6:07:08
22.994 ریال6:01:12
22.995 ریال5:57:10
22.994 ریال5:51:10
23.01 ریال5:49:17
22.992 ریال5:48:10
22.996 ریال5:45:11
22.996 ریال5:45:10
22.992 ریال5:43:15
22.991 ریال5:41:06
22.998 ریال5:39:20
22.994 ریال5:37:06
23.008 ریال5:35:07
23.008 ریال5:35:06
22.995 ریال5:31:07
22.994 ریال5:27:08
22.991 ریال5:26:06
22.988 ریال5:21:09
22.989 ریال5:15:10
22.989 ریال5:15:09
22.986 ریال5:13:06
22.988 ریال5:05:06
22.988 ریال5:05:05
22.989 ریال5:04:05
22.988 ریال4:51:07
22.989 ریال4:49:09
22.983 ریال4:46:04
22.988 ریال4:41:06
22.986 ریال4:39:10
22.988 ریال4:35:08
22.988 ریال4:35:08
22.986 ریال4:33:09
22.985 ریال4:31:20
22.988 ریال4:29:07
22.985 ریال4:25:12
22.985 ریال4:25:11
22.986 ریال4:23:07
22.981 ریال4:21:10
22.983 ریال4:19:08
22.981 ریال4:15:17
22.981 ریال4:15:12
22.99 ریال4:13:06
22.994 ریال4:11:06
22.98 ریال4:09:09
22.978 ریال4:07:06
22.98 ریال4:05:07
22.98 ریال4:05:06
22.986 ریال4:03:08
22.978 ریال4:01:09
22.98 ریال3:57:08
22.978 ریال3:55:07
22.978 ریال3:55:06
22.98 ریال3:53:05
22.984 ریال3:51:08
22.983 ریال3:48:07
22.992 ریال3:45:09
22.992 ریال3:45:08
22.983 ریال3:43:06
22.981 ریال3:41:05
22.99 ریال3:39:09
22.983 ریال3:37:05
22.981 ریال3:35:13
22.981 ریال3:35:11
22.98 ریال3:33:07
22.983 ریال3:29:05
22.981 ریال3:27:07
22.983 ریال3:17:05
22.98 ریال3:09:07
22.978 ریال3:07:04
22.98 ریال3:05:06
22.98 ریال3:05:05
22.978 ریال3:03:06
22.995 ریال3:01:13
22.997 ریال2:59:05
22.981 ریال2:57:08
22.998 ریال2:55:06
22.998 ریال2:55:05
22.98 ریال2:47:05
22.981 ریال2:45:07
22.999 ریال2:43:04
22.981 ریال2:41:05
22.978 ریال2:35:06
22.978 ریال2:35:05
22.975 ریال2:33:09
22.977 ریال2:31:06
22.978 ریال2:25:06
22.978 ریال2:25:05
22.977 ریال2:23:05
22.994 ریال2:21:24
22.977 ریال2:19:05
22.978 ریال2:17:05
22.98 ریال2:13:04
22.978 ریال2:09:10
22.98 ریال2:06:07
22.981 ریال2:00:22
22.997 ریال1:59:07
22.977 ریال1:57:07
22.974 ریال1:55:05
22.974 ریال1:55:05
22.975 ریال1:53:07
22.977 ریال1:51:08
22.992 ریال1:49:04
22.977 ریال1:41:04
22.98 ریال1:39:07
22.977 ریال1:35:05
22.977 ریال1:35:05
22.98 ریال1:33:07
22.988 ریال1:27:07
22.986 ریال1:23:04
22.995 ریال1:21:08
22.988 ریال1:19:04
22.99 ریال1:17:04
23.006 ریال1:15:09
22.991 ریال1:11:04
22.988 ریال1:05:05
22.988 ریال1:05:04
22.986 ریال1:04:04
22.988 ریال1:01:06
22.986 ریال0:57:07
22.985 ریال0:53:07
22.984 ریال0:51:07
22.994 ریال0:49:04
22.986 ریال0:47:04
22.984 ریال0:45:08
22.984 ریال0:45:07
23.004 ریال0:43:05
22.984 ریال0:41:04
22.983 ریال0:39:07
22.996 ریال0:37:04
23.002 ریال0:33:07
22.981 ریال0:30:27
22.977 ریال0:29:04
22.982 ریال0:27:07
22.977 ریال0:25:05
22.977 ریال0:25:05
22.976 ریال0:21:07
22.973 ریال0:19:04
22.975 ریال0:15:08
22.975 ریال0:15:08
22.977 ریال0:13:05
22.975 ریال0:09:06
22.993 ریال0:08:04
22.973 ریال0:05:06
22.97 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات