شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:7.0742
  • بالاترین قیمت روز:7.0763
  • پایین ترین قیمت روز:7.0667
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.072
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۹:۲۳
  • نرخ روز گذشته:7.0829
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0087

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0742 ریال13:49:23
7.073 ریال13:29:23
7.0756 ریال13:27:29
7.0731 ریال13:23:24
7.0739 ریال13:13:22
7.0732 ریال13:05:21
7.0732 ریال13:05:20
7.0733 ریال13:01:27
7.0735 ریال12:59:19
7.0745 ریال12:57:31
7.0744 ریال12:53:25
7.0743 ریال12:51:48
7.0744 ریال12:49:18
7.0718 ریال12:45:27
7.0718 ریال12:45:26
7.072 ریال12:43:34
7.0724 ریال12:41:21
7.0728 ریال12:39:33
7.0735 ریال12:37:18
7.0738 ریال12:33:21
7.073 ریال12:31:25
7.0715 ریال12:29:35
7.0703 ریال12:27:24
7.0702 ریال12:25:41
7.0702 ریال12:25:41
7.0703 ریال12:23:18
7.0698 ریال12:21:25
7.0693 ریال12:19:18
7.0699 ریال12:17:24
7.07 ریال12:13:20
7.0695 ریال12:11:22
7.0696 ریال12:09:23
7.0699 ریال12:07:17
7.0697 ریال12:05:48
7.0697 ریال12:05:47
7.0689 ریال12:03:20
7.069 ریال12:01:27
7.07 ریال11:59:18
7.0713 ریال11:57:22
7.0694 ریال11:55:22
7.0694 ریال11:55:21
7.0692 ریال11:53:17
7.0711 ریال11:51:23
7.0697 ریال11:49:18
7.0705 ریال11:47:15
7.0722 ریال11:45:21
7.0722 ریال11:45:19
7.0728 ریال11:43:16
7.0748 ریال11:41:19
7.0755 ریال11:39:20
7.0748 ریال11:37:26
7.0746 ریال11:35:10
7.0746 ریال11:35:09
7.0747 ریال11:33:11
7.075 ریال11:31:22
7.074 ریال11:29:08
7.0739 ریال11:27:15
7.0742 ریال11:25:11
7.0742 ریال11:25:10
7.0723 ریال11:23:07
7.0725 ریال11:21:14
7.0724 ریال11:19:12
7.0741 ریال11:17:08
7.0732 ریال11:15:36
7.0732 ریال11:15:35
7.0748 ریال11:13:09
7.0738 ریال11:11:08
7.0752 ریال11:09:10
7.0751 ریال11:07:07
7.0735 ریال11:06:27
7.0742 ریال11:03:08
7.0744 ریال10:59:07
7.0745 ریال10:55:08
7.0745 ریال10:55:08
7.0751 ریال10:53:07
7.0748 ریال10:51:11
7.0745 ریال10:49:08
7.0755 ریال10:47:07
7.0741 ریال10:45:11
7.0741 ریال10:45:11
7.074 ریال10:43:07
7.0734 ریال10:41:06
7.0744 ریال10:37:07
7.075 ریال10:35:07
7.075 ریال10:35:07
7.0763 ریال10:31:07
7.0749 ریال10:29:05
7.0761 ریال10:27:09
7.0751 ریال10:25:07
7.0751 ریال10:25:07
7.0758 ریال10:23:06
7.0753 ریال10:21:11
7.0751 ریال10:19:06
7.0735 ریال10:17:05
7.0729 ریال10:15:10
7.073 ریال10:13:06
7.0748 ریال10:11:06
7.0749 ریال10:07:05
7.0741 ریال10:03:07
7.0742 ریال10:01:09
7.0748 ریال9:59:06
7.0759 ریال9:57:08
7.0763 ریال9:55:07
7.0763 ریال9:55:07
7.075 ریال9:53:05
7.0758 ریال9:51:08
7.0736 ریال9:49:04
7.0735 ریال9:48:09
7.0758 ریال9:45:11
7.0758 ریال9:45:10
7.0748 ریال9:43:05
7.0758 ریال9:41:06
7.0757 ریال9:39:09
7.0752 ریال9:37:05
7.0739 ریال9:35:07
7.0739 ریال9:35:05
7.0744 ریال9:33:07
7.072 ریال9:31:07
7.0721 ریال9:29:05
7.0725 ریال9:27:08
7.0718 ریال9:25:07
7.0718 ریال9:25:06
7.0709 ریال9:21:09
7.0693 ریال9:19:05
7.069 ریال9:17:05
7.0685 ریال9:15:16
7.0688 ریال9:11:06
7.0687 ریال9:09:08
7.0688 ریال9:07:05
7.0689 ریال9:05:06
7.0689 ریال9:05:05
7.0691 ریال9:03:09
7.0693 ریال8:55:09
7.0693 ریال8:55:09
7.0694 ریال8:51:09
7.0695 ریال8:49:07
7.0694 ریال8:47:07
7.0695 ریال8:13:06
7.0693 ریال8:09:09
7.0688 ریال7:51:08
7.0687 ریال7:41:06
7.0683 ریال7:39:09
7.0684 ریال7:35:07
7.0684 ریال7:35:06
7.0683 ریال7:31:16
7.0686 ریال7:29:05
7.0689 ریال7:26:06
7.0688 ریال7:21:09
7.0689 ریال7:17:05
7.069 ریال7:15:09
7.0692 ریال7:13:07
7.0693 ریال7:07:11
7.07 ریال7:05:06
7.07 ریال7:05:05
7.0685 ریال7:03:07
7.0683 ریال6:59:05
7.0694 ریال6:55:08
7.071 ریال6:51:09
7.0711 ریال6:49:06
7.0701 ریال6:47:05
7.07 ریال6:45:09
7.07 ریال6:45:09
7.071 ریال6:43:06
7.0699 ریال6:41:21
7.0687 ریال6:39:10
7.0688 ریال6:37:05
7.0703 ریال6:35:04
7.069 ریال6:33:06
7.0702 ریال6:31:06
7.0701 ریال6:29:05
7.0689 ریال6:27:08
7.0703 ریال6:25:06
7.0703 ریال6:25:06
7.0691 ریال6:21:07
7.0694 ریال6:19:05
7.0707 ریال6:17:09
7.0685 ریال6:15:08
7.0701 ریال6:13:04
7.068 ریال6:11:06
7.0683 ریال6:07:05
7.0686 ریال6:06:09
7.0681 ریال6:03:07
7.0694 ریال6:01:08
7.0679 ریال5:59:04
7.0671 ریال5:57:07
7.0667 ریال5:55:06
7.0667 ریال5:55:06
7.0687 ریال5:53:05
7.0678 ریال5:51:07
7.0676 ریال5:49:05
7.0681 ریال5:47:04
7.0687 ریال5:45:09
7.0687 ریال5:45:09
7.0697 ریال5:43:05
7.0698 ریال5:41:08
7.0704 ریال5:39:08
7.0711 ریال5:37:05
7.0726 ریال5:35:11
7.0726 ریال5:35:09
7.0709 ریال5:33:07
7.0724 ریال5:31:06
7.0726 ریال5:29:05
7.0729 ریال5:27:08
7.0713 ریال5:25:06
7.0713 ریال5:25:06
7.0719 ریال5:23:04
7.0729 ریال5:21:07
7.072 ریال5:19:04
7.071 ریال5:17:04
7.0697 ریال5:15:08
7.0695 ریال5:13:05
7.0683 ریال5:11:06
7.0669 ریال5:09:08
7.0691 ریال5:07:04
7.0697 ریال5:05:08
7.072 ریال5:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات