شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.995
  • بالاترین قیمت روز:0.9955
  • پایین ترین قیمت روز:0.9949
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9951
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.995
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.995 ریال1:47:04
0.9951 ریال1:46:04
0.9949 ریال1:43:04
0.9951 ریال1:35:05
0.9951 ریال1:35:04
0.9952 ریال1:33:06
0.9951 ریال1:21:07
0.9954 ریال1:19:04
0.9952 ریال1:17:03
0.9954 ریال1:15:08
0.9954 ریال1:15:07
0.9952 ریال1:13:04
0.9951 ریال1:09:07
0.9952 ریال1:07:04
0.9951 ریال1:05:05
0.9951 ریال1:05:04
0.995 ریال1:03:06
0.9952 ریال0:57:07
0.9949 ریال0:55:05
0.9949 ریال0:55:04
0.9953 ریال0:53:03
0.9952 ریال0:51:07
0.9955 ریال0:49:04
0.995 ریال0:47:04
0.9949 ریال0:45:09
0.9949 ریال0:45:08
0.9954 ریال0:43:04
0.9952 ریال0:41:04
0.9955 ریال0:39:07
0.9953 ریال0:37:05
0.9952 ریال0:35:05
0.9952 ریال0:35:04
0.9951 ریال0:31:04
0.9949 ریال0:29:04
0.9951 ریال0:27:07
0.9949 ریال0:25:05
0.9949 ریال0:25:04
0.9952 ریال0:23:03
0.995 ریال0:13:04
0.9949 ریال0:11:04
0.9951 ریال0:09:07
0.9952 ریال0:07:04
0.9951 ریال0:03:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات