شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3103
  • بالاترین قیمت روز:1.3111
  • پایین ترین قیمت روز:1.3088
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3099
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.3098
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3103 ریال9:29:04
1.3102 ریال9:25:06
1.3102 ریال9:25:05
1.3105 ریال9:21:08
1.3103 ریال9:19:05
1.31 ریال9:15:08
1.3101 ریال9:11:04
1.3102 ریال9:09:08
1.3103 ریال9:07:04
1.3105 ریال9:04:05
1.3106 ریال9:01:06
1.3105 ریال8:55:09
1.3105 ریال8:55:06
1.3103 ریال8:53:03
1.3104 ریال8:51:07
1.3102 ریال8:49:04
1.3106 ریال8:47:04
1.3104 ریال8:41:04
1.3105 ریال8:37:04
1.3103 ریال8:33:06
1.3105 ریال8:31:07
1.3104 ریال8:29:04
1.3103 ریال8:27:16
1.3106 ریال8:25:04
1.3105 ریال8:23:04
1.3104 ریال8:21:16
1.3105 ریال8:19:05
1.3103 ریال8:17:04
1.3106 ریال8:15:08
1.3107 ریال8:13:04
1.3103 ریال8:11:03
1.3105 ریال8:09:07
1.3106 ریال8:07:04
1.3108 ریال8:05:05
1.3108 ریال8:05:04
1.3105 ریال8:04:04
1.3107 ریال8:01:06
1.3108 ریال7:59:04
1.3107 ریال7:53:03
1.3109 ریال7:51:07
1.3108 ریال7:47:03
1.311 ریال7:45:07
1.3107 ریال7:39:07
1.3108 ریال7:35:05
1.3108 ریال7:35:04
1.3109 ریال7:33:06
1.3108 ریال7:31:05
1.3106 ریال7:29:04
1.3105 ریال7:27:07
1.3107 ریال7:23:04
1.3108 ریال7:21:08
1.3109 ریال7:19:04
1.311 ریال7:17:04
1.3107 ریال7:15:08
1.3109 ریال7:13:04
1.3106 ریال7:06:08
1.3107 ریال7:03:06
1.3106 ریال6:57:07
1.3107 ریال6:49:04
1.3108 ریال6:41:04
1.311 ریال6:39:07
1.3107 ریال6:37:04
1.3108 ریال6:33:06
1.3109 ریال6:31:05
1.3108 ریال6:27:07
1.311 ریال6:25:06
1.311 ریال6:25:06
1.3111 ریال6:23:04
1.3108 ریال6:19:07
1.3107 ریال6:15:11
1.3107 ریال6:15:10
1.3108 ریال6:13:06
1.3107 ریال6:11:06
1.3104 ریال6:09:09
1.3106 ریال6:05:08
1.3106 ریال6:05:08
1.3107 ریال6:01:12
1.3108 ریال5:57:10
1.3106 ریال5:55:08
1.3106 ریال5:55:08
1.3105 ریال5:53:07
1.3106 ریال5:51:10
1.3105 ریال5:49:16
1.3104 ریال5:48:10
1.3101 ریال5:45:10
1.3104 ریال5:43:15
1.3102 ریال5:41:06
1.3103 ریال5:39:20
1.3104 ریال5:33:09
1.3101 ریال5:31:07
1.3103 ریال5:26:06
1.3102 ریال5:23:05
1.3099 ریال5:21:09
1.31 ریال5:17:05
1.3098 ریال5:15:10
1.3098 ریال5:15:10
1.3099 ریال5:11:04
1.3098 ریال5:09:08
1.3101 ریال5:04:05
1.31 ریال4:51:07
1.3101 ریال4:49:09
1.3098 ریال4:46:04
1.31 ریال4:43:07
1.3097 ریال4:39:10
1.3099 ریال4:35:08
1.3099 ریال4:35:08
1.3098 ریال4:31:20
1.3099 ریال4:29:07
1.31 ریال4:27:08
1.3097 ریال4:25:12
1.3097 ریال4:25:11
1.3096 ریال4:23:07
1.3097 ریال4:21:10
1.3098 ریال4:19:08
1.3097 ریال4:17:07
1.3096 ریال4:15:12
1.3095 ریال4:11:06
1.3096 ریال4:09:09
1.3095 ریال4:07:06
1.3093 ریال4:05:07
1.3093 ریال4:05:06
1.3097 ریال4:03:08
1.3098 ریال3:53:05
1.31 ریال3:49:07
1.3099 ریال3:48:07
1.31 ریال3:45:09
1.31 ریال3:45:08
1.3099 ریال3:43:06
1.31 ریال3:41:05
1.3097 ریال3:39:09
1.3099 ریال3:37:05
1.3096 ریال3:35:12
1.3096 ریال3:35:10
1.3098 ریال3:33:07
1.3096 ریال3:29:05
1.3095 ریال3:27:07
1.3093 ریال3:25:09
1.3093 ریال3:25:06
1.3095 ریال3:23:05
1.3097 ریال3:21:08
1.3094 ریال3:19:09
1.3095 ریال3:17:05
1.3093 ریال3:13:06
1.3091 ریال3:11:04
1.3094 ریال3:09:07
1.3093 ریال3:05:06
1.3093 ریال3:05:05
1.3094 ریال3:03:06
1.3095 ریال3:01:13
1.3094 ریال2:59:04
1.3095 ریال2:57:08
1.3096 ریال2:55:06
1.3096 ریال2:55:05
1.3095 ریال2:51:07
1.3094 ریال2:45:07
1.3096 ریال2:43:04
1.3095 ریال2:41:05
1.3094 ریال2:35:06
1.3094 ریال2:35:05
1.3091 ریال2:33:09
1.3094 ریال2:31:06
1.3093 ریال2:29:05
1.3095 ریال2:28:05
1.3096 ریال2:25:05
1.3096 ریال2:25:05
1.3094 ریال2:21:24
1.309 ریال2:19:05
1.3094 ریال2:13:04
1.3096 ریال2:11:04
1.3089 ریال2:09:10
1.3091 ریال2:07:04
1.3092 ریال2:06:07
1.3093 ریال2:04:04
1.3095 ریال1:57:07
1.3092 ریال1:55:05
1.3092 ریال1:55:05
1.3094 ریال1:53:06
1.3093 ریال1:51:08
1.3091 ریال1:49:04
1.3093 ریال1:45:07
1.3094 ریال1:43:04
1.3091 ریال1:41:04
1.3097 ریال1:39:07
1.3094 ریال1:37:11
1.3095 ریال1:35:05
1.3095 ریال1:35:04
1.3094 ریال1:33:07
1.3092 ریال1:31:05
1.3093 ریال1:27:07
1.3098 ریال1:25:05
1.3098 ریال1:25:05
1.3096 ریال1:23:04
1.3093 ریال1:19:04
1.3096 ریال1:17:04
1.3091 ریال1:13:04
1.3097 ریال1:11:04
1.3091 ریال1:09:07
1.3097 ریال1:07:04
1.3098 ریال1:05:05
1.3098 ریال1:05:04
1.3094 ریال1:01:06
1.3093 ریال0:59:04
1.3092 ریال0:57:07
1.3097 ریال0:55:05
1.3097 ریال0:55:04
1.3091 ریال0:53:07
1.3089 ریال0:51:07
1.3094 ریال0:49:04
1.309 ریال0:47:04
1.3091 ریال0:45:07
1.3095 ریال0:43:05
1.309 ریال0:39:07
1.31 ریال0:37:04
1.3089 ریال0:35:07
1.3089 ریال0:35:05
1.3095 ریال0:33:07
1.3094 ریال0:30:27
1.3093 ریال0:29:04
1.3091 ریال0:27:07
1.3096 ریال0:25:05
1.3096 ریال0:25:04
1.3091 ریال0:23:04
1.3088 ریال0:21:07
1.3091 ریال0:19:04
1.3092 ریال0:15:08
1.3092 ریال0:15:08
1.3091 ریال0:13:05
1.3092 ریال0:11:37
1.3094 ریال0:09:06
1.3095 ریال0:05:06
1.3099 ریال0:04:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات