شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روبل بلاروس

  • نرخ فعلی:2.0427
  • بالاترین قیمت روز:2.0438
  • پایین ترین قیمت روز:2.0401
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0415
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:2.0413
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0427 ریال8:45:10
2.0427 ریال8:45:10
2.0426 ریال8:43:05
2.0432 ریال8:39:08
2.0427 ریال8:33:06
2.0432 ریال8:31:07
2.0427 ریال8:29:05
2.0428 ریال8:27:16
2.0427 ریال8:21:16
2.0425 ریال8:19:05
2.0429 ریال8:17:05
2.0427 ریال8:15:08
2.0425 ریال8:11:04
2.0432 ریال8:09:07
2.0431 ریال8:07:04
2.0426 ریال8:05:06
2.0426 ریال8:05:05
2.0422 ریال8:04:05
2.0425 ریال7:59:04
2.0427 ریال7:55:05
2.0427 ریال7:55:04
2.0432 ریال7:53:04
2.0427 ریال7:51:07
2.0429 ریال7:47:04
2.0425 ریال7:43:05
2.0429 ریال7:37:04
2.0427 ریال7:35:06
2.0427 ریال7:35:05
2.0431 ریال7:33:06
2.0427 ریال7:29:05
2.0429 ریال7:27:07
2.0428 ریال7:25:05
2.0428 ریال7:25:05
2.0431 ریال7:23:04
2.043 ریال7:19:04
2.0431 ریال7:17:04
2.043 ریال7:15:08
2.0432 ریال7:13:04
2.0428 ریال7:11:05
2.0431 ریال7:09:07
2.0429 ریال7:06:08
2.0428 ریال7:03:06
2.0429 ریال7:01:06
2.0427 ریال6:59:04
2.0429 ریال6:57:07
2.0431 ریال6:55:05
2.0431 ریال6:55:05
2.0429 ریال6:53:04
2.043 ریال6:51:07
2.0428 ریال6:49:04
2.0435 ریال6:47:05
2.0436 ریال6:45:46
2.0436 ریال6:45:46
2.0431 ریال6:43:05
2.0432 ریال6:41:05
2.0431 ریال6:37:05
2.0429 ریال6:35:06
2.0429 ریال6:35:05
2.0438 ریال6:33:06
2.0437 ریال6:31:06
2.0433 ریال6:29:04
2.0438 ریال6:27:07
2.0433 ریال6:25:06
2.0433 ریال6:25:06
2.0435 ریال6:23:05
2.0433 ریال6:21:07
2.0431 ریال6:19:07
2.0419 ریال6:17:08
2.0424 ریال6:15:11
2.0424 ریال6:15:10
2.0419 ریال6:13:06
2.0425 ریال6:09:09
2.042 ریال6:05:08
2.042 ریال6:05:08
2.0425 ریال6:03:08
2.0424 ریال6:01:13
2.042 ریال5:59:07
2.0425 ریال5:57:10
2.0421 ریال5:55:09
2.0421 ریال5:55:08
2.0419 ریال5:49:18
2.0425 ریال5:48:10
2.0422 ریال5:45:10
2.0419 ریال5:43:16
2.0421 ریال5:41:06
2.0425 ریال5:39:20
2.0419 ریال5:37:06
2.0423 ریال5:35:07
2.0423 ریال5:35:07
2.0425 ریال5:33:09
2.0424 ریال5:29:06
2.042 ریال5:27:08
2.0425 ریال5:26:06
2.0418 ریال5:23:06
2.042 ریال5:21:09
2.0418 ریال5:17:05
2.0422 ریال5:15:10
2.0422 ریال5:15:10
2.042 ریال5:13:06
2.0418 ریال5:11:05
2.0422 ریال5:09:08
2.0424 ریال5:08:06
2.0423 ریال5:04:05
2.0419 ریال5:01:11
2.0424 ریال4:59:05
2.0422 ریال4:57:07
2.0418 ریال4:55:08
2.042 ریال4:53:04
2.0418 ریال4:51:07
2.0419 ریال4:49:10
2.0418 ریال4:43:08
2.0422 ریال4:41:07
2.0418 ریال4:39:10
2.0424 ریال4:37:12
2.0419 ریال4:35:08
2.0419 ریال4:35:08
2.0418 ریال4:33:09
2.0421 ریال4:31:20
2.0415 ریال4:25:11
2.0427 ریال4:23:07
2.0412 ریال4:21:10
2.041 ریال4:19:09
2.0412 ریال4:17:07
2.0411 ریال4:15:13
2.0423 ریال4:13:06
2.0411 ریال4:11:06
2.0412 ریال4:09:09
2.041 ریال4:03:08
2.0414 ریال4:01:10
2.0416 ریال3:59:08
2.0413 ریال3:57:08
2.0417 ریال3:55:07
2.0411 ریال3:53:05
2.0414 ریال3:51:08
2.0417 ریال3:48:07
2.0411 ریال3:45:09
2.0413 ریال3:43:06
2.0415 ریال3:41:05
2.0416 ریال3:39:09
2.041 ریال3:35:13
2.041 ریال3:35:12
2.0408 ریال3:33:07
2.0402 ریال3:31:10
2.0405 ریال3:29:05
2.0407 ریال3:27:08
2.0406 ریال3:17:05
2.0401 ریال3:15:08
2.0403 ریال3:13:07
2.0401 ریال3:11:05
2.0403 ریال3:09:07
2.0401 ریال3:07:04
2.0403 ریال3:05:05
2.0405 ریال3:01:14
2.0402 ریال2:59:05
2.0406 ریال2:57:08
2.0402 ریال2:53:04
2.0404 ریال2:51:07
2.0402 ریال2:49:05
2.0406 ریال2:47:05
2.0403 ریال2:45:07
2.0402 ریال2:43:05
2.0403 ریال2:41:05
2.0407 ریال2:35:06
2.0407 ریال2:35:05
2.0402 ریال2:33:10
2.0411 ریال2:31:07
2.0401 ریال2:29:05
2.0405 ریال2:25:06
2.0405 ریال2:25:06
2.0402 ریال2:23:05
2.0405 ریال2:21:24
2.0403 ریال2:17:05
2.0404 ریال2:15:10
2.0404 ریال2:15:09
2.0403 ریال2:13:05
2.0402 ریال2:09:10
2.0403 ریال2:07:05
2.0405 ریال2:06:07
2.0406 ریال2:04:05
2.0402 ریال2:00:23
2.0406 ریال1:57:08
2.0402 ریال1:53:07
2.0408 ریال1:51:08
2.0407 ریال1:49:04
2.0409 ریال1:45:07
2.0407 ریال1:41:04
2.0403 ریال1:39:07
2.0409 ریال1:37:13
2.0407 ریال1:35:05
2.0407 ریال1:35:05
2.0409 ریال1:33:07
2.0411 ریال1:31:05
2.0413 ریال1:27:08
2.0415 ریال1:25:05
2.0415 ریال1:25:05
2.0411 ریال1:23:04
2.0404 ریال1:21:08
2.0406 ریال1:19:05
2.041 ریال1:17:04
2.0408 ریال1:15:09
2.0407 ریال1:11:04
2.041 ریال1:09:07
2.0406 ریال1:07:04
2.0407 ریال1:05:04
2.0411 ریال1:04:04
2.0412 ریال1:01:06
2.0409 ریال0:59:04
2.0417 ریال0:57:07
2.0413 ریال0:55:04
2.0415 ریال0:49:04
2.0417 ریال0:45:08
2.0416 ریال0:43:05
2.0411 ریال0:41:04
2.0415 ریال0:39:07
2.0417 ریال0:37:05
2.0411 ریال0:35:08
2.0411 ریال0:35:06
2.0412 ریال0:33:07
2.0418 ریال0:30:28
2.0416 ریال0:29:04
2.0413 ریال0:27:07
2.0416 ریال0:23:05
2.0413 ریال0:21:07
2.0414 ریال0:19:05
2.0412 ریال0:17:04
2.0414 ریال0:15:08
2.0414 ریال0:15:08
2.0416 ریال0:13:05
2.0412 ریال0:11:41
2.0414 ریال0:09:06
2.0412 ریال0:08:04
2.0415 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات