شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:10.9051
  • بالاترین قیمت روز:10.929
  • پایین ترین قیمت روز:10.8696
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.929
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۵۶
  • نرخ روز گذشته:10.9649
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0598

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.9051 ریال13:51:56
10.8932 ریال13:49:23
10.9051 ریال13:37:25
10.8814 ریال13:35:28
10.8814 ریال13:35:27
10.9051 ریال13:29:23
10.8932 ریال13:27:29
10.9051 ریال13:13:22
10.8814 ریال13:11:21
10.8932 ریال13:09:25
10.9051 ریال13:08:19
10.8814 ریال13:05:21
10.8814 ریال13:05:20
10.9051 ریال13:03:18
10.8932 ریال13:01:27
10.917 ریال12:49:18
10.8932 ریال12:47:37
10.917 ریال12:45:27
10.917 ریال12:45:26
10.9051 ریال12:39:33
10.8932 ریال12:37:18
10.917 ریال12:35:45
10.917 ریال12:35:44
10.8814 ریال12:33:21
10.9051 ریال12:31:25
10.8932 ریال12:29:35
10.9051 ریال12:01:27
10.8696 ریال11:59:18
10.8932 ریال11:55:22
10.8932 ریال11:55:21
10.9051 ریال11:47:15
10.8932 ریال11:45:21
10.8932 ریال11:45:20
10.917 ریال11:31:22
10.929 ریال11:29:08
10.917 ریال11:25:11
10.917 ریال11:25:10
10.9051 ریال11:21:14
10.917 ریال11:11:08
10.9051 ریال11:09:10
10.917 ریال10:51:11
10.9051 ریال10:49:08
10.8932 ریال10:47:07
10.929 ریال10:41:06
10.9051 ریال10:39:09
10.929 ریال10:37:07
10.917 ریال10:17:05
10.9051 ریال10:15:10
10.917 ریال9:57:08
10.9051 ریال9:49:04
10.929 ریال9:39:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات