شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6735
  • بالاترین قیمت روز:3.6735
  • پایین ترین قیمت روز:3.6731
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6733
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:3.6735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6735 ریال15:35:18
3.6735 ریال15:35:17
3.6731 ریال15:31:18
3.6735 ریال15:29:17
3.6731 ریال14:57:20
3.6735 ریال14:55:17
3.6735 ریال14:55:16
3.6731 ریال14:11:18
3.6735 ریال14:09:23
3.6731 ریال13:59:16
3.6735 ریال13:57:19
3.6731 ریال13:49:15
3.6735 ریال13:48:19
3.6731 ریال12:41:14
3.6735 ریال12:39:16
3.6731 ریال12:13:13
3.6735 ریال12:11:15
3.6731 ریال11:29:05
3.6735 ریال11:27:09
3.6731 ریال11:11:05
3.6735 ریال11:09:23
3.6731 ریال10:59:18
3.6735 ریال10:57:22
3.6731 ریال10:44:19
3.6735 ریال10:41:19
3.6731 ریال10:21:22
3.6735 ریال10:19:19
3.6731 ریال9:41:12
3.6735 ریال9:39:15
3.6731 ریال9:17:12
3.6735 ریال8:57:12
3.6731 ریال8:55:10
3.6731 ریال8:55:10
3.6735 ریال8:29:08
3.6731 ریال8:26:07
3.6735 ریال7:35:07
3.6731 ریال7:33:09
3.6735 ریال0:35:05
3.6735 ریال0:35:05
3.6733 ریال0:31:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات