شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.174
  • بالاترین قیمت روز:0.1747
  • پایین ترین قیمت روز:0.174
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1745
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.1746
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.174 ریال4:59:05
0.1741 ریال4:49:05
0.1742 ریال4:47:05
0.1741 ریال4:41:06
0.1742 ریال4:35:08
0.1741 ریال4:33:07
0.1742 ریال4:29:05
0.1741 ریال4:27:07
0.1742 ریال4:23:04
0.1741 ریال4:19:08
0.1743 ریال4:05:05
0.1744 ریال4:03:05
0.1743 ریال2:05:05
0.1744 ریال2:03:06
0.1743 ریال1:57:06
0.1744 ریال1:31:06
0.1746 ریال1:29:04
0.1743 ریال1:27:08
0.1746 ریال1:25:04
0.1745 ریال1:23:04
0.1743 ریال1:21:08
0.1744 ریال1:11:04
0.1745 ریال1:09:09
0.1744 ریال1:07:04
0.1745 ریال1:05:04
0.1744 ریال0:55:05
0.1745 ریال0:53:05
0.1744 ریال0:47:04
0.1746 ریال0:45:08
0.1746 ریال0:45:07
0.1744 ریال0:39:07
0.1746 ریال0:37:05
0.1744 ریال0:33:07
0.1747 ریال0:31:06
0.1745 ریال0:29:10
0.1744 ریال0:27:07
0.1745 ریال0:17:04
0.1746 ریال0:09:07
0.1745 ریال0:04:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات