شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1718
  • بالاترین قیمت روز:0.1731
  • پایین ترین قیمت روز:0.1715
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1726
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۱:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.1727
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1718 ریال13:41:27
0.1717 ریال13:39:48
0.1718 ریال13:35:27
0.1717 ریال13:31:39
0.1718 ریال13:29:23
0.1717 ریال13:27:28
0.1718 ریال13:13:22
0.172 ریال13:11:21
0.1717 ریال13:09:24
0.1719 ریال13:05:21
0.1719 ریال13:05:20
0.1715 ریال13:01:28
0.1717 ریال12:57:30
0.1715 ریال12:53:25
0.1717 ریال12:51:47
0.1716 ریال12:45:26
0.1716 ریال12:45:26
0.1718 ریال12:43:35
0.1717 ریال12:41:21
0.1715 ریال12:39:33
0.1716 ریال12:31:26
0.1715 ریال12:29:36
0.1717 ریال12:27:23
0.1716 ریال12:25:41
0.1716 ریال12:25:41
0.1715 ریال12:21:24
0.1716 ریال12:17:24
0.1717 ریال12:11:22
0.1718 ریال12:09:22
0.1717 ریال12:05:48
0.1717 ریال12:05:47
0.1719 ریال12:03:19
0.1716 ریال11:59:19
0.1715 ریال11:55:22
0.1715 ریال11:55:22
0.1719 ریال11:53:17
0.1716 ریال11:47:15
0.1719 ریال11:43:16
0.1718 ریال11:41:20
0.1717 ریال11:39:19
0.1719 ریال11:37:26
0.1716 ریال11:31:23
0.1718 ریال11:29:09
0.1717 ریال11:27:14
0.172 ریال11:23:07
0.1721 ریال11:21:13
0.1718 ریال11:19:13
0.1719 ریال11:15:35
0.1719 ریال11:15:33
0.1723 ریال11:13:09
0.172 ریال11:07:07
0.1722 ریال11:06:26
0.1723 ریال11:03:08
0.1722 ریال11:01:15
0.1721 ریال10:59:07
0.1722 ریال10:55:09
0.1722 ریال10:55:08
0.1723 ریال10:51:11
0.1724 ریال10:49:08
0.1721 ریال10:47:07
0.1725 ریال10:45:10
0.1725 ریال10:45:10
0.1723 ریال10:43:07
0.1727 ریال10:41:06
0.1723 ریال10:39:08
0.1724 ریال10:37:07
0.1723 ریال10:33:08
0.1725 ریال10:31:07
0.1726 ریال10:29:06
0.1725 ریال10:27:08
0.1729 ریال10:25:08
0.1729 ریال10:25:07
0.1727 ریال10:23:06
0.1729 ریال10:21:11
0.1728 ریال10:19:06
0.1727 ریال10:13:07
0.1731 ریال10:11:06
0.1728 ریال10:09:09
0.1729 ریال10:07:05
0.1728 ریال10:01:09
0.1727 ریال9:57:07
0.1726 ریال9:41:06
0.1728 ریال9:35:07
0.1728 ریال9:35:07
0.1727 ریال9:31:07
0.1726 ریال9:25:07
0.1726 ریال9:25:06
0.1727 ریال9:09:08
0.1726 ریال9:07:06
0.1727 ریال9:03:09
0.1729 ریال9:01:17
0.1726 ریال8:57:11
0.1727 ریال8:51:09
0.1726 ریال8:49:07
0.1727 ریال8:41:07
0.1726 ریال8:37:08
0.1727 ریال8:23:08
0.1728 ریال8:21:10
0.1727 ریال8:09:09
0.1726 ریال8:07:06
0.1727 ریال8:05:07
0.1726 ریال7:55:06
0.1725 ریال7:33:07
0.1726 ریال7:31:16
0.1725 ریال7:29:05
0.1726 ریال7:17:05
0.1725 ریال7:15:09
0.1725 ریال7:15:08
0.1726 ریال7:09:07
0.1725 ریال7:03:06
0.1726 ریال7:01:14
0.1725 ریال6:59:05
0.1726 ریال6:53:05
0.1725 ریال6:49:06
0.1726 ریال6:43:06
0.1725 ریال6:39:09
0.1726 ریال6:37:05
0.1725 ریال6:07:05
0.1726 ریال6:01:08
0.1725 ریال5:59:04
0.1726 ریال5:57:07
0.1725 ریال5:55:06
0.1725 ریال5:55:06
0.1726 ریال5:53:05
0.1725 ریال5:45:09
0.1725 ریال5:45:08
0.1726 ریال5:43:05
0.1725 ریال5:39:07
0.1726 ریال5:35:09
0.1725 ریال5:29:05
0.1726 ریال5:25:07
0.1726 ریال5:25:06
0.1725 ریال5:21:07
0.1726 ریال5:19:04
0.1725 ریال5:15:09
0.1725 ریال5:15:08
0.1726 ریال5:13:05
0.1725 ریال5:11:06
0.1726 ریال5:07:05
0.1725 ریال4:59:05
0.1726 ریال4:57:06
0.1725 ریال4:55:06
0.1725 ریال4:55:05
0.1726 ریال4:53:05
0.1725 ریال4:51:07
0.1726 ریال4:49:05
0.1725 ریال4:39:07
0.1726 ریال4:37:09
0.1725 ریال4:35:06
0.1725 ریال4:35:06
0.1726 ریال4:33:06
0.1725 ریال4:01:07
0.1726 ریال3:57:10
0.1725 ریال3:05:04
0.1726 ریال3:01:09
0.1727 ریال2:59:04
0.1726 ریال2:51:07
0.1725 ریال2:47:04
0.1726 ریال2:45:08
0.1726 ریال2:45:07
0.1725 ریال2:41:04
0.1726 ریال2:37:05
0.1725 ریال2:31:07
0.1727 ریال2:29:04
0.1725 ریال2:27:07
0.1727 ریال2:21:16
0.1725 ریال1:57:06
0.1727 ریال1:53:04
0.1725 ریال1:45:08
0.1725 ریال1:45:07
0.1727 ریال1:41:05
0.1725 ریال1:38:09
0.1728 ریال1:37:04
0.1725 ریال1:35:07
0.1726 ریال1:33:05
0.1725 ریال0:37:05
0.1726 ریال0:33:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات