شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global

  • نرخ فعلی:2739
  • بالاترین قیمت روز:2743
  • پایین ترین قیمت روز:2737
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,743
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۱:۴۱
  • نرخ روز گذشته:2,740
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global در روز جاری

نمودار کندل استیک The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,739 ریال14:31:41
2,737 ریال14:01:53
2,738 ریال13:32:09
2,739 ریال12:02:25
2,743 ریال11:32:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات