شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.42
  • بالاترین قیمت روز:17.42
  • پایین ترین قیمت روز:17.41
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.418
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۸:۴۷
  • نرخ روز گذشته:17.415
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.418 دلار1:48:47
17.42 دلار1:48:29
17.418 دلار1:48:20
17.422 دلار1:47:19
17.42 دلار1:47:07
17.422 دلار1:47:03
17.42 دلار1:46:55
17.422 دلار1:46:19
17.418 دلار1:46:11
17.422 دلار1:41:20
17.418 دلار1:41:11
17.42 دلار1:41:03
17.422 دلار1:40:37
17.42 دلار1:40:27
17.418 دلار1:40:23
17.42 دلار1:38:03
17.422 دلار1:34:04
17.418 دلار1:32:16
17.413 دلار1:31:28
17.418 دلار1:31:12
17.42 دلار1:31:04
17.418 دلار1:30:16
17.415 دلار1:30:05
17.413 دلار1:16:04
17.407 دلار1:15:08
17.405 دلار1:15:04
17.415 دلار0:29:04
17.413 دلار0:28:47
17.415 دلار0:28:39
17.413 دلار0:28:24
17.41 دلار0:28:08
17.413 دلار0:28:04
17.407 دلار0:27:45
17.41 دلار0:27:24
17.405 دلار0:26:09
17.41 دلار0:26:03
17.413 دلار0:25:04
17.405 دلار0:23:45
17.41 دلار0:23:12
17.407 دلار0:23:09
17.41 دلار0:22:53
17.407 دلار0:22:10
17.413 دلار0:21:17
17.41 دلار0:21:04
17.413 دلار0:18:30
17.41 دلار0:18:08
17.413 دلار0:17:31
17.41 دلار0:17:20
17.407 دلار0:13:32
17.41 دلار0:13:29
17.407 دلار0:09:17
17.41 دلار0:09:08
17.413 دلار0:08:40
17.415 دلار0:05:11
17.418 دلار0:04:36
17.415 دلار0:04:15
17.418 دلار0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات