شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/XAF Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار سنگاپور / دلار 0.7353 0.7351 0.7353 0.7351 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۳۱:۰۴
دلار / فرانک آفریقا 0 594.692 594.945 594.692 (0%) 0 ۲۴ آبان
AED/XAF 0 161.9 161.97 161.9 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/AED 2.7008 2.7 2.7008 2.7 (0.03%) 0.0007 ۰۱:۳۳:۱۲
SGD/AUD 1.079 1.0781 1.079 1.0781 (0.07%) 0.0008 ۰۱:۳۳:۱۳
AUD/XAF 405.37 405.37 405.67 405.67 (0.1%) 0.42 ۰۱:۳۳:۱۶
SGD/ARS 43.8912 43.8903 43.8968 43.8903 (0.05%) 0.0241 ۰۱:۳۳:۱۳
ARS/XAF 0 9.95 9.98 9.98 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/BBD 1.5002 1.4998 1.5002 1.4998 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۳۳:۱۶
SGD/BHD 0.2772 0.2772 0.2772 0.2772 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۳۳:۱۶
SGD/BRL 3.0858 3.0851 3.0858 3.0851 (0.02%) 0.0005 ۰۱:۳۳:۱۳
BRL/XAF 0 141.72 142.52 141.72 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/CAD 0.9727 0.9722 0.9727 0.9722 (0.04%) 0.0004 ۰۱:۳۳:۱۳
CAD/XAF 449.55 449.55 449.86 449.86 (0.04%) 0.2 ۰۱:۳۳:۱۶
SGD/CHF 0.7279 0.7276 0.7279 0.7276 (0.07%) 0.0005 ۰۱:۳۳:۱۳
CHF/XAF 600.85 600.85 600.91 600.91 (0.04%) 0.24 ۰۱:۳۳:۱۶
SGD/CLP 569.75 569.59 569.75 569.59 (0.02%) 0.14 ۰۱:۳۳:۱۶
SGD/CNY 5.1537 5.1525 5.1537 5.1525 (0.02%) 0.0008 ۰۱:۳۳:۱۳
CNY/XAF 0 84.74 84.94 84.86 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/CZK 17.03 17.03 17.03 17.03 (0.06%) 0.01 ۰۱:۳۳:۱۶
SGD/DKK 4.9714 4.9707 4.9715 4.971 (0.01%) 0.0007 ۰۱:۳۳:۱۳
DKK/XAF 87.96 87.95 87.98 87.96 (0.01%) 0.01 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/EGP 11.8957 11.8922 11.8957 11.8922 (0.03%) 0.0031 ۰۱:۳۳:۱۷
EUR/XAF 0 655.957 655.957 655.957 (0%) 0 ۲ آبان
SGD/EUR 0.6653 0.6652 0.6653 0.6652 (0%) 0 ۰۱:۳۳:۱۳
GBP/XAF 0 765.934 766.565 765.934 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/GBP 0.57 0.5697 0.57 0.5697 (0.04%) 0.0002 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/HKD 5.7538 5.7529 5.7545 5.7529 (0.02%) 0.0012 ۰۱:۳۳:۱۳
HKD/XAF 0 75.97 76.23 75.99 (0%) 0 ۲۴ آبان
HUF/XAF 1.9642 1.9639 1.9645 1.9645 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/HUF 222.64 222.64 222.79 222.66 (0.03%) 0.06 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/IDR 10351.47 10349.19 10351.47 10349.19 (0.01%) 1.52 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/INR 52.691 52.68 52.691 52.68 (0.01%) 0.007 ۰۱:۳۳:۱۳
INR/XAF 0 8.2671 8.3056 8.3 (0%) 0 ۲۴ آبان
ISK/XAF 4.8369 4.8361 4.8373 4.8373 (0%) 0 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/ISK 90.5 90.48 90.5 90.48 (0.01%) 0.01 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/JMD 103.94 103.94 103.98 103.95 (0.02%) 0.02 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/JOD 0.5218 0.5218 0.5218 0.5218 (0.04%) 0.0002 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/JPY 80.02 79.96 80.02 79.96 (0.04%) 0.03 ۰۱:۳۳:۱۳
JPY/XAF 5.4647 5.4647 5.4687 5.4687 (0.05%) 0.0025 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/KES 75.01 75.01 75.01 75.01 (0.03%) 0.02 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/KRW 855.82 855.74 856.38 856.17 (0.02%) 0.21 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/KWD 0 0.2231 0.2235 0.2235 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/LBP 1117.42 1116.31 1117.42 1116.31 (0.1%) 1.07 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/LKR 132.56 132.52 132.56 132.52 (0.02%) 0.03 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 7.1055 7.104 7.107 7.104 (0.01%) 0.0005 ۰۱:۳۳:۱۷
SGD/MXN 14.1305 14.1057 14.1305 14.1057 (0.11%) 0.0161 ۰۱:۳۳:۱۳
MXN/XAF 30.95 30.95 31 31 (0.13%) 0.04 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/MYR 3.0548 3.0541 3.0548 3.0541 (0.02%) 0.0005 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/NAD 10.8312 10.8206 10.8312 10.8206 (0%) 0.0001 ۰۱:۳۳:۱۸
NOK/XAF 65.47 65.46 65.48 65.47 (0.02%) 0.01 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/NOK 6.6812 6.6773 6.6812 6.6777 (0.03%) 0.0017 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/NPR 84.45 84.42 84.45 84.42 (0.02%) 0.02 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/NZD 1.1491 1.1488 1.1492 1.1488 (0%) 0 ۰۱:۳۳:۱۳
NZD/XAF 380.57 380.51 380.72 380.72 (0.02%) 0.06 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/OMR 0.2832 0.2832 0.2832 0.2832 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/PAB 0.735 0.735 0.735 0.735 (0.03%) 0.0002 ۰۱:۳۳:۱۸
PHP/XAF 11.7435 11.7435 11.7575 11.7575 (0.04%) 0.0047 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/PHP 37.24 37.18 37.24 37.18 (0.08%) 0.03 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/PKR 114.57 114.56 114.58 114.56 (0.02%) 0.02 ۰۱:۳۳:۱۳
PKR/XAF 3.8294 3.8291 3.8294 3.8291 (0.02%) 0.0007 ۰۰:۵۴:۱۸
SGD/PLN 2.8439 2.8439 2.8466 2.8466 (0.11%) 0.0031 ۰۱:۳۳:۱۳
PLN/XAF 153.77 153.74 153.77 153.77 (0.02%) 0.03 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/QAR 2.6776 2.6769 2.6776 2.6769 (0.02%) 0.0006 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/RON 3.1738 3.1738 3.1751 3.1738 (0%) 0.0001 ۰۱:۳۳:۱۸
RUB/XAF 0 9.3 9.33 9.33 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/RUB 46.89 46.87 46.89 46.87 (0.02%) 0.01 ۰۱:۳۳:۱۸
SAR/XAF 0 158.58 158.64 158.58 (0%) 0 ۲۴ آبان
SGD/SAR 2.7573 2.7565 2.7573 2.7565 (0.03%) 0.0007 ۰۱:۳۳:۱۸
SEK/XAF 61.73 61.69 61.73 61.69 (0.02%) 0.01 ۰۱:۱۵:۲۰
SGD/SEK 7.0869 7.0839 7.0881 7.0868 (0.01%) 0.0008 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/THB 22.2574 22.2524 22.2574 22.2524 (0.01%) 0.0033 ۰۱:۳۳:۱۲
SGD/TWD 22.4373 22.4336 22.4388 22.4377 (0.01%) 0.002 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/ZAR 10.8308 10.8223 10.8311 10.8265 (0.03%) 0.0034 ۰۱:۳۳:۱۳
SGD/TRY 4.227 4.2234 4.227 4.2234 (0.07%) 0.0028 ۰۱:۳۳:۱۲
SGD/VEF 21602.9396 21596.5884 21602.9396 21596.5884 (2.42%) 522.1137 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/XAF 437.23 437.1 437.23 437.1 (0.03%) 0.11 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/XCD 1.9998 1.9992 1.9998 1.9992 (0.03%) 0.0005 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/XOF 440.3 440.17 440.3 440.17 (0.02%) 0.11 ۰۱:۳۳:۱۸
THB/XAF 0 19.65 19.76 19.65 (0%) 0 ۲۴ آبان
TRY/XAF 103.47 103.47 103.53 103.51 (0.03%) 0.03 ۰۱:۱۵:۲۰
TWD/XAF 19.49 19.49 19.49 19.49 (0.05%) 0.01 ۰۰:۳۳:۱۷
VEF/XAF 0 0.02 0.02 0.02 (0%) 0 ۱۷ آبان
VND/XAF 0 0.0256 0.0256 0.0256 (0%) 0 ۲۴ آبان
ZAR/XAF 40.38 40.38 40.42 40.42 (0.02%) 0.01 ۰۱:۳۳:۱۸
SGD/CNH 0 5.13 5.13 5.13 (0%) 0 ۲۲ آبان