شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7344
  • بالاترین قیمت روز:0.735
  • پایین ترین قیمت روز:0.734
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7342
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.7343
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7344 ریال6:11:04
0.7346 ریال6:09:07
0.7345 ریال6:05:05
0.7345 ریال6:05:05
0.7346 ریال5:51:09
0.7348 ریال5:47:04
0.7347 ریال5:45:10
0.7347 ریال5:45:09
0.7348 ریال5:39:09
0.735 ریال5:37:05
0.7348 ریال5:35:06
0.7348 ریال5:35:05
0.7347 ریال5:31:07
0.7346 ریال5:23:05
0.7348 ریال5:21:07
0.7349 ریال5:19:05
0.7347 ریال5:17:04
0.7346 ریال5:09:07
0.7344 ریال5:07:06
0.7345 ریال5:01:07
0.7344 ریال4:59:05
0.7343 ریال4:57:08
0.7344 ریال4:53:05
0.7345 ریال4:35:08
0.7345 ریال4:35:08
0.7342 ریال4:33:07
0.7343 ریال4:31:06
0.7344 ریال4:27:07
0.7345 ریال4:25:12
0.7345 ریال4:25:12
0.7346 ریال4:21:07
0.7345 ریال4:19:07
0.7344 ریال4:01:10
0.7343 ریال3:59:04
0.7342 ریال3:51:07
0.7341 ریال3:49:05
0.7342 ریال3:47:04
0.7341 ریال3:43:04
0.7342 ریال3:41:05
0.734 ریال3:39:07
0.7341 ریال3:33:07
0.7342 ریال3:17:04
0.7341 ریال3:13:10
0.7342 ریال3:09:06
0.7344 ریال3:07:07
0.7343 ریال3:03:06
0.7342 ریال3:01:13
0.7343 ریال2:53:04
0.7342 ریال2:51:07
0.7343 ریال2:49:06
0.7342 ریال2:47:04
0.7343 ریال2:43:07
0.7342 ریال2:41:04
0.7343 ریال2:39:07
0.7342 ریال2:35:05
0.7342 ریال2:35:05
0.7343 ریال2:31:08
0.7342 ریال2:29:04
0.7343 ریال2:25:06
0.7343 ریال2:25:05
0.7342 ریال2:23:04
0.7343 ریال2:21:07
0.7342 ریال2:13:04
0.7343 ریال1:59:04
0.7342 ریال1:57:06
0.7343 ریال1:47:05
0.7342 ریال1:45:08
0.7342 ریال1:45:08
0.7343 ریال1:41:04
0.7342 ریال1:35:05
0.7342 ریال1:35:05
0.7343 ریال1:27:08
0.7344 ریال1:25:05
0.7344 ریال1:25:04
0.7343 ریال1:19:04
0.7344 ریال1:17:04
0.7343 ریال1:15:08
0.7343 ریال1:15:07
0.7342 ریال1:13:04
0.7343 ریال1:09:09
0.7342 ریال1:07:04
0.7343 ریال0:47:04
0.7342 ریال0:45:08
0.7342 ریال0:45:08
0.7343 ریال0:33:07
0.7344 ریال0:29:09
0.7343 ریال0:17:04
0.7342 ریال0:04:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات