شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7336
  • بالاترین قیمت روز:0.7341
  • پایین ترین قیمت روز:0.733
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7338
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.7339
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7336 ریال14:23:16
0.7335 ریال14:17:15
0.7336 ریال14:11:19
0.7337 ریال14:05:18
0.7337 ریال14:05:17
0.7336 ریال14:01:20
0.7339 ریال13:59:18
0.7337 ریال13:47:27
0.7338 ریال13:45:21
0.7338 ریال13:45:20
0.7337 ریال13:43:14
0.7338 ریال13:39:17
0.734 ریال13:35:15
0.734 ریال13:35:15
0.7338 ریال13:33:17
0.7337 ریال13:31:18
0.7338 ریال13:15:20
0.7338 ریال13:15:18
0.7337 ریال13:13:20
0.7338 ریال13:09:15
0.7339 ریال12:59:13
0.7338 ریال12:55:17
0.7338 ریال12:55:16
0.7337 ریال12:41:13
0.7338 ریال12:39:15
0.7337 ریال12:25:28
0.7337 ریال12:25:28
0.7336 ریال12:23:12
0.7337 ریال12:19:12
0.7338 ریال12:15:19
0.7338 ریال12:15:17
0.7337 ریال12:13:17
0.7339 ریال12:08:16
0.7336 ریال12:05:35
0.7336 ریال12:05:25
0.7338 ریال12:03:15
0.7336 ریال11:57:15
0.7338 ریال11:55:23
0.7338 ریال11:55:22
0.7337 ریال11:53:12
0.7338 ریال11:51:27
0.7337 ریال11:37:06
0.7338 ریال11:35:10
0.7338 ریال11:35:09
0.7337 ریال11:31:11
0.7336 ریال11:23:06
0.7337 ریال11:21:10
0.7338 ریال11:19:05
0.7336 ریال11:17:04
0.7337 ریال11:13:09
0.7336 ریال11:06:09
0.7335 ریال11:03:07
0.7336 ریال10:53:05
0.7338 ریال10:51:08
0.7336 ریال10:49:05
0.7337 ریال10:47:05
0.7335 ریال10:45:09
0.7335 ریال10:45:08
0.7337 ریال10:43:08
0.7336 ریال10:41:06
0.7337 ریال10:39:08
0.7336 ریال10:21:08
0.7335 ریال9:57:08
0.7336 ریال9:53:04
0.7335 ریال9:51:08
0.7336 ریال9:49:05
0.7338 ریال9:47:05
0.7336 ریال9:43:05
0.7337 ریال9:41:05
0.7336 ریال9:39:11
0.7335 ریال9:37:04
0.7336 ریال9:27:07
0.7337 ریال9:23:07
0.7335 ریال9:07:04
0.7334 ریال9:04:05
0.7333 ریال8:57:07
0.7332 ریال8:55:09
0.7332 ریال8:55:07
0.7335 ریال8:53:03
0.7333 ریال8:49:04
0.7334 ریال8:47:04
0.7332 ریال8:41:04
0.7333 ریال8:39:08
0.7332 ریال8:33:06
0.7335 ریال8:31:07
0.7334 ریال8:23:04
0.7335 ریال8:19:05
0.7336 ریال8:15:09
0.7336 ریال8:15:08
0.7334 ریال8:09:07
0.7336 ریال8:07:04
0.7334 ریال8:05:05
0.7334 ریال8:05:05
0.7333 ریال8:04:04
0.7334 ریال7:57:07
0.7332 ریال7:53:03
0.733 ریال7:49:04
0.7332 ریال7:47:04
0.733 ریال7:43:05
0.7331 ریال7:39:06
0.7333 ریال7:35:05
0.7333 ریال7:35:05
0.7331 ریال7:33:06
0.733 ریال7:29:05
0.7331 ریال7:25:05
0.7331 ریال7:25:05
0.7332 ریال7:11:05
0.7335 ریال7:09:07
0.7332 ریال7:06:07
0.7331 ریال7:03:06
0.733 ریال6:59:04
0.7331 ریال6:55:05
0.7331 ریال6:55:04
0.733 ریال6:37:04
0.7332 ریال6:29:04
0.7331 ریال6:27:07
0.7332 ریال6:25:06
0.7332 ریال6:25:06
0.7331 ریال6:23:05
0.733 ریال6:21:07
0.7331 ریال6:17:06
0.7332 ریال6:13:06
0.7331 ریال6:11:07
0.7332 ریال6:09:08
0.7331 ریال6:07:08
0.7332 ریال6:05:08
0.7332 ریال6:05:08
0.7331 ریال6:01:12
0.7332 ریال5:59:07
0.7331 ریال5:57:09
0.733 ریال5:55:08
0.733 ریال5:55:08
0.7331 ریال5:48:09
0.7332 ریال5:43:15
0.7331 ریال5:39:20
0.7334 ریال5:37:06
0.7331 ریال5:33:09
0.7332 ریال5:29:06
0.7334 ریال5:27:08
0.7332 ریال5:26:06
0.7334 ریال5:23:06
0.7335 ریال5:17:05
0.7336 ریال5:11:05
0.7335 ریال5:09:07
0.7337 ریال5:08:06
0.7335 ریال5:01:11
0.7336 ریال4:55:07
0.7337 ریال4:53:04
0.7336 ریال4:51:07
0.7335 ریال4:49:09
0.7337 ریال4:37:12
0.7338 ریال4:27:08
0.7337 ریال4:21:09
0.7338 ریال4:19:08
0.7336 ریال4:17:07
0.7337 ریال4:13:06
0.7336 ریال4:11:06
0.7338 ریال4:05:07
0.7338 ریال4:05:07
0.7335 ریال4:01:09
0.7337 ریال3:57:08
0.7336 ریال3:55:07
0.7336 ریال3:55:06
0.7335 ریال3:53:05
0.7336 ریال3:51:08
0.7335 ریال3:49:07
0.7336 ریال3:41:05
0.7337 ریال3:39:08
0.7338 ریال3:31:09
0.7341 ریال3:29:05
0.7339 ریال3:25:09
0.7339 ریال3:25:06
0.734 ریال3:21:08
0.7339 ریال3:15:09
0.7339 ریال3:15:08
0.734 ریال3:13:06
0.7339 ریال3:05:06
0.7339 ریال3:05:05
0.7337 ریال2:57:08
0.7338 ریال2:47:05
0.7337 ریال2:41:05
0.7338 ریال2:35:06
0.7338 ریال2:35:05
0.7339 ریال2:33:08
0.7338 ریال2:23:05
0.7339 ریال2:19:05
0.7337 ریال2:11:04
0.7336 ریال2:09:10
0.7339 ریال2:07:05
0.7335 ریال2:06:07
0.7336 ریال1:59:07
0.7337 ریال1:17:04
0.7338 ریال1:13:04
0.7339 ریال0:55:05
0.7339 ریال0:55:04
0.734 ریال0:53:08
0.7339 ریال0:49:04
0.734 ریال0:47:04
0.7339 ریال0:39:07
0.734 ریال0:33:07
0.7338 ریال0:23:04
0.7337 ریال0:21:07
0.7338 ریال0:11:38
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات