شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/INR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 0 71.161 71.468 71.18 (0%) 0 ۲۵ مهر
دلار سنگاپور / دلار 0 0.7296 0.7335 0.733 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/INR 19.373 19.373 19.373 19.373 (0.29%) 0.056 ۱۳:۰۶:۰۸
SGD/AED 2.689 2.689 2.689 2.689 (0.04%) 0.001 ۱۵:۰۶:۰۶
AUD/INR 0 48.213 48.213 48.213 (0%) 0 ۲۴ مهر
SGD/AUD 0 1.0804 1.0804 1.0804 (0%) 0 ۲۴ مهر
SGD/ARS 0 42.5035 42.5035 42.5035 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BHD 0 0.278 0.2783 0.2781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BRL 3.0482 3.0482 3.0482 3.0482 (0.13%) 0.004 ۰۷:۰۶:۰۶
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.092 54.092 54.092 54.092 (0.03%) 0.016 ۰۷:۰۶:۰۶
SGD/CAD 0.9622 0.9622 0.9622 0.9622 (0.06%) 0.0006 ۰۷:۰۶:۰۶
CHF/INR 71.892 71.892 71.892 71.892 (0.69%) 0.493 ۱۳:۰۶:۰۸
SGD/CHF 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 (0.3%) 0.0022 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/CLP 0 486.46 496.22 486.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CNY 5.1798 5.1798 5.1798 5.1798 (0.27%) 0.014 ۰۹:۰۶:۰۷
CNY/INR 10.055 10.055 10.055 10.055 (0.17%) 0.017 ۰۹:۰۶:۰۷
SGD/CZK 0 16.29 16.32 16.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/INR 10.6028 10.6028 10.6028 10.6028 (0.32%) 0.0343 ۰۹:۰۶:۰۷
SGD/DKK 4.9213 4.9213 4.9213 4.9213 (0.28%) 0.0136 ۰۹:۰۶:۰۷
SGD/EGP 0 13.0992 13.1154 13.1082 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/INR 0 78.8945 78.8945 78.8945 (0%) 0 ۲۵ مهر
SGD/EUR 0.6575 0.6575 0.6575 0.6575 (0.21%) 0.0014 ۱۵:۰۶:۰۶
GBP/INR 91.4138 91.4138 91.4138 91.4138 (0.22%) 0.1987 ۰۷:۰۶:۰۶
SGD/GBP 0.5684 0.5684 0.5684 0.5684 (0.07%) 0.0004 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/HKD 5.7431 5.7431 5.7431 5.7431 (0.04%) 0.0022 ۱۳:۰۶:۰۸
HKD/INR 9.0556 9.0556 9.0556 9.0556 (0.03%) 0.0023 ۱۳:۰۶:۰۸
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
SGD/IDR 10361.4 10361.4 10361.4 10361.4 (0.44%) 45.3 ۱۳:۰۶:۰۸
JPY/INR 0.6535 0.6535 0.6535 0.6535 (0.5%) 0.0033 ۱۳:۰۶:۰۸
KRW/INR 6.0249 6.0249 6.0249 6.0249 (0.4%) 0.024 ۱۳:۰۶:۰۸
MYR/INR 17.015 17.015 17.015 17.015 (0.19%) 0.033 ۱۳:۰۶:۰۸
NOK/INR 7.7399 7.7399 7.7399 7.7399 (0.87%) 0.067 ۱۳:۰۶:۰۸
NZD/INR 45.247 45.247 45.247 45.247 (1.08%) 0.484 ۱۳:۰۶:۰۸
SEK/INR 7.3439 7.3439 7.3439 7.3439 (1.53%) 0.1106 ۱۳:۰۶:۰۸
SGD/INR 52.013 52.013 52.013 52.013 (0.28%) 0.146 ۱۳:۰۶:۰۸
THB/INR 2.3482 2.3482 2.3482 2.3482 (0.26%) 0.0062 ۱۳:۰۶:۰۸
TWD/INR 2.3249 2.3249 2.3249 2.3249 (0.03%) 0.0008 ۱۳:۰۶:۰۷
ZAR/INR 4.8199 4.8199 4.8199 4.8199 (0.46%) 0.0219 ۱۳:۰۶:۰۸
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JMD 0 100.63 101.14 100.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JOD 0 0.5212 0.5216 0.5215 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JPY 79.59 79.59 79.59 79.59 (0.86%) 0.679 ۱۳:۰۶:۰۸
SGD/KES 0 74.62 75.22 74.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KRW 863.61 863.61 863.61 863.61 (0.17%) 1.43 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/KWD 0 0.2223 0.2225 0.2225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LBP 0 1111.57 1128.48 1128.31 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LKR 0 117.64 119.32 119.3 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 0 6.9315 7.1269 7.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MXN 14.0393 14.0393 14.0393 14.0393 (0.06%) 0.0087 ۱۲:۳۳:۰۶
SGD/MYR 3.0641 3.0641 3.0641 3.0641 (0.12%) 0.0036 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/NAD 0 10.6442 10.652 10.6489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 6.7284 6.7284 6.7284 6.7284 (0.09%) 0.006 ۱۲:۳۳:۰۶
SGD/NPR 0 82.53 82.95 82.53 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NZD 1.1492 1.1492 1.1492 1.1492 (0.71%) 0.0082 ۱۲:۳۳:۰۶
SGD/OMR 0 0.2827 0.283 0.283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PAB 0 0.7449 0.7487 0.7449 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PKR 114.038 114.038 114.038 114.038 (0.25%) 0.286 ۱۲:۳۳:۰۶
SGD/PLN 2.8187 2.8187 2.8187 2.8187 (0.32%) 0.0089 ۱۲:۰۶:۰۷
SGD/QAR 0 2.6663 2.6682 2.6674 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RON 0 2.9398 2.9442 2.9413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SAR 0 2.747 2.7506 2.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 7.0817 7.0817 7.0817 7.0817 (0.56%) 0.04 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/THB 22.192 22.192 22.192 22.192 (0.04%) 0.008 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/TWD 22.381 22.381 22.381 22.381 (0.04%) 0.01 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/ZAR 10.8104 10.8104 10.8104 10.8104 (0.59%) 0.064 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/TRY 4.2334 4.2334 4.2334 4.2334 (1.9%) 0.0804 ۱۵:۰۶:۰۶
SGD/VEF 0 58595.1805 58914.5003 58715.5963 (0%) 0 ۴ تیر
SGD/XAF 0 415.01 417.14 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XCD 0 1.989 1.9905 1.9899 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XOF 0 415.01 426.37 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/INR 10.049 10.049 10.049 10.049 (0.5%) 0.05 ۰۹:۰۶:۰۷
SGD/CNH 5.189 5.189 5.189 5.189 (0.39%) 0.02 ۰۹:۰۶:۰۷
XAU/INR 0 106161.6 106161.6 106161.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAG/INR 1239.64 1239.64 1239.64 1239.64 (0.67%) 8.33 ۱۳:۰۶:۰۸