شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/INR Ask

  • نرخ فعلی:52.285
  • بالاترین قیمت روز:52.33
  • پایین ترین قیمت روز:52.104
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:52.096
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.189

نمودار کندل استیک SGD/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.285 ریال11:56:15
52.259 ریال11:42:15
52.294 ریال11:21:14
52.288 ریال10:56:14
52.291 ریال10:42:14
52.313 ریال10:21:14
52.304 ریال9:56:14
52.33 ریال9:42:14
52.327 ریال9:21:15
52.275 ریال8:42:14
52.253 ریال8:21:15
52.257 ریال7:56:14
52.199 ریال7:42:14
52.257 ریال7:21:14
52.208 ریال6:56:14
52.204 ریال6:21:16
52.212 ریال5:42:15
52.208 ریال4:56:13
52.212 ریال4:42:15
52.204 ریال3:56:14
52.196 ریال3:42:15
52.216 ریال2:56:14
52.173 ریال2:42:14
52.146 ریال2:21:13
52.131 ریال1:56:13
52.123 ریال1:42:13
52.104 ریال1:21:14
52.108 ریال0:42:13
52.111 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات