شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/INR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 71.51 71.455 71.71 71.608 (0.12%) 0.088 ۱۱:۱۱:۰۵
کرون سوئد / دلار 0.1019 0.1018 0.1022 0.1021 (0.1%) 0.0001 ۱۱:۱۱:۰۶
AED/INR 0 19.317 19.317 19.317 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/AED 0 0.4038 0.4042 0.4041 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/INR 48.213 48.213 48.213 48.213 (0.02%) 0.012 ۰۳:۰۶:۰۸
SEK/AUD 0.151 0.151 0.151 0.151 (0.47%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BBD 0 0.2239 0.225 0.2239 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BHD 0 0.0417 0.0418 0.0418 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.076 54.076 54.076 54.076 (0.55%) 0.296 ۰۷:۰۶:۰۸
SEK/CAD 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 (0.15%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/INR 0 71.399 71.399 71.399 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/CHF 0 10.13 10.13 10.13 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/CLP 0 73.04 74.52 73.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/INR 0 10.072 10.072 10.072 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CZK 2.3813 2.3813 2.3813 2.3813 (0.08%) 0.0019 ۰۹:۰۶:۱۶
DKK/INR 10.5685 10.5685 10.5685 10.5685 (0.37%) 0.0389 ۰۹:۰۶:۱۷
SEK/DKK 0.6899 0.6899 0.6899 0.6899 (0.1%) 0.0007 ۰۹:۰۶:۱۶
SEK/EGP 0 1.967 1.9701 1.9687 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/INR 0 78.1614 78.1614 78.1614 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/EUR 0 0.0923 0.0923 0.0923 (0%) 0 ۲۳ مهر
GBP/INR 91.2151 91.2151 91.2151 91.2151 (1.61%) 1.4415 ۰۷:۰۶:۰۸
SEK/GBP 0 0.0804 0.0804 0.0804 (0%) 0 ۲۳ مهر
HKD/INR 0 9.0579 9.0579 9.0579 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/INR 0 0.6568 0.6568 0.6568 (0%) 0 ۲۲ مهر
KRW/INR 0 6.0009 6.0009 6.0009 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/INR 0 16.982 16.982 16.982 (0%) 0 ۲۲ مهر
NOK/INR 0 7.8069 7.8069 7.8069 (0%) 0 ۲۲ مهر
NZD/INR 0 44.763 44.763 44.763 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/INR 0 7.2333 7.2333 7.2333 (0%) 0 ۲۲ مهر
SGD/INR 0 51.867 51.867 51.867 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/INR 0 2.342 2.342 2.342 (0%) 0 ۲۲ مهر
TWD/INR 0 2.3241 2.3241 2.3241 (0%) 0 ۲۲ مهر
ZAR/INR 0 4.798 4.798 4.798 (0%) 0 ۲۲ مهر
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
SEK/ISK 12.706 12.706 12.706 12.706 (0.2%) 0.025 ۱۵:۳۰:۱۷
SEK/JMD 0 15.11 15.19 15.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/JOD 0 0.0779 0.0784 0.0783 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/JPY 0 10.989 10.989 10.989 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/KES 0 11.21 11.29 11.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LBP 0 166.9 169.46 169.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LKR 0 17.66 17.92 17.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LTL 0 0.3314 0.3337 0.3315 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SEK/MAD 0 1.0403 1.0704 1.0701 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MYR 0 0.4507 0.4511 0.451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NAD 0 1.5982 1.5997 1.5993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0 0.9301 0.9301 0.9301 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/NPR 0 12.39 12.46 12.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NZD 0 0.1638 0.1645 0.164 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/OMR 0 0.0423 0.0426 0.0425 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SEK/PAB 0 0.1119 0.1124 0.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PKR 0 13.47 13.56 13.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PLN 0 0.3973 0.3973 0.3973 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/QAR 0 0.4003 0.4007 0.4006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RON 0 0.4414 0.4421 0.4417 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 0 6.5555 6.5555 6.5555 (0%) 0 ۲۳ مهر
SEK/SAR 0 0.4125 0.4131 0.413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TRY 0 0.6669 0.672 0.6697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/VEF 0 8985.0287 9059.6122 9016.0147 (0%) 0 ۴ تیر
SEK/XAF 0 62.33 62.64 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XCD 0 0.2986 0.2989 0.2989 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XOF 0 62.33 64.03 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 0 1.5091 1.5091 1.5091 (0%) 0 ۲۳ مهر
CNH/INR 10.099 10.099 10.099 10.099 (0.7%) 0.07 ۰۹:۰۶:۱۷
SEK/CNH 0.723 0.723 0.723 0.723 (0.56%) 0.004 ۰۳:۰۹:۰۶
XAU/INR 0 105605.9 105605.9 105605.9 (0%) 0 ۲۲ مهر
XAG/INR 0 1247.97 1247.97 1247.97 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/LVL 0 0.0786 0.0786 0.0786 (0%) 0 ۱۰ بهمن