کالایاب
شاخص یاب

SEK/INR Ask

  • نرخ فعلی:7.3383
  • بالاترین قیمت روز:7.4079
  • پایین ترین قیمت روز:7.3209
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.3916
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۲۳
  • نرخ روز گذشته:7.3936
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0553

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.3383 ریال20:42:23
7.3209 ریال15:30:30
7.3209 ریال15:30:29
7.3709 ریال10:30:11
7.3709 ریال10:30:10
7.4079 ریال5:30:08
7.3916 ریال3:51:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات