شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/INR Ask

  • نرخ فعلی:7.5653
  • بالاترین قیمت روز:7.5718
  • پایین ترین قیمت روز:7.5129
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.5165
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:7.5108
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0545

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.5653 ریال12:21:16
7.5665 ریال11:56:16
7.5557 ریال11:42:15
7.5554 ریال11:21:15
7.5595 ریال10:56:15
7.5597 ریال10:42:15
7.5687 ریال10:21:15
7.5674 ریال9:56:14
7.5718 ریال9:42:14
7.5682 ریال9:21:16
7.5618 ریال8:56:14
7.5599 ریال8:42:14
7.5598 ریال8:21:15
7.5592 ریال7:56:14
7.5521 ریال7:42:15
7.5583 ریال7:21:14
7.5532 ریال6:56:15
7.5522 ریال6:42:15
7.5531 ریال6:21:16
7.5521 ریال5:56:16
7.5499 ریال5:42:15
7.5515 ریال5:21:17
7.5473 ریال4:56:14
7.5455 ریال4:42:15
7.5434 ریال4:21:15
7.547 ریال3:56:14
7.5496 ریال3:42:15
7.555 ریال3:21:14
7.5631 ریال2:56:14
7.5603 ریال2:42:15
7.565 ریال2:21:14
7.5533 ریال1:56:13
7.5143 ریال1:42:14
7.5129 ریال1:21:14
7.5137 ریال0:56:12
7.5161 ریال0:42:14
7.5165 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات