شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/VEF Ask

  • نرخ فعلی:653.7267
  • بالاترین قیمت روز:654.1073
  • پایین ترین قیمت روز:653.327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.61
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:653.8323
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۱:۲۳
  • نرخ روز گذشته:626.7273
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:26.9994

نمودار کندل استیک RUB/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک RUB/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
653.7267 ریال15:21:23
653.937 ریال14:56:20
653.5985 ریال14:42:21
653.7144 ریال14:21:23
653.5452 ریال13:56:21
653.5022 ریال13:42:23
653.4212 ریال13:21:22
653.4837 ریال12:56:21
654.0498 ریال12:42:22
653.9134 ریال12:21:21
653.9544 ریال11:56:22
654.0252 ریال11:42:22
654.1073 ریال11:21:20
653.9021 ریال10:56:21
653.327 ریال10:42:21
653.9411 ریال0:42:19
653.8323 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات