شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2607
  • بالاترین قیمت روز:0.2607
  • پایین ترین قیمت روز:0.2604
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2605
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.2606
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2607 ریال5:31:07
0.2606 ریال5:27:08
0.2607 ریال5:17:04
0.2606 ریال5:11:05
0.2607 ریال5:09:07
0.2606 ریال4:55:07
0.2607 ریال4:53:05
0.2606 ریال4:43:06
0.2607 ریال4:41:06
0.2606 ریال4:31:07
0.2605 ریال4:29:05
0.2606 ریال4:27:08
0.2605 ریال4:23:04
0.2606 ریال4:19:08
0.2605 ریال4:03:05
0.2606 ریال4:01:11
0.2605 ریال3:53:04
0.2606 ریال3:51:07
0.2605 ریال3:49:05
0.2606 ریال3:47:04
0.2605 ریال3:35:05
0.2606 ریال3:07:07
0.2605 ریال3:06:07
0.2606 ریال2:41:04
0.2607 ریال2:39:07
0.2606 ریال2:35:05
0.2606 ریال2:35:05
0.2605 ریال2:27:07
0.2606 ریال2:25:05
0.2605 ریال2:21:07
0.2606 ریال2:19:05
0.2605 ریال2:13:04
0.2606 ریال2:11:04
0.2605 ریال2:07:05
0.2606 ریال1:55:04
0.2605 ریال1:53:04
0.2606 ریال1:41:04
0.2605 ریال1:39:07
0.2606 ریال1:35:05
0.2605 ریال1:31:06
0.2606 ریال1:29:04
0.2605 ریال1:27:08
0.2606 ریال1:25:04
0.2605 ریال1:23:04
0.2604 ریال1:21:08
0.2606 ریال1:15:08
0.2606 ریال1:15:07
0.2605 ریال1:13:04
0.2607 ریال1:11:04
0.2606 ریال1:03:08
0.2605 ریال0:47:04
0.2604 ریال0:45:08
0.2604 ریال0:45:08
0.2605 ریال0:33:07
0.2606 ریال0:07:04
0.2605 ریال0:05:06
0.2605 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات