شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سول پرو / دلار

  • نرخ فعلی:0.2967
  • بالاترین قیمت روز:0.2979
  • پایین ترین قیمت روز:0.2964
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2972
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۷:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.297
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2967 ریال20:17:24
0.2968 ریال20:15:27
0.2968 ریال20:15:26
0.2967 ریال20:13:23
0.2968 ریال19:59:20
0.2967 ریال19:57:25
0.2968 ریال19:47:20
0.2967 ریال19:43:21
0.2968 ریال19:29:21
0.2969 ریال19:19:18
0.297 ریال19:17:19
0.2969 ریال19:11:19
0.297 ریال19:07:20
0.2969 ریال18:51:24
0.2968 ریال18:45:27
0.2968 ریال18:45:27
0.2969 ریال18:35:21
0.2969 ریال18:35:20
0.297 ریال18:31:22
0.2969 ریال18:29:19
0.2968 ریال18:11:20
0.2965 ریال18:07:20
0.2964 ریال17:35:23
0.2964 ریال17:35:22
0.2966 ریال17:25:24
0.2966 ریال17:25:24
0.2968 ریال17:11:19
0.297 ریال16:47:19
0.2972 ریال16:37:19
0.2979 ریال16:17:18
0.297 ریال15:44:16
0.2967 ریال15:43:15
0.297 ریال9:24:08
0.2972 ریال9:23:03
0.297 ریال5:44:04
0.2972 ریال5:43:03
0.297 ریال5:07:04
0.2972 ریال5:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات