شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMR/USD Ask

  • نرخ فعلی:2.5899
  • بالاترین قیمت روز:2.5966
  • پایین ترین قیمت روز:2.5881
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5889
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۸:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2.589
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک OMR/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک OMR/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5899 ریال19:58:20
2.5901 ریال19:40:27
2.5901 ریال19:40:27
2.5905 ریال18:52:19
2.591 ریال18:49:20
2.5907 ریال18:31:22
2.5915 ریال18:22:19
2.5912 ریال18:13:20
2.5915 ریال18:10:26
2.5915 ریال18:10:26
2.5919 ریال18:08:19
2.5922 ریال17:43:21
2.5925 ریال17:23:20
2.593 ریال16:49:17
2.5934 ریال16:34:18
2.5938 ریال16:13:17
2.5943 ریال16:05:17
2.5943 ریال16:05:16
2.5948 ریال15:49:19
2.5953 ریال15:31:22
2.5959 ریال14:58:18
2.5966 ریال14:49:17
2.5883 ریال13:13:16
2.5882 ریال12:58:14
2.5883 ریال12:50:20
2.5883 ریال12:50:19
2.5882 ریال12:13:13
2.5881 ریال11:52:12
2.5882 ریال11:19:06
2.5883 ریال11:08:06
2.5882 ریال11:01:07
2.5883 ریال10:55:06
2.5883 ریال10:55:06
2.5882 ریال10:26:06
2.5883 ریال10:19:05
2.5882 ریال8:58:04
2.5883 ریال8:34:06
2.5882 ریال6:25:05
2.5882 ریال6:25:04
2.5883 ریال6:04:04
2.5882 ریال5:44:04
2.5883 ریال4:58:04
2.5884 ریال4:37:03
2.5883 ریال4:16:04
2.5884 ریال1:47:04
2.5885 ریال1:44:04
2.5886 ریال1:22:04
2.5887 ریال0:58:04
2.5888 ریال0:37:04
2.5889 ریال0:13:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات