شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMG/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.7267
  • بالاترین قیمت روز:0.7306
  • پایین ترین قیمت روز:0.7179
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7201
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.7199
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0068

نمودار کندل استیک OMG/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک OMG/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7267 ریال6:01:08
0.7276 ریال5:52:06
0.7279 ریال5:49:09
0.728 ریال5:47:04
0.7271 ریال5:44:10
0.7272 ریال5:40:07
0.7272 ریال5:40:06
0.7258 ریال5:37:04
0.7262 ریال5:34:05
0.7244 ریال5:31:06
0.7243 ریال5:28:12
0.7247 ریال5:26:04
0.7284 ریال5:22:07
0.7282 ریال5:19:04
0.7283 ریال5:16:06
0.7285 ریال5:13:04
0.7293 ریال5:08:05
0.7292 ریال5:01:06
0.7302 ریال4:58:13
0.7303 ریال4:55:07
0.7303 ریال4:55:06
0.7306 ریال4:52:07
0.7303 ریال4:46:07
0.729 ریال4:44:05
0.7289 ریال4:40:07
0.7289 ریال4:40:06
0.7292 ریال4:37:05
0.7288 ریال4:34:04
0.729 ریال4:31:06
0.7294 ریال4:28:04
0.7273 ریال4:26:04
0.727 ریال4:13:04
0.7273 ریال4:10:06
0.7273 ریال4:10:05
0.727 ریال4:08:03
0.7267 ریال4:05:05
0.7267 ریال4:05:04
0.727 ریال4:01:09
0.7267 ریال3:58:04
0.7269 ریال3:55:05
0.7269 ریال3:55:04
0.7267 ریال3:52:04
0.727 ریال3:49:04
0.7273 ریال3:37:04
0.7265 ریال3:34:04
0.7269 ریال3:31:05
0.7266 ریال3:28:04
0.7263 ریال3:25:05
0.7263 ریال3:25:05
0.7224 ریال3:13:10
0.7264 ریال3:08:04
0.7248 ریال3:04:04
0.7225 ریال3:01:13
0.7226 ریال2:58:04
0.7224 ریال2:55:05
0.7224 ریال2:55:04
0.7223 ریال2:52:04
0.7192 ریال2:49:06
0.7187 ریال2:47:04
0.7185 ریال2:43:07
0.7184 ریال2:40:06
0.7184 ریال2:40:05
0.7183 ریال2:25:06
0.7183 ریال2:25:05
0.7182 ریال2:22:04
0.7179 ریال2:19:04
0.7182 ریال2:16:05
0.7196 ریال2:13:04
0.7198 ریال2:10:06
0.7198 ریال2:10:06
0.7196 ریال2:08:04
0.7199 ریال2:05:05
0.7197 ریال2:01:14
0.7199 ریال1:52:04
0.7202 ریال1:49:04
0.72 ریال1:46:04
0.7201 ریال1:44:06
0.72 ریال1:37:04
0.7201 ریال1:34:04
0.7199 ریال1:26:04
0.7196 ریال1:23:04
0.7198 ریال1:16:06
0.72 ریال1:13:04
0.7221 ریال1:10:06
0.7221 ریال1:10:04
0.7232 ریال1:07:04
0.7233 ریال1:04:04
0.7209 ریال1:01:06
0.7214 ریال0:58:04
0.7215 ریال0:49:04
0.7214 ریال0:47:04
0.7216 ریال0:31:05
0.7213 ریال0:28:04
0.7211 ریال0:25:04
0.721 ریال0:19:04
0.7206 ریال0:16:06
0.7203 ریال0:10:16
0.7203 ریال0:10:13
0.7204 ریال0:05:05
0.7204 ریال0:05:04
0.7201 ریال0:04:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات