شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6415
  • بالاترین قیمت روز:0.6418
  • پایین ترین قیمت روز:0.6373
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6383
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.638
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6415 ریال13:51:56
0.6417 ریال13:47:34
0.6418 ریال13:45:27
0.6418 ریال13:45:27
0.6417 ریال13:43:45
0.6415 ریال13:41:27
0.6413 ریال13:39:48
0.6414 ریال13:37:25
0.6413 ریال13:35:28
0.6413 ریال13:35:27
0.6415 ریال13:33:27
0.6414 ریال13:31:39
0.6415 ریال13:29:22
0.6416 ریال13:27:28
0.6414 ریال13:23:24
0.6415 ریال13:19:22
0.6414 ریال13:17:22
0.6415 ریال13:15:34
0.6415 ریال13:15:33
0.6414 ریال13:13:22
0.6412 ریال13:11:20
0.6413 ریال13:08:18
0.6411 ریال13:03:18
0.6413 ریال13:01:27
0.6411 ریال12:59:19
0.6412 ریال12:57:30
0.641 ریال12:55:20
0.641 ریال12:55:20
0.6407 ریال12:53:25
0.6408 ریال12:51:47
0.6409 ریال12:47:37
0.6408 ریال12:45:26
0.6408 ریال12:45:26
0.641 ریال12:41:20
0.6407 ریال12:39:33
0.6406 ریال12:37:18
0.6407 ریال12:35:45
0.6407 ریال12:35:44
0.6406 ریال12:33:21
0.6405 ریال12:31:25
0.6408 ریال12:29:35
0.6409 ریال12:27:23
0.6408 ریال12:25:40
0.6408 ریال12:25:40
0.641 ریال12:23:17
0.6408 ریال12:21:25
0.641 ریال12:17:23
0.6409 ریال12:15:57
0.6409 ریال12:15:57
0.6407 ریال12:11:22
0.6409 ریال12:09:22
0.6406 ریال12:07:17
0.6405 ریال12:03:19
0.6404 ریال12:01:26
0.6401 ریال11:59:18
0.6402 ریال11:55:21
0.6402 ریال11:55:21
0.6403 ریال11:53:16
0.6404 ریال11:51:23
0.6403 ریال11:49:18
0.6401 ریال11:45:21
0.6401 ریال11:45:19
0.6402 ریال11:43:15
0.6401 ریال11:39:19
0.6398 ریال11:37:26
0.6394 ریال11:33:11
0.6396 ریال11:31:21
0.6395 ریال11:29:08
0.6396 ریال11:27:14
0.6397 ریال11:25:10
0.6397 ریال11:25:10
0.6395 ریال11:23:07
0.6396 ریال11:13:08
0.6395 ریال11:11:08
0.6394 ریال11:09:09
0.6397 ریال11:07:07
0.6398 ریال11:03:08
0.6397 ریال10:59:07
0.6396 ریال10:57:09
0.6395 ریال10:55:08
0.6395 ریال10:55:08
0.6393 ریال10:53:07
0.6394 ریال10:49:08
0.6393 ریال10:41:06
0.6396 ریال10:37:06
0.6394 ریال10:33:08
0.6397 ریال10:31:07
0.6396 ریال10:27:08
0.6398 ریال10:23:06
0.6397 ریال10:21:11
0.64 ریال10:17:05
0.6401 ریال10:15:11
0.6401 ریال10:15:10
0.64 ریال10:13:06
0.6399 ریال10:11:05
0.6401 ریال10:09:09
0.6402 ریال10:07:05
0.6399 ریال9:59:05
0.6398 ریال9:55:06
0.6398 ریال9:55:06
0.6394 ریال9:53:05
0.6396 ریال9:51:08
0.6397 ریال9:45:10
0.6397 ریال9:45:09
0.6398 ریال9:37:04
0.6397 ریال9:33:07
0.6396 ریال9:31:06
0.6397 ریال9:29:04
0.6394 ریال9:27:08
0.6396 ریال9:25:07
0.6396 ریال9:25:06
0.6399 ریال9:23:04
0.6398 ریال9:19:05
0.6399 ریال9:11:06
0.6398 ریال9:09:08
0.64 ریال9:07:05
0.6401 ریال9:05:06
0.6401 ریال9:05:05
0.64 ریال9:03:09
0.6398 ریال9:01:17
0.6399 ریال8:59:07
0.6402 ریال8:53:06
0.6403 ریال8:51:09
0.6401 ریال8:49:06
0.64 ریال8:47:07
0.6401 ریال8:45:11
0.6401 ریال8:45:11
0.6402 ریال8:43:07
0.6398 ریال8:41:07
0.6397 ریال8:39:09
0.6399 ریال8:37:08
0.6398 ریال8:35:08
0.6398 ریال8:35:08
0.6397 ریال8:31:08
0.6396 ریال8:27:10
0.6398 ریال8:25:08
0.6398 ریال8:25:07
0.6399 ریال8:21:10
0.6401 ریال8:19:08
0.6402 ریال8:17:06
0.6401 ریال8:15:10
0.6401 ریال8:15:09
0.64 ریال8:13:06
0.6399 ریال8:11:06
0.6401 ریال8:09:09
0.64 ریال8:07:06
0.6402 ریال8:03:07
0.64 ریال7:57:08
0.6403 ریال7:55:07
0.6403 ریال7:55:06
0.6402 ریال7:53:05
0.6401 ریال7:47:06
0.6402 ریال7:39:09
0.6403 ریال7:37:06
0.6404 ریال7:35:07
0.6404 ریال7:35:06
0.6403 ریال7:33:08
0.6402 ریال7:31:15
0.6404 ریال7:29:05
0.6402 ریال7:26:06
0.6403 ریال7:23:05
0.6401 ریال7:21:08
0.6402 ریال7:07:11
0.64 ریال7:05:06
0.64 ریال7:05:05
0.6402 ریال7:03:06
0.6401 ریال6:59:05
0.6399 ریال6:57:07
0.64 ریال6:55:10
0.64 ریال6:55:07
0.6398 ریال6:49:05
0.64 ریال6:47:05
0.6401 ریال6:45:09
0.6401 ریال6:45:08
0.6402 ریال6:43:06
0.64 ریال6:41:08
0.6401 ریال6:39:09
0.6402 ریال6:37:04
0.6403 ریال6:33:06
0.6401 ریال6:31:05
0.6403 ریال6:29:05
0.6402 ریال6:27:08
0.6404 ریال6:25:05
0.6404 ریال6:25:05
0.6403 ریال6:19:04
0.6404 ریال6:06:09
0.6401 ریال6:03:07
0.6403 ریال6:01:07
0.6402 ریال5:57:07
0.6405 ریال5:55:06
0.6405 ریال5:55:05
0.6404 ریال5:53:05
0.6405 ریال5:51:07
0.6406 ریال5:49:04
0.6404 ریال5:47:04
0.6403 ریال5:45:09
0.6403 ریال5:45:08
0.6401 ریال5:43:05
0.6402 ریال5:41:07
0.6401 ریال5:39:07
0.6399 ریال5:31:05
0.64 ریال5:29:04
0.6397 ریال5:25:06
0.6397 ریال5:25:05
0.6398 ریال5:21:07
0.6397 ریال5:19:04
0.6398 ریال5:17:04
0.6395 ریال5:15:09
0.6395 ریال5:15:08
0.6396 ریال5:13:05
0.6398 ریال5:11:05
0.64 ریال5:05:07
0.6399 ریال5:03:06
0.6401 ریال4:57:07
0.6399 ریال4:53:05
0.6397 ریال4:49:05
0.6396 ریال4:43:05
0.6398 ریال4:39:07
0.6396 ریال4:33:07
0.6394 ریال4:29:04
0.6395 ریال4:25:07
0.6395 ریال4:25:06
0.6394 ریال4:23:04
0.6391 ریال4:21:07
0.639 ریال4:19:04
0.6391 ریال4:17:05
0.639 ریال4:07:11
0.6393 ریال4:01:06
0.6391 ریال3:59:04
0.6393 ریال3:57:10
0.6391 ریال3:53:04
0.639 ریال3:51:07
0.6391 ریال3:49:05
0.639 ریال3:47:26
0.6389 ریال3:41:04
0.6387 ریال3:39:07
0.6388 ریال3:37:04
0.6387 ریال3:35:07
0.6387 ریال3:35:06
0.6386 ریال3:27:07
0.6384 ریال3:21:07
0.6385 ریال3:13:05
0.6384 ریال3:05:05
0.6384 ریال3:05:04
0.6383 ریال3:03:06
0.6384 ریال3:01:09
0.6386 ریال2:59:04
0.6387 ریال2:55:05
0.6387 ریال2:55:05
0.6386 ریال2:53:04
0.6387 ریال2:51:07
0.6385 ریال2:47:04
0.6387 ریال2:43:06
0.6389 ریال2:37:04
0.6388 ریال2:35:05
0.6388 ریال2:35:05
0.6387 ریال2:33:07
0.6385 ریال2:21:17
0.6384 ریال2:19:05
0.6383 ریال2:17:04
0.6384 ریال2:15:16
0.6384 ریال2:15:16
0.6383 ریال2:13:04
0.6382 ریال2:11:04
0.6381 ریال2:05:05
0.6381 ریال2:05:04
0.6379 ریال2:03:06
0.6376 ریال2:01:15
0.6377 ریال1:59:04
0.6379 ریال1:55:07
0.6379 ریال1:55:06
0.6376 ریال1:51:07
0.6375 ریال1:49:05
0.6373 ریال1:47:04
0.6376 ریال1:45:08
0.6376 ریال1:45:07
0.6378 ریال1:43:06
0.6379 ریال1:41:04
0.6378 ریال1:37:04
0.6379 ریال1:35:06
0.6378 ریال1:33:06
0.6377 ریال1:31:04
0.6378 ریال1:27:07
0.6379 ریال1:23:07
0.638 ریال1:19:04
0.6378 ریال1:17:04
0.638 ریال1:06:10
0.6381 ریال0:57:06
0.6382 ریال0:47:03
0.6383 ریال0:45:09
0.6383 ریال0:45:08
0.6382 ریال0:37:04
0.6388 ریال0:31:04
0.6384 ریال0:29:05
0.6381 ریال0:25:05
0.6381 ریال0:25:05
0.6388 ریال0:23:04
0.6389 ریال0:21:08
0.6383 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات