شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1091
  • بالاترین قیمت روز:0.1094
  • پایین ترین قیمت روز:0.1091
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1094
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.1093
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1091 ریال8:13:04
0.1092 ریال8:11:03
0.1091 ریال8:09:07
0.1092 ریال8:07:04
0.1091 ریال8:05:05
0.1091 ریال8:05:04
0.1092 ریال8:01:06
0.1091 ریال7:53:03
0.1092 ریال7:49:04
0.1091 ریال7:43:04
0.1092 ریال7:41:03
0.1091 ریال7:37:03
0.1092 ریال7:35:05
0.1092 ریال7:35:04
0.1091 ریال7:31:05
0.1092 ریال7:27:07
0.1091 ریال7:19:04
0.1092 ریال7:17:04
0.1091 ریال7:11:04
0.1092 ریال7:06:07
0.1091 ریال6:35:05
0.1091 ریال6:35:04
0.1092 ریال6:27:07
0.1091 ریال6:25:06
0.1091 ریال6:25:05
0.1092 ریال5:26:06
0.1094 ریال5:25:04
0.1092 ریال5:17:05
0.1093 ریال4:03:08
0.1092 ریال3:59:08
0.1093 ریال3:57:08
0.1092 ریال3:49:07
0.1093 ریال3:13:06
0.1094 ریال3:09:07
0.1093 ریال3:07:04
0.1094 ریال3:03:06
0.1093 ریال2:39:08
0.1094 ریال2:37:05
0.1093 ریال2:35:05
0.1093 ریال2:35:05
0.1094 ریال2:31:06
0.1093 ریال1:21:08
0.1094 ریال1:19:04
0.1093 ریال1:13:04
0.1094 ریال1:09:06
0.1093 ریال1:05:05
0.1093 ریال1:05:04
0.1094 ریال0:33:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات