شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1095
  • بالاترین قیمت روز:0.1099
  • پایین ترین قیمت روز:0.1091
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1098
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.1097
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1095 ریال19:49:21
0.1096 ریال19:33:26
0.1097 ریال19:29:20
0.1098 ریال19:27:22
0.1097 ریال19:26:20
0.1098 ریال19:23:18
0.1097 ریال19:05:22
0.1097 ریال19:05:22
0.1096 ریال18:53:19
0.1097 ریال18:39:22
0.1096 ریال18:35:21
0.1096 ریال18:35:20
0.1095 ریال18:31:22
0.1096 ریال18:24:24
0.1095 ریال18:15:26
0.1095 ریال18:15:26
0.1094 ریال18:07:20
0.1095 ریال18:03:23
0.1094 ریال18:01:29
0.1092 ریال17:45:27
0.1092 ریال17:45:26
0.1091 ریال17:43:21
0.1092 ریال17:37:20
0.1091 ریال17:21:26
0.1092 ریال17:03:21
0.1093 ریال17:01:31
0.1092 ریال16:57:21
0.1093 ریال16:41:18
0.1094 ریال16:13:17
0.1093 ریال16:11:16
0.1094 ریال16:09:21
0.1093 ریال16:03:18
0.1094 ریال16:01:23
0.1093 ریال15:59:17
0.1094 ریال15:57:22
0.1093 ریال15:55:20
0.1093 ریال15:55:19
0.1094 ریال15:44:16
0.1093 ریال15:43:15
0.1094 ریال15:25:20
0.1094 ریال15:25:19
0.1093 ریال14:39:23
0.1094 ریال14:35:17
0.1094 ریال14:35:17
0.1093 ریال14:33:23
0.1094 ریال14:31:20
0.1093 ریال13:44:14
0.1094 ریال13:13:16
0.1093 ریال12:53:14
0.1094 ریال12:23:13
0.1095 ریال12:01:17
0.1096 ریال11:49:12
0.1097 ریال11:46:12
0.1096 ریال11:41:06
0.1095 ریال11:39:09
0.1096 ریال11:35:06
0.1096 ریال11:35:06
0.1095 ریال11:33:08
0.1096 ریال11:23:05
0.1095 ریال11:19:06
0.1096 ریال11:17:05
0.1095 ریال11:15:10
0.1095 ریال11:15:10
0.1096 ریال11:06:08
0.1097 ریال11:03:08
0.1096 ریال10:59:05
0.1095 ریال10:53:05
0.1096 ریال10:45:10
0.1096 ریال10:45:09
0.1097 ریال10:41:05
0.1098 ریال10:39:08
0.1097 ریال10:31:06
0.1098 ریال10:29:05
0.1097 ریال10:26:06
0.1098 ریال10:24:08
0.1097 ریال10:21:09
0.1098 ریال10:17:05
0.1099 ریال10:15:11
0.1099 ریال10:15:09
0.1098 ریال10:05:06
0.1098 ریال10:05:05
0.1097 ریال10:03:07
0.1096 ریال9:59:05
0.1097 ریال9:41:05
0.1098 ریال9:35:06
0.1098 ریال9:35:06
0.1097 ریال9:33:08
0.1098 ریال5:29:04
0.1099 ریال5:27:07
0.1098 ریال5:24:07
0.1099 ریال5:19:04
0.1098 ریال5:09:07
0.1099 ریال5:07:04
0.1098 ریال4:07:04
0.1097 ریال3:49:04
0.1098 ریال3:47:03
0.1097 ریال3:39:07
0.1098 ریال0:31:04
0.1097 ریال0:29:04
0.1098 ریال0:25:05
0.1098 ریال0:25:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات