شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0519
  • بالاترین قیمت روز:0.052
  • پایین ترین قیمت روز:0.0518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.052
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۷:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.0519
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0519 ریال20:47:20
0.052 ریال20:45:28
0.052 ریال20:45:27
0.0519 ریال20:31:25
0.052 ریال20:29:23
0.0519 ریال19:33:26
0.052 ریال18:21:24
0.0519 ریال18:19:19
0.052 ریال18:01:29
0.0519 ریال17:09:25
0.052 ریال16:57:21
0.0519 ریال16:55:22
0.0519 ریال16:55:20
0.052 ریال16:49:17
0.0519 ریال16:31:21
0.052 ریال14:51:21
0.0519 ریال14:46:18
0.052 ریال14:43:19
0.0519 ریال14:41:19
0.052 ریال14:33:23
0.0519 ریال13:07:15
0.0518 ریال13:05:16
0.0518 ریال13:05:15
0.0519 ریال11:35:06
0.0519 ریال11:35:06
0.0518 ریال11:33:08
0.0519 ریال9:44:05
0.052 ریال9:39:08
0.0519 ریال9:37:05
0.052 ریال9:33:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات