شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/INR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 0 71.161 71.468 71.18 (0%) 0 ۲۵ مهر
وون کره جنوبی / دلار 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/INR 0 19.373 19.373 19.373 (0%) 0 ۲۶ مهر
AUD/INR 48.692 48.692 48.692 48.692 (0.99%) 0.479 ۰۳:۰۶:۰۶
KRW/AUD 0.1237 0.1237 0.1237 0.1237 (1.13%) 0.0014 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 0 54.092 54.092 54.092 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/CAD 0 0.1113 0.1113 0.1113 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/CHF 0 0.0837 0.0837 0.0837 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/CNY 0 0.5988 0.5988 0.5988 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/INR 0 10.055 10.055 10.055 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/INR 0 10.6028 10.6028 10.6028 (0%) 0 ۲۶ مهر
EUR/INR 0 78.8945 78.8945 78.8945 (0%) 0 ۲۵ مهر
KRW/EUR 0 0.0761 0.0761 0.0761 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/INR 0 91.4138 91.4138 91.4138 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/GBP 0 0.0658 0.0658 0.0658 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/INR 0 9.0556 9.0556 9.0556 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/HKD 0 0.6646 0.6646 0.6646 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
KRW/IDR 0 11.7968 11.7968 11.7968 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/INR 0 0.6535 0.6535 0.6535 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/INR 0 6.0249 6.0249 6.0249 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/INR 0 17.015 17.015 17.015 (0%) 0 ۲۶ مهر
NOK/INR 0 7.7399 7.7399 7.7399 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/INR 0 45.247 45.247 45.247 (0%) 0 ۲۶ مهر
SEK/INR 0 7.3439 7.3439 7.3439 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/INR 0 52.013 52.013 52.013 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/INR 0 2.3482 2.3482 2.3482 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/INR 0 2.3249 2.3249 2.3249 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/INR 0 4.8199 4.8199 4.8199 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
KRW/JPY 0 9.211 9.211 9.211 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/MYR 0 0.3548 0.3548 0.3548 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/THB 0 2.5676 2.5676 2.5676 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/TWD 0 2.5828 2.5828 2.5828 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/ZAR 0 1.2516 1.2516 1.2516 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
CNH/INR 0 10.049 10.049 10.049 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/INR 0 106161.6 106161.6 106161.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAG/INR 0 1239.64 1239.64 1239.64 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
KRW/NZD 0 0.1331 0.1331 0.1331 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/RUB 0 0.0542 0.0542 0.0542 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/SEK 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۶ مهر