کالایاب
شاخص یاب

KRW/INR Ask

  • نرخ فعلی:5.9761
  • بالاترین قیمت روز:6.0297
  • پایین ترین قیمت روز:5.9761
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.0297
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:6.0192
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0431

نمودار کندل استیک KRW/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک KRW/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.9761 ریال15:30:30
5.9761 ریال15:30:30
5.9947 ریال10:30:11
5.9947 ریال10:30:10
6.0297 ریال5:30:10
6.0297 ریال5:30:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات