شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/SEK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون سوئد 9.6444 9.6444 9.6444 9.6444 (0.6%) 0.0581 ۰۱:۰۹:۰۸
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/SEK 0 2.6288 2.6288 2.6288 (0%) 0 ۲۷ مهر
AUD/SEK 0 6.6063 6.6063 6.6063 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/SEK 0 0.3032 0.3037 0.3032 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/SEK 0 2.3424 2.3424 2.3424 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/SEK 0 7.3415 7.3415 7.3415 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/SEK 0 9.7884 9.7884 9.7884 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0.0995 0.0995 0.0995 0.0995 (0.3%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/SEK 0 1.328 1.3297 1.328 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/SEK 0.4198 0.4198 0.4198 0.4198 (0.12%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SEK 1.4406 1.4406 1.4406 1.4406 (0.23%) 0.0033 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SEK 0 10.764 10.764 10.764 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/EUR 0 0.0126 0.0126 0.0126 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/SEK 0 12.5015 12.5015 12.5015 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/GBP 0 0.0109 0.0109 0.0109 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/SEK 0 1.2342 1.2342 1.2342 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HKD 0 0.1103 0.1103 0.1103 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.529 1.529 1.529 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PKR 0 2.182 2.182 2.182 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/THB 0 0.4252 0.4252 0.4252 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TWD 0 0.4292 0.4292 0.4292 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0 0.0588 0.0588 0.0588 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1362 0.1362 0.1362 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2074 0.2074 0.2074 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SEK 0 0.0888 0.0888 0.0888 (0%) 0 ۲۶ مهر
MXN/SEK 0 0.4796 0.482 0.4805 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SEK 0 1.0511 1.0511 1.0511 (0%) 0 ۲۷ مهر
NZD/SEK 0 6.1508 6.1508 6.1508 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 0 2.512 2.512 2.512 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
SAR/SEK 0 2.424 2.4271 2.4247 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 0 7.0625 7.0625 7.0625 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SEK 0 1.4957 1.5031 1.4962 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SEK 0 0.3162 0.3162 0.3162 (0%) 0 ۲۷ مهر
VEF/SEK 0 0.076 0.0761 0.0761 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SEK 0 0.6517 0.6517 0.6517 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/AUD 0 0.0205 0.0205 0.0205 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/CHF 0 0.0139 0.0139 0.0139 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NZD 0 0.0221 0.0221 0.0221 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
KRW/SEK 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۶ مهر
BTC/SEK 0 42000 42000 42000 (0%) 0 ۲۰ فروردین
ISK/SEK 0 0.078 0.078 0.078 (0%) 0 ۲۶ مهر