کالایاب
شاخص یاب

INR/SEK Ask

  • نرخ فعلی:0.1365
  • بالاترین قیمت روز:0.1365
  • پایین ترین قیمت روز:0.1356
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1356
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.1353
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک INR/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک INR/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1365 ریال15:30:30
0.1365 ریال15:30:29
0.1356 ریال10:30:11
0.1356 ریال10:30:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات