شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/NOK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 9.1622 9.1622 9.1622 9.1622 (0.05%) 0.0044 ۰۱:۰۹:۰۸
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/NOK 0 2.4953 2.4953 2.4953 (0%) 0 ۲۷ مهر
AUD/NOK 0 6.2752 6.2752 6.2752 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/NOK 0 0.2801 0.2805 0.2802 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NOK 0 6.9727 6.9727 6.9727 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/NOK 0 9.298 9.298 9.298 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0.0995 0.0995 0.0995 0.0995 (0.3%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/NOK 0 1.2269 1.2284 1.227 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NOK 1.3683 1.3683 1.3683 1.3683 (0.1%) 0.0014 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/NOK 0 10.2239 10.2239 10.2239 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/EUR 0 0.0126 0.0126 0.0126 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/NOK 0 11.8752 11.8752 11.8752 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/GBP 0 0.0109 0.0109 0.0109 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/NOK 0 1.0702 1.0716 1.0703 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/HKD 0 0.1103 0.1103 0.1103 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.529 1.529 1.529 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PKR 0 2.182 2.182 2.182 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/THB 0 0.4252 0.4252 0.4252 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TWD 0 0.4292 0.4292 0.4292 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0 0.0588 0.0588 0.0588 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1362 0.1362 0.1362 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2074 0.2074 0.2074 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/NOK 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۲۶ مهر
MXN/NOK 0 0.4434 0.4456 0.444 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0 0.9483 0.9483 0.9483 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/NOK 0 0.6192 0.6192 0.6192 (0%) 0 ۲۷ مهر
NZD/NOK 0 5.8426 5.8426 5.8426 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3856 2.3856 2.3856 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 0 6.7108 6.7108 6.7108 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NOK 0 1.382 1.3899 1.3823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NOK 0 0.07 0.0701 0.07 (0%) 0 ۱۶ تیر
INR/AUD 0 0.0205 0.0205 0.0205 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/NOK 0.3985 0.3985 0.3985 0.3985 (0.43%) 0.0017 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/CHF 0 0.0139 0.0139 0.0139 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NZD 0 0.0221 0.0221 0.0221 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
ISK/NOK 0 0.0735 0.0735 0.0735 (0%) 0 ۲۶ مهر