شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/MAD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم مراکش 9.6604 9.646 9.6654 9.652 (0.06%) 0.006 ۱۱:۱۵:۱۰
روپیه هند / دلار 0.0139 0.0139 0.014 0.014 (0%) 0 ۰۸:۰۷:۰۷
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MAD 6.5163 6.5163 6.5163 6.5163 (0.58%) 0.0376 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/MAD 0 0.3156 0.3245 0.3245 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MAD 0 2.3371 2.4177 2.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/MAD 0 7.2579 7.4635 7.4612 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0.099 0.099 0.099 0.099 (0.1%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/MAD 0 1.3822 1.4211 1.4207 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/MAD 0 10.639 10.639 10.639 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
GBP/MAD 0 12.129 12.129 12.129 (0%) 0 ۲۳ مهر
INR/GBP 0 0.0112 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۲۲ مهر
HKD/MAD 0 1.2058 1.2395 1.2394 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/HKD 0 0.1102 0.1102 0.1102 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.521 1.521 1.521 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/KRW 0 16.66 16.66 16.66 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PKR 0 2.204 2.204 2.204 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/THB 0 0.427 0.427 0.427 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TWD 0 0.4305 0.4305 0.4305 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 (0.17%) 0.0001 ۰۵:۳۰:۱۱
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1382 0.1382 0.1382 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2083 0.2083 0.2083 (0%) 0 ۲۲ مهر
MXN/MAD 0 0.4994 0.5155 0.514 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MAD 0 1.1261 1.1586 1.1582 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MAD 0 6.3368 6.5289 6.5241 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MAD 0 2.5235 2.5943 2.5939 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MAD 0 1.0403 1.0704 1.0701 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MAD 0 6.9315 7.1269 7.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MAD 0 0.2896 0.298 0.2978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MAD 0 1.559 1.6078 1.6006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MAD 0 0.3088 0.3175 0.3175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MAD 0 0.0825 0.0833 0.0825 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/MAD 0 0.653 0.653 0.653 (0%) 0 ۲۳ مهر
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/CAD 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 (0.54%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
INR/CHF 0 0.0139 0.014 0.014 (0%) 0 ۱۷ مهر
INR/NZD 0 0.0223 0.0223 0.0223 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر