شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/KRW Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 0 1176.66 1188.58 1176.66 (0%) 0 ۲۵ مهر
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 0 799.16 799.16 799.16 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 283.21 283.21 283.21 283.21 (0.23%) 0.661 ۰۷:۰۶:۰۶
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/KRW 897.72 897.72 897.72 897.72 (0.04%) 0.35 ۰۷:۰۶:۰۶
CHF/KRW 1193.63 1193.63 1193.63 1193.63 (0.5%) 5.98 ۱۵:۰۶:۰۷
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0.0992 0.0992 0.0992 0.0992 (0.2%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۷
CNY/KRW 166.6 166.6 166.6 166.6 (0.41%) 0.69 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 0 1311.6 1311.6 1311.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/EUR 0.0126 0.0126 0.0126 0.0126 (0.79%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۸
GBP/KRW 1515.2 1515.2 1515.2 1515.2 (0.16%) 2.4 ۰۷:۰۶:۰۶
INR/GBP 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 (2.75%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۰۸
HKD/KRW 150.42 150.42 150.42 150.42 (0.23%) 0.34 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/HKD 0.1103 0.1103 0.1103 0.1103 (0.09%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۸
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 8.339 8.339 8.339 8.339 (0.49%) 0.041 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 1.529 1.529 1.529 1.529 (0.53%) 0.008 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/KRW 16.593 16.593 16.593 16.593 (0.4%) 0.067 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/PKR 2.182 2.182 2.182 2.182 (1.01%) 0.022 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/THB 0.4252 0.4252 0.4252 0.4252 (0.42%) 0.0018 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/TWD 0.4292 0.4292 0.4292 0.4292 (0.3%) 0.0013 ۱۳:۰۶:۰۷
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.0588 0.0588 0.0588 0.0588 (0.17%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0.1362 0.1362 0.1362 0.1362 (1.47%) 0.002 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0.2074 0.2074 0.2074 0.2074 (0.43%) 0.0009 ۱۳:۰۶:۰۸
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 10.857 10.857 10.857 10.857 (0.74%) 0.0798 ۱۳:۰۶:۰۸
MYR/KRW 281.62 281.62 281.62 281.62 (0.01%) 0.04 ۱۵:۰۶:۰۷
NZD/KRW 751.16 751.16 751.16 751.16 (0.82%) 6.11 ۱۵:۰۶:۰۷
SGD/KRW 863.61 863.61 863.61 863.61 (0.17%) 1.43 ۱۵:۰۶:۰۶
THB/KRW 38.909 38.909 38.909 38.909 (0.21%) 0.08 ۱۵:۰۶:۰۶
TWD/KRW 38.574 38.574 38.574 38.574 (0.31%) 0.12 ۱۵:۰۶:۰۶
ZAR/KRW 79.8726 79.8726 79.8726 79.8726 (0.76%) 0.6034 ۱۵:۰۶:۰۶
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.429 18.429 18.429 18.429 (0.12%) 0.022 ۱۵:۰۶:۰۷
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/KRW 166.9 166.9 166.9 166.9 (0.3%) 0.5 ۰۹:۰۶:۰۷
XAU/KRW 0 17653.44 17653.44 17653.44 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/CHF 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139 (0.72%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/NZD 0.0221 0.0221 0.0221 0.0221 (0.9%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۰۸
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
XAG/KRW 205.66 205.66 205.66 205.66 (0.34%) 0.7 ۱۵:۰۶:۰۶