شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/ISK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون ایسلند 124.98 124.76 125.19 124.84 (0.1%) 0.13 ۱۹:۰۵:۲۲
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ISK 0 79.16 79.32 79.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/ISK 0 3.59 3.62 3.59 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/ISK 0 26.56 26.75 26.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/ISK 95.52 95.52 95.52 95.52 (0.36%) 0.34 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/ISK 126 126 126 126 (0.13%) 0.17 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0.0998 0.0998 0.0998 0.0998 (0.2%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/ISK 0 15.71 15.72 15.71 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/ISK 138.924 138.924 138.924 138.924 (0.07%) 0.1 ۱۱:۰۶:۰۹
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
GBP/ISK 161.82 161.82 161.82 161.82 (0.11%) 0.17 ۰۷:۰۶:۰۷
INR/GBP 0.011 0.011 0.011 0.011 (0.92%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
HKD/ISK 0 13.7 13.7 13.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/HKD 0.1106 0.1106 0.1106 0.1106 (0.27%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/ISK 0 0.3848 0.3853 0.3849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 1.528 1.528 1.528 1.528 (0.2%) 0.003 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/KRW 16.524 16.524 16.524 16.524 (0.13%) 0.021 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/PKR 2.2 2.2 2.2 2.2 (0.28%) 0.0061 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/THB 0.4269 0.4269 0.4269 0.4269 (0.05%) 0.0002 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/TWD 0.4302 0.4302 0.4302 0.4302 (0.02%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.059 0.059 0.059 0.059 (0.34%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0.136 0.136 0.136 0.136 (0.07%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0.2068 0.2068 0.2068 0.2068 (0.34%) 0.0007 ۱۳:۰۹:۱۵
SEK/ISK 12.977 12.977 12.977 12.977 (0.01%) 0.001 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/ISK 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 (0.22%) 0.0025 ۱۳:۰۹:۱۵
MXN/ISK 0 5.6753 5.7027 5.6837 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ISK 13.6791 13.6791 13.6791 13.6791 (0.04%) 0.005 ۱۳:۰۹:۱۵
NZD/ISK 0 71.99 72.25 72.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/ISK 0 0.8787 0.8826 0.8824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ISK 0 28.68 28.71 28.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ISK 0 17.69 17.78 17.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ISK 0 3.5099 3.5131 3.5099 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ISK 0 0.93 0.93 0.93 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/AUD 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 (0.49%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۱۰
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/ISK 18.593 18.593 18.593 18.593 (0.08%) 0.014 ۰۹:۰۶:۰۸
XDR/ISK 172.2236 172.2236 172.2236 172.2236 (0.1%) 0.17 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/CHF 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139 (0.72%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/NZD 0.022 0.022 0.022 0.022 (0.45%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر