شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/ISK Ask

  • نرخ فعلی:1.7334
  • بالاترین قیمت روز:1.743
  • پایین ترین قیمت روز:1.731
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.743
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.744
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0106

نمودار کندل استیک INR/ISK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک INR/ISK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7334 ریال10:42:19
1.7331 ریال10:21:19
1.733 ریال9:56:19
1.731 ریال9:42:18
1.7323 ریال9:21:19
1.7338 ریال8:56:17
1.7343 ریال8:21:19
1.7341 ریال7:56:18
1.7357 ریال7:42:19
1.7339 ریال7:21:18
1.7361 ریال6:56:19
1.7354 ریال6:42:19
1.7352 ریال6:21:21
1.7349 ریال5:56:21
1.735 ریال5:42:20
1.7346 ریال5:21:22
1.7363 ریال4:56:17
1.7359 ریال4:42:19
1.7357 ریال4:21:19
1.7354 ریال3:56:18
1.7346 ریال3:42:19
1.7342 ریال3:21:18
1.733 ریال2:56:18
1.7342 ریال2:42:18
1.7322 ریال2:21:18
1.7347 ریال1:56:18
1.7425 ریال1:42:18
1.7428 ریال1:21:19
1.743 ریال0:56:16
1.7428 ریال0:42:18
1.743 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات