شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/CZK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرونا چک 0 23.074 23.3 23.108 (0%) 0 ۲۵ مهر
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/CZK 0 15.759 15.759 15.759 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/CZK 0 0.7418 0.7427 0.7419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CZK 0 5.49 5.52 5.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/CZK 17.597 17.597 17.597 17.597 (0.54%) 0.095 ۰۷:۰۶:۰۶
CHF/CZK 23.405 23.405 23.405 23.405 (0.04%) 0.01 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0.0992 0.0992 0.0992 0.0992 (0.2%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۷
CNY/CZK 0 3.249 3.2527 3.2491 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/CZK 14.715 14.715 14.715 14.715 (0.45%) 0.066 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/CZK 3.441 3.441 3.441 3.441 (0.26%) 0.009 ۰۹:۰۶:۰۷
PLN/CZK 6 6 6 6 (0.02%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۷
GBP/CZK 29.685 29.685 29.685 29.685 (0.34%) 0.101 ۰۷:۰۶:۰۶
EUR/CZK 25.7055 25.7055 25.7055 25.7055 (0.26%) 0.0671 ۰۹:۰۶:۰۷
SEK/CZK 2.3832 2.3832 2.3832 2.3832 (0.08%) 0.0019 ۰۹:۰۶:۰۷
HKD/CZK 0 2.8337 2.8374 2.8342 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CZK 0 0.2073 0.2076 0.2074 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0.2128 0.2128 0.2128 0.2128 (1.03%) 0.0022 ۰۹:۰۶:۰۷
MXN/CZK 1.2029 1.2029 1.2029 1.2029 (0.87%) 0.0105 ۰۹:۰۶:۰۷
NOK/CZK 0 2.6468 2.6519 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/CZK 0 0.1817 0.1825 0.1825 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CZK 0 5.9315 5.9391 5.9317 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CZK 0 16.29 16.32 16.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CZK 0 0.6811 0.6821 0.6812 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CZK 0 3.66 3.68 3.66 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CZK 0 0.7259 0.7268 0.7259 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CZK 0 0.1924 0.1927 0.1925 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/CZK 1.5574 1.5574 1.5574 1.5574 (0.58%) 0.009 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
INR/GBP 0 0.0112 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/HKD 0 0.1102 0.1102 0.1102 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.521 1.521 1.521 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/KRW 0 16.66 16.66 16.66 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PKR 0 2.204 2.204 2.204 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/THB 0 0.427 0.427 0.427 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TWD 0 0.4305 0.4305 0.4305 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 (0.17%) 0.0001 ۰۵:۳۰:۱۱
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1382 0.1382 0.1382 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2083 0.2083 0.2083 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
BTC/CZK 183935 183935 183935 183935 (4.03%) 7410 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/CHF 0 0.0139 0.014 0.014 (0%) 0 ۱۷ مهر
INR/NZD 0 0.0223 0.0223 0.0223 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر